6.Sınıf Oran Orantı

Oran Orantı

İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir.

Örnek: Ece'nin boyu 160 cm, Mert'in boyu
180 cm'dir. Ece'nin boyunun Mert'in boyuna
oranı: 6.sinif-cokgenler-94

Yukarıdaki verilen oran birimsizdir. Sadeleştirme
veya genişletme yaparak birbirine
eşit oranlar elde edilebilir.
6.sinif-cokgenler-95

Örnek Soru

Nil alış veriş yapmak için gittiği mağazadan
32 TL'ye bir etek ile 48 TL'ye bir
pantolon almıştır. Nil'in aldığı eteğin fiyatı
nın pantolonun fiyatına oranı:


6.sinif-oran-oranti-1


6.sinif-oran-oranti-2
6.sinif-oran-oranti-3
Birimli Oran

Farklı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılması ile elde edilen orana birimli oran denir.

Örnek
Can 10 dakikada 250 m koşabiliyor. Can'ın koştuğu mesafenin geçen zamana oranı:
6.sinif-oran-oranti-4
Yukarıda verilen oranlar birimlidir.

Örnek Soru

6.sinif-oran-oranti-5

Yukarıda verilen fotoğrafa göre zarların üst yüzlerine 2 gelenlerin sayısının tüm zarların sayısına oranı kaçtır?
6.sinif-oran-oranti-6
Cevap

Verilen fotoğrafta toplam 17 tane zar
vardır. Bu zarlardan 3 tanesinin üst yüzlerine
gelen sayı 2'dir.

6.sinif-oran-oranti-7

Örnek Soru
6.sinif-oran-oranti-8

Yukarıdaki şekilde 4 tane tavşan, 6 tane kaplumbağa ve 2 tane ağaç vardır.

Buna göre, aşağıdaki öğrenci yorumlarından hangisi yanlıştır?
6.sinif-oran-oranti-9
6.sinif-oran-oranti-10
Örnek Soru

6.sinif-oran-oranti-11

Yukarıda verilen şekildeki boyalı bölgenin alanının boyalı olmayan bölgenin alanına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

6.sinif-oran-oranti-13

Cevap

Şekilde 8 tane kare ve 4 tane yarım kare olmak üzere toplam 10 birim karelik bölge boyalıdır.Tüm şeklin alanı 36 birim kare olduğu için boyalı olmayan bölgenin alanı 26 birim karedir.
6.sinif-oran-oranti-14
Örnek Soru

Bir haritada 6 cm olarak gösterilen bir uzunluk gerçekte 1,2 km ise bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

6.sinif-oran-oranti-15
Cevap

6.sinif-oran-oranti-16

Örnek Soru

6.sinif-oran-oranti-17

Yukarıdaki tabloda 6. sınıfta yapılan bir sınavda sınıf mevcutları ve başarılı öğrenci sayıları verilmiştir.
Buna göre, hangi sınıfta başarı oranı yüksektir?
6.sinif-oran-oranti-18

Cevap
6.sinif-oran-oranti-19
Örnek Soru

6.sinif-oran-oranti-20

Yukarıdaki çiçeğin üzerinde yazılı olan oranlar  ında = ve ≠ sembollerinden uygun olanlar yazılacaktır.
Buna göre, bu işaretler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

6.sinif-oran-oranti-21

Cevap

6.sinif-oran-oranti-22

 Orantı

İki oranın eşitliğine orantı denir. Orantıda çapraz çarpımlar eşittir.
6.sinif-oran-oranti-23

Örnek Soru

6.sinif-oran-oranti-24
olduğuna göre ❤ sembolünün yerine yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisidir?
6.sinif-oran-oranti-25

Orantıda çapraz çarpımlar eşit olacağından
6.sinif-oran-oranti-26
Örnek Soru

6.sinif-oran-oranti-27

Yukar.daki kutunun uzerinde verilen eşitlikte 6.sinif-oran-oranti-28  ve 6.sinif-oran-oranti-29 sembollerinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa bu eşitlik orantı oluşturmaz?

6.sinif-oran-oranti-30

Cevap
6.sinif-oran-oranti-31

Örnek Soru

6.sinif-oran-oranti-32

Yukarıdaki tabloda verilen oran çiftleri orantı oluşturuyorsa 6.sinif-oran-oranti-33,sembolü ile orantı oluşturmuyorsa 6.sinif-oran-oranti-34,sembolü ile değerlendirilecektir. Buna göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

6.sinif-oran-oranti-35,
6.sinif-oran-oranti-36,

Örnek Soru
6.sinif-oran-oranti-37,

Yukarıdaki verilen kavanozdaki mavi bilyelerin sayısı M, sarı bilyelerin sayısı S, kırmızı bilyelerin sayısı K ile gösterilirse aşağıdaki kutuların üzerinde yazılı olan oranlardan hangileri orantı oluşturur?

6.sinif-oran-oranti-38,
6.sinif-oran-oranti-39,

Örnek Soru

Gaye 3 dakikada 1 sayfa kitap okuyabilmektedir. Buna göre, Gaye 18 dakikada kaç sayfa kitap okur?

6.sinif-oran-oranti-40,

Sorunun çözümü için bir tablo oluşturalım.
6.sinif-oran-oranti-41,
6.sinif-oran-oranti-42,

Örnek Soru

Bir basketbol maçında Can ve Berk toplam 140 sayı yapmışlardır. Can'ın yaptığı sayının, Berk'in yaptığı sayıya oranı 6.sinif-oran-oranti-43,

Can ilk yarıda 18 sayı yaptığına göre, ikinci yarıda kaç sayı yapmıştır?
6.sinif-oran-oranti-44,
Cevap
6.sinif-oran-oranti-45,

Örnek Soru

A ve B maddelerinden 3:2 oranında kullanılarak karışım yapılacaktır. Buna göre, aşağıdaki karışımlardan hangisinde karışımın oranı hatalıdır?

A ve B maddelerinden 3:2 oranında kullanılarak bir karışım yapıldığından

6.sinif-oran-oranti-46,
Cevap

6.sinif-oran-oranti-47,

Örnek Soru

Dedeleri Anıl ve Nil'e 44 tane cevizi 6.sinif-oran-oranti-48,oranında paylaştırmıştır.

Anıl'ın cevizlerinin sayısı Nil'in cevizlerinin sayısından daha az olduğuna göre, Anıl ve Nil'in kaçar tane cevizi olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

6.sinif-oran-oranti-49,
Cevap

6.sinif-oran-oranti-50,

O halde, Anıl'ın 16, Nil'in 28 tane cevizi vardır.
6.sinif-oran-oranti-51,
Örnek Soru
6.sinif-oran-oranti-52,

Umut'un babası Can Bey'in gölgesinin 120 cm olduğu bir zamanda Umut'un gölgesinin boyu kaç cm olur?

6.sinif-oran-oranti-53,

Cevap
6.sinif-oran-oranti-54,
Örnek Soru
6.sinif-oran-oranti-55,

Yukarıdaki şekilde sayılar orantı oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir
Buna göre 6.sinif-oran-oranti-56,ve 6.sinif-oran-oranti-57,sembollerinin yerine  olan sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

6.sinif-oran-oranti-58,

Cevap

6.sinif-oran-oranti-59,
Örnek Soru

6.sinif-oran-oranti-60,

Işıl yukarıda verilen oranlardan orantı oluşturanların arasına ” =” işareti koyacaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangilerinde “=” işaretini kullanacaktır?

6.sinif-oran-oranti-61,

Cevap

6.sinif-oran-oranti-62,

 

Doğru Orantı

İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa böyleçokluklara doğru oranlı çokluklar denir.
6.sinif-oran-oranti-63,

Bir otobüs A noktasından B noktasına 4 saatte gittiğine göre, A noktasından C noktasına kaç saatte gider?
6.sinif-oran-oranti-64,

Cevap

6.sinif-oran-oranti-65,

 

O halde, otobüs A noktasından C noktasına 10 saatte gider.
Yanıt B

Örnek Soru

Ebru 24 tane cevizi 3 dakikada kırdığına
göre 72 tane cevizi kaç dakikada kırar?

6.sinif-oran-oranti-67,

Cevap
6.sinif-oran-oranti-68,
Örnek Soru
6.sinif-oran-oranti-66,

Bir hayvanat bahçesinde her 20 köpekten 4 tanesi çoban köpeğidir. Bu hayvanat bahçesinde 160 tane köpek olduğuna göre, çoban köpeği olmayan köpeklerin sayısı kaçtır?

6.sinif-oran-oranti-69,

Cevap

Hayvanat bahçesindeki çoban köpeklerinin sayısı ? olsun.
6.sinif-oran-oranti-71,

O halde, hayvanat bahçesinde 32 tane
çoban köpeği vardır. Çoban köpeklerinin
dışında160 – 32 = 128 tane köpek vardır.
Yanıt B

Örnek Soru

6.sinif-oran-oranti-72,

 

Nur Hanım manavdan aldığı 2 kg armut için 5,60 TL ödemiştir. Buna göre, aynı fiyattan 5 kg armut alsaydı kaç TL öderdi?

6.sinif-oran-oranti-73,

Cevap
6.sinif-oran-oranti-75,

O halde, Nur hanım 5 kg armut alsaydı 14 TL öderdi.
Yanıt C

Örnek Soru

5 defterin fiyatı 15 TL ise 6 defterin fiyatı
kaç TL'dir?

6.sinif-oran-oranti-77,

Cevap

6.sinif-oran-oranti-78,


 

 

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)