6 Sınıf Konu Anlatımı Türkçe Sıfat (Ön Ad) Çözümlü Sorular

Sıfat Ön Ad Konu Anlatımı 6. Sınıf

İsimleri çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklere “sıfat” denir. Bir sözcüğün sıfat değeri kazanabilmesi için mutlaka kendisinden bir isim gelmelidir. Sıfatlar, çekim eklerini almaz. Sıfatlar iki bölüme ayrılırlar:

sifat-nitelemesifati

 

A. Niteleme Sıfatları

İsimlerin durumunu, biçimini, rengini, unvanını belirten sıfatlara “niteleme sıfatı” denir. İsme sorulan “Nasıl?” soru- suna verir.

niteleme-sifati

 

Yuvarlak masa

niteleme-sifati-ornek

 

Kırmızı araba

Yaramaz çocuk

Kirli çorap

Büyük oda

Kırık cam

Sıfat Ön Ad ÖRNEK SORU 1

Hangi cümlede niteleme sıfatı yok tur?

A) Bu kıyılar içerilere kadar kokar.

B) Görülen düzlükler boz topraktır.

C) Düz, killi topraklardan bükler başlar.

D) Buralarda Toros’un karlı dorukları görünür.

2000 DPY

Sıfat Ön Ad  ÇÖZÜM 1

B’de “görülen düzlükler”, C’de “killi top- raklar”, D’de “karlı doruklar” niteleme sı- fatıdır.
Yanıt A

Sıfat Ön Ad ÖRNEK SORU 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, bir varlığı nitelememiştir?

A) cana yakın insanlar, hiç sıkılmadım.

B) Kazadan sonraki korkuları günden güne azalmıştı.

C) Bu gözü kara çocuğu herkes sevmişti.

D) Yeni işimize etek dolusu para harcadık.

2005 ÖO

Sıfat Ön Ad  ÇÖZÜM 2

A’da “cana yakın” deyimi “insanlar” ismi- ni, C’de “gözü kara” deyimi “çocuğu” ismini, D’de “etek dolusu” deyimi “para” ismini nitelemiştir.

Yanıt B

Uyarı: Ünvan sıfatları isimden önce de da kullanılabilir. Ünvan sıfatlarında ilk harf büyük yazılır.

Doktor Mehmet Bey

Avukat Kadir

Teğmen Ali

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)