sabit reklam
6.Sınıf Yüzdeler

 Ondalık Kesirleri Yüzde (%) Sembolü ile Yazma

Ondalık kesirlerin yüzde sembolü ile gösterilebilmesi için paydası 100 olacak şekilde genişletilmesi gerekir.

Örnek Soru

Aşağıdaki kesirleri yüzde sembolü ile yazalım.

yuzdeler-ornek-soru-1

Çözüm

yuzdeler-ornek-soru-2

Örnek Soru

Aşağıdaki yüzlük kartlar üzerinde modellenen ondalık kesirler yüzde sembolü ile yazılırken hangisinde hata yapılmıştır?

yuzdeler-ornek-soru-3

Çözüm

yuzdeler-ornek-soru-4

Örnek Soru

yuzdeler-ornek-soru-5

Can’ın katıldığı yarışmada kural yeşil kare şeklindeki bölgeye gelindiğinde bu kesrin yüzde sembolü ile gösteriminin yazılı olduğu turuncu daire şeklindeki bölgeden geçmektir. Böylece doğru bayrağa ulaşanlar yarışmayı kazanacaktır.

Buna göre, Can’ın yarışmayı kazanması için hangi bayrağa ulaşması gerekir?

yuzdeler-ornek-soru-6

Çözüm

yuzdeler-ornek-soru-7

O halde, Can sarı bayrağa ulaşmalıdır.

Yanıt C

 

Yüzde Sembolü ile Verilen Sayıları Karşılaştırma

Yüzde sembolü ile verilen sayıları kesir olarak düşünürsek paydaları eşit olduğundan payı büyük olan daha büyük olur.

Örnek

yuzdeler-ornek-soru-8

Örnek

%23, %18, %36 ve %49 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanırsa
%18 < %23 < %36 < %49 bulunur.

yuzdeler-ornek-soru-9

Yukarıda verilen ifadelerde noktalı yerlere “>” veya “<” işaretlerinden uygun olanlar yazılacaktır.

Buna göre, bu işaretler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) >, >, <    B) >, <, <    C) <, >, >    D) <, <, >

Çözüm

yuzdeler-ornek-soru-10

Yanıt A

Örnek Soru

yuzdeler-ornek-soru-11

Yukarıdaki vagonların üzerindeki kesirlerin yüzde sembolüyle gösterilişleri vagonların diğer yüzlerine yazılıp vagonlar küçükten büyüğe doğru lokomotife bağlandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

yuzdeler-ornek-soru-12

Çözüm

yuzdeler-ornek-soru-13

Yanıt C

 

Yüzde Sembolü İle Verilen Sayıları Ondalık Kesir Olarak Yazma

Yüzde sembolü ile verilen sayıları önce paydalarına 100 yazarak kesre çeviririz. Daha sonra ondalık kesre çeviririz.

Örnek Soru

Aşağıda yüzde sembolleri ile verilen sayıları ondalık kesir olarak yazalım.

A: %24      B: %36,8    C: %37

Çözüm

 

yuzdeler-ornek-soru-14

yuzdeler-ornek-soru-15

Yukarıdaki tablo bir okuldaki öğrencilere “En sevdiğiniz meyve nedir?” sorusu sorularak oluşturulmuştur.

Buna göre, tablodaki yüzde sembolü ile verilen oranların kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

yuzdeler-ornek-soru-16

Çözüm

yuzdeler-ornek-soru-17

Yanıt D

 

Örnek Soru

yuzdeler-ornek-soru-18

Yukarıdaki yüzlük kartlar üzerinde yazılan harfin kapladığı alanın kesir, ondalık kesir ve yüzde (%) sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

yuzdeler-ornek-soru-19

Çözüm

yuzdeler-ornek-soru-20

Yanıt A

 

Ondalık Kesirleri Yüzde (%) Sembolü ile Yazma Etkin Katılım

A. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

yuzdeler-ornek-soru-21

B. Aşağıda verilen kesirlerin yaklaşık ondalık açılımlarını % sembolü ile yazınız.

yuzdeler-ornek-soru-22

C. Aşağıda yüzde sembolü ile verilen sayıları “<” ve “>” sembolleri ile karşılaştırınız.

yuzdeler-ornek-soru-23

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)