sabit reklam
6. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu anlatımı 3

(” “)

Başka bir kişiden veya yazıdan alınan alıntılar tırnak içinde gösterilir:

Mevlana demiş ki: “Ya göründüğün gibi ol; ya da olduğun gibi görün.”

Cümle içerisinde özellikle vurgulanmak istenen kelimeler ve sözcük
grupları tırnak içine alınır:

isimlerin yerini tutan sözcüklere “zamir” denir.

Sanat yapıtlarının ve kitapların adları tırnak içerisinde gösterilir:

“Sinekli Bakkal” Halide Edip Adıvar’ın en güzel eserlerinden biridir.

Başka birinden alınan cümle değişik biçimde verilirse tırnak içine alınmaz.

Yunus Emre’ye göre, yaradılanı sevmeliyiz, Yaradan’dan ötürü.

Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan tırnak içinde kalır.

Songül: “istediğini al, senin olsun.” dedi

(-)

Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölmede kullanılır.

…… yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Satır sonuna sığmayan özel isimlerden sonra kesme işareti varsa kısa çizgi kullanılmaz:

……. istanbul’dan ayrılamadım.

Birleşik sözcükler satır sonunda tek sözcükmüş gibi hecelerine ayrılır:

…… ilk – (yanlış)
okul
…… ilko – (doğru)
kul

Anlamca birbirine bağlı sayı ve sözcüklerin arasına getirilir:

istanbul – Konya seferi başladı.
2006 – 2007 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Ek kök ve heceleri ayırmak için kullanılır:

Çiçek – çi – ler – in (ek – kök)
sınıf – ta – ki – ler (hece)

Ara sözleri ayırmak için kullanılır:

Eve giderken – her nedense – çiçek aldım.
Samsun’u – doğduğum şehri – unutamadım.

Adres yazarken semt ile şehir arasına konulur:

Kadıköy – Eminönü vapur seferi başladı.

(Ayraç) ( ( ) )

Bir sözcüğün açıklanması ya da eşanlamlısı olan kelimeler parantez içerisinde gösterilir:

Eseri tamamlamak için nasıl bir metot (yöntem) kullandınız?

Cümle içinde ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır:

Ali’yi (Sarı kazaklı olanı) sen de gördün mü?

Yabancı sözcüklerin okunuşu parantez içinde verilir:

Nietzsche (Niçe) ünlü bir Alman felsefecidir.

Tiyatro eserlerinde söz esnasında hareketleri göstermek için kullanılır:

– Peki kabul ediyorum! (Erman ayağa kalkar.)

Konuşma Çizgisi (–)

Yazıda konuşmaları göstermek için kullanılır:

– Kardeşimi gördün mü?
– Yarım saat önce gördük.
– Niçin gelmiş buraya?
– fiimdi ne yana gitti?

Düzeltme işareti (^)

Yazılışları birbirine benzeyen; ama anlam ve okunuşları ayrı olan kelimeleri
ayırt etmek için ünlülerin üzerine kullanılır.

kar (yağış biçimi)
kâr (kazanç)
hala (babanın kız kardeşi)
hâlâ (henüz)

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)