6.Sınıf Ondalık Kesir

Ondalık Kesir Konu Anlatımı

Paydası 10 veya 10'un kuvveti biçiminde yazılabilen kesirlere ondalık kesirlerdenir.

Örnek:

ondalik-kesirler-konu-anlatimi-1

ÖRNEK SORU

Aşağıda verilen ondalık kesirlerin okunuşlarını yazalım.
a. 3,48  b. 46,024  c. 18,003

ÇÖZÜM

a. Üç tam yüzde kırk sekiz
b. Kırk altı tam binde yirmi dört
c. sekiz tam binde üç

ÖRNEK SORU

Aşağıda okunuşları verilen ondalık kesirleri yazalım.

a. Beş tam onda dört
b. Seksen iki tam binde otuz iki
c. Yüz yirmi üç tam binde yüz dört

ÇÖZÜM

a. 5,4
b. 82,032
c. 123,104

 Ondalık Kesirlerde

Bir ondalık kesrin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına ondalık kesirin çözümlenmesi denir.

Örnek:

38,465 ondalık kesrini çözümleyelim

ondalik-kesirin-çözümlemesi-2

38,465 ondalık kesirinin okunuşu “otuz sekiz tam binde dört yüz altmış beş”tir. 38,465 ondalık kesrinin kesir kısmı 0 ile1 arasında  bir kesir belirtir.
halde,

ÖRNEK SORU

ondalik-kesir-ornek-soru-3

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi 63,705 ondalık kesrinin çözümlenmiş şeklini yanlış söylemiştir?

A) Efe B) Berk C) Nil D) Gaye

ÇÖZÜM

ondalik-kesir-cozum-4

O halde, Gaye 63,705 ondalık kesrinin çözümlenmiş şeklini yanlış söylemiştir.

Yanıt D

Ondalık Kesirlerin Onluk Taban Bloklarıyla Modellenmesi

ondalik-kesir-onluk-taban-5

Bu kesir 1,358'dir.

ÖRNEK SORU

ondalik-kesir-ornek-soru-6

 

Yukarıda onluk taban blokları kullanılarak modellenmiş ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14,6 B) 1,46 C) 1,406 D) 14,06

ÇÖZÜM

ondalik-kesir-cozum-7

Yanıt C

Etkin Katılım

A. Aşağıda çözümlenmiş hali verilen ondalık kesirleri virgül kullanarak yazınız.

ondalik-kesir-ornek-soru-8

B. Aşağıda verilen ondalık kesirleri çözümleyiniz.

ondalik-kesir-ornek-soru-9

C. Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

ondalik-kesir-ornek-soru-10

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)