6 Sınıf Konu Anlatımı Türkçe Belirtme Sıfatları Sıfat (Ön AD) Çözümlü Sorular

Belirtme Sıfatları
İsimleri işaret, sayı, soru yönlerinden belirten, açıklayan sıfatlara belirtme sıfatları denir. Belirtme sıfatları dörde ayrılır:

 

belirtme-sifatlari

 

1. İşaret Sıfatları
İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır.
İsme sorulan “hangi” sorusunun ceva- bı bize işaret sıfatını verir.
* Bu adamı tanıyor musun?
* Şu kitabı bana uzatır mısın?
* O masayı bizim için ayırın.
* Öteki kazağı da almak istiyorum.
* Beriki otobüs nereye gidiyor.

Uyarı: Sıfat yapan “–ki” ile za- mir olan “–ki” karıştırılmamalıdır.

Kitaptaki şiiri ezberledim.
Dünkü maç çok heyecanlıydı.

Bu cümlelerde “–ki” eki sözcükler “şiir, maç” isimlerini belirtmektedir. “-ki” olarak kullanılmıştır.

Odanınkini kapatır mısın? Onunki masadaydı.
Bu cümlelerde “-ki” sırasıyla “ışık, ka- lem” isimlerinin yerini tuttuğundan za- mirdir.

Belirtme Sıfatları  Örnek Soru 1 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?

A) Medeniyet, insan zekâsının ürünüdür.
B) Çocuğun gözleri deniz mavisi idi.
C) Sınıfın camlarını takmamız gerekiyor. D) Elindeki kalemi arkadaşına verdi.
1997 FL

 

Belirtme Sıfatları  Örnek Soru  Çözümü 1 

A'da “insan zekâsının ürünü”, zincirleme ad tamlaması; B'de “çocuğun gözleri” belirtili ad tamlaması, “deniz mavisi” belirtisiz ad tamlaması; C'de “sınıfın camları” belirtili ad tamlamasıdır. D'de “elindeki kalem” ismi işaret yönünden belirten sıfat tamlamasıdır.

Yanıt D

Belirtme Sıfatları  Örnek Soru 2

“Böyle” kelimesi, aşağıdaki cümlele- rin hangisinde sıfat olarak kullanıl-mıştır?
A) Senin söylediğin böyle değil mi?

B) Annenle böyle konuşmamalısın.

C) Böyle gidemezsin okula.

D) O, böyle şeyleri çok sever.

1999 DPY

Belirtme Sıfatları  Örnek Soru  Çözümü 2

D seçeneğinde “böyle” sözcüğü “yerler ismini belirtmiştir. “böyle yerler” işaret sıfatı tamlamasıdır.

Yanıt D

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)