6.Sınıf Hacim Ölçme Konu Anlatımlı

Hacim Ölçme Birimleri

6.sinif-hacim-olcme-1
6.sinif-hacim-olcme-2

Örnek Soru

6.sinif-hacim-olcme-3

Cevap

6.sinif-hacim-olcme-4
Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-5

Yukarıda verilen eşitlikler değerlendirilirken doğru olanlar için 6.sinif-hacim-olcme-6sembolü, yanlış olanlar için ise  6.sinif-hacim-olcme-7sembolü kullanılacaktır.

Buna göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

6.sinif-hacim-olcme-8

Cevap
6.sinif-hacim-olcme-9
Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-10

Yukarıdaki sepete bağlı olan balonlardan, üzerinde yazılı olan hacim sepetin üzerinde yazılı olan hacme eşit olan balon patlatılacaktır.
Buna göre, hangi balon patlatılacaktır?

6.sinif-hacim-olcme-11
Cevap
6.sinif-hacim-olcme-12
Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-13

Yukarıdaki tabloda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?

6.sinif-hacim-olcme-14

Cevap
6.sinif-hacim-olcme-16
Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-17

Mert topu 6000 cm3 hacim ölçüsünün eşitinin yazılı olduğu potaya atacaktır.
Buna göre, Mert topu hangi renk potaya atacaktır?
6.sinif-hacim-olcme-18

Cevap
6.sinif-hacim-olcme-19
Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-20

Yukarıda öğretmenin tahtaya yazdığı hacim ölçüsünün eşitini aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış söylemiştir?
6.sinif-hacim-olcme-21
Cevap
6.sinif-hacim-olcme-22
Örnek Soru

6.sinif-hacim-olcme-23

 

Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?
6.sinif-hacim-olcme-24

Cevap
6.sinif-hacim-olcme-25
Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-26

Yukarıdaki hacim ölçülerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
6.sinif-hacim-olcme-27

Cevap
6.sinif-hacim-olcme-28

Hacim ve Sıvı Ölçülerini

Sıvı ölçme birimi litredir ve “L” ile gösterilir. Bir kaptaki sıvının hacmini ölçmek, aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçmek demektir.
6.sinif-hacim-olcme-29

Bir kenarı 1 dm olan küp şeklindeki kutunun hacmi 1 dm3'tür ve 1 L sıvı alır.
6.sinif-hacim-olcme-30

Örnekler:

2000 6.sinif-hacim-olcme-31= 2 6.sinif-hacim-olcme-35= 2 L
320 6.sinif-hacim-olcme-33= 0,32 6.sinif-hacim-olcme-35= 0,32 L
60000 6.sinif-hacim-olcme-36= 0,06 6.sinif-hacim-olcme-35= 0,06 L
0,264 6.sinif-hacim-olcme-34= 264000 6.sinif-hacim-olcme-35= 264000 L

Örnek Soru

6.sinif-hacim-olcme-37

Boyutları 8 dm, 5 dm ve 2 dm olan  şeklindeki akvaryumun kaç L su aldığını bulalım.

Cevap

Dikdörtgenler prizmasının hacmi, uzun kenar, kısa kenar ve yükseklikten oluşan üç tane boyutunun uzunluklarının çarpımına eşittir.  Akvaryumun hacmi = 8 . 5 . 2 = 80 6.sinif-hacim-olcme-35‘tür. 80 6.sinif-hacim-olcme-35 = 80 L olduğundan akvaryum 80 L su alır.

Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-38
 Boyutları 8 m, 3 m ve 6 m olan su deposunun 6.sinif-hacim-olcme-39‘si su ile doludur.
Buna göre, depodaki su kaç L'dir?
6.sinif-hacim-olcme-40

Cevap

Depo, dikdörtgenler prizması şeklinde
olduğundan hacmi 8.3.6 = 144 m3'tür.
144 m3 = 144000 dm3 = 144000 L'dir.
Deponun 6.sinif-hacim-olcme-39‘si dolu olduğundan depodaki su 6.sinif-hacim-olcme-39 .144000 = 96000 L'dir.
Yanıt B

Sıvı Ölçme Birimleri

Sıvı ölçme birimlerinde büyük birim küçük birime çevrilirken çarpma işlemi, küçük birim büyük birime çevrilirken bölme işlemi yapılır.

Örnekler

Örnekler:
24 L = 240 dL = 2400 cL = 24000 mL
6000 mL = 600 cL = 60 dL = 6 L
52 daL = 520 L = 5200 dL = 52000 cL
8000 dL = 800 L = 80 daL = 8 hL

Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-42

Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?
6.sinif-hacim-olcme-43

Cevap

630 cL = 63 dL 6.sinif-hacim-olcme-44 6300 dL
0,03 kL = 3 daL 6.sinif-hacim-olcme-44 30 daL
5,8 L = 5800 mL 6.sinif-hacim-olcme-44580 mL
8000 cL = 0,8 hL
O halde, eşitliklerden 1 tanesi doğrudur.
Yanıt A

Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-45

Yukarıda verilen bulutun üzerinde yazan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
6.sinif-hacim-olcme-46

Cevap

0,09 hL = 9 L ve 0,2 daL = 2 L olduğuna göre 0,09 hL + 0,2 daL = 9 L + 2 L = 11 L'dir.
Yanıt B

Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-47

Yukarıdaki büyük kutunun üzerinde yazan işlemin sonucu küçük kutulardan hangisinin üzerinde yazmaktadır?

6.sinif-hacim-olcme-48

Cevap

0,72 kL = 720 dL ve 0,8 L = 8 dL , 2 daL = 200 dL olduğuna göre 720 dL – 8 dL + 200 dL = 912 dL'dir.
Yanıt D

Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-49

Yukarıda verilen mor çiçeğin ortasında yazılı olan sıvı ölçüsü, çiçeğin yapraklarında yazılı olan birimlere çevrilerek aynı sırayla pembe çiçeğin yapraklarına yazılacaktır.
Buna göre, pembe çiçeğin son şekli aşağıdakilerden hangisidir?
6.sinif-hacim-olcme-50
Cevap
6.sinif-hacim-olcme-52

Örnek Soru

0,1 L + 20 cL = …………….. dL
eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
6.sinif-hacim-olcme-53

Cevap

0,1 L = 1 dL ve 20 cL = 2 dL'dir. 0, 1 L + 20 cL = 1 dL + 2 dL = 3 dL'dir. O halde boş bırakılan yere 3 yazılmalıdır.
Yanıt C

Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-54

Yukarıda verilen işlemin sonucu kaç cL'dir?
6.sinif-hacim-olcme-55

Cevap

720 mL = 72 cL
0,8 L = 80 cL
0,03 dL = 0,3 cL
72 cL + 80 cL + 0,3 cL = 152,3 cL'dir.
Yanıt A

Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-56

Yukarıdaki bilgi ağacında verilen eşitlikler doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendirilip verilen yollar
takip edilirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
6.sinif-hacim-olcme-57

Cevap

2,7 daL = 2700 cL ‚ 270 cL olduğuna göre 0,09 kL = 9 daL
Eşitlikler değerlendirilip verilen yollar takip
edilirse 3 numaralı çıkışa ulaşır
Yanıt C

Örnek Soru

6.sinif-hacim-olcme-58
6.sinif-hacim-olcme-59

Cevap
6.sinif-hacim-olcme-60
Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-61

Yukarıda verilen evin kapısını, kapının üzerinde yazan hacmin eşitinin yazılı olduğu anahtar açmaktadır.
Buna göre, evin kapısını aşağıdaki anahtarlardan hangisi açar?

6.sinif-hacim-olcme-62
Cevap

0,3 L = 0,003 hL, 0,3 L = 3 dL = 30 cL = 300 mL'dir.
O halde, evin kapısını açan anahtar C şıkkındaki anahtardır.
Yanıt C

Örnek Soru

1. 40 daL kaç ……………'dir?
2. 12,56 …………… kaç mL'dir?
3. 8,2 L kaç ……………..'dir?
4. 0,6 ………….. kaç dL'dir?
Yukarıda verilen soruların cevapları aşağıdaki bulmaca çözümünde verilmiştir.
6.sinif-hacim-olcme-63

Buna göre, soru cümlelerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ölçübirimleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

6.sinif-hacim-olcme-64

Cevap

40 daL = 400 L 1. soru: 40 daL kaç L'dir?
1256 mL = 125,6 cL = 12,56 dL
2. soru: 12,56 dL kaç mL'dir?
8,2 L = 82 dL = 820 cL = 8200 mL
3. soru: 8,2 L kaç mL'dir?
6000 dL = 600 L = 0,6 kL
4. soru: 0,6 cL kaç dL'dir?
Boş bırakılan yerlere sırasıyla L, dL,
mL, kL yazılmalıdır.
Yanıt D

Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-65

Aşağıdakilerden hangisinin eşiti baloncunun elindeki balonların üzerinde yazmamaktadır?
6.sinif-hacim-olcme-66

Cevap

0,004 hL = 4 dL , 0,4 daL = 4000 mL
0,4 kL = 4000 dL = 40000 cL olduğuna göre 40 L = 400 dL = 4000 cL 0,4 kL'nin eşiti baloncunun elindeki balonların üzerinde yazmamaktadır.
Yanıt C

Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-67
6.sinif-hacim-olcme-68
6.sinif-hacim-olcme-70

Cevap
6.sinif-hacim-olcme-71
Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-72
Cevap
6.sinif-hacim-olcme-73
Örnek Soru
6.sinif-hacim-olcme-74

Yukarıda verilen tabloda boş bırakılan yerlere gelecek sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
6.sinif-hacim-olcme-75

Cevap

1 dm3 = 1 L olduğundan tablodaki dm3'ü L olarak alalım.
4,8 daL = 48 dm3 = 480 dL ise 48 L I yerine 48 yazılacak
25 daL = 250 dm3 = 2500 dL 250 L II yerine 25 yazılacak.
7,2 daL = 72 dm3 = 720 dL 72 L III yerine 720 yazılacak.
Yanıt A

 

bahar yayınevi uyarı

 

 

 

 

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)