7.Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı

 Cebirsel İfadeler

Bir harfin veya değişkenin belirli bir pozitif tam kuvvetinin bir rasyonel sayı katı olan terimlerinin çarpımı, toplamı veya farkı cebirsel ifadedir.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-1 gibi ifadeler cebirsel ifadelerdir. Cebirsel ifadelerde toplama ya da çıkarma işareti ile ayrılmış ifadelere terim denir.

Örnek
7.sinif-cebirsel-ifadeler-2+ 3x – 6, 3x + 5  cebirsel ifadelerinin kaç terimli olduklarını inceleyelim. Bu ifadelerden,
7.sinif-cebirsel-ifadeler-2+ 3x – 6 cebirsel ifadesinin
7.sinif-cebirsel-ifadeler-2 3x, –6 olmak üzere üç terimi vardır.

3x + 5 cebirsel ifadesinin
3x, 5 olmak üzere iki terimi vardır.

Örnek Soru

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi üç terimli bir cebirsel ifadedir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-3

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-4

 

Aşağıdaki cebir karoları ile oluşturulan şekillerin
alanlarını gösteren cebirsel ifadeleri
inceleyelim:

7.sinif-cebirsel-ifadeler-5

Alan =7.sinif-cebirsel-ifadeler-2

7.sinif-cebirsel-ifadeler-6

7.sinif-cebirsel-ifadeler-7

7.sinif-cebirsel-ifadeler-8

7.sinif-cebirsel-ifadeler-9
Önek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-10

Yukarıda verilen cebirsel ifadelerden yararlanarak
oluşturulan aşağıdaki tablolardan
hangisi doğrudur?

7.sinif-cebirsel-ifadeler-11
7.sinif-cebirsel-ifadeler-12
7.sinif-cebirsel-ifadeler-13
7.sinif-cebirsel-ifadeler-14

Çözüm

7.sinif-cebirsel-ifadeler-15
7.sinif-cebirsel-ifadeler-15
7.sinif-cebirsel-ifadeler-16

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-17

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan
şeklin alanını belirten cebirsel ifadenin
terimlerinin katsayılar toplamı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.sinif-cebirsel-ifadeler-18

Çözüm

7.sinif-cebirsel-ifadeler-19
Benzer Terimler

Değişkeni ve bu değişkeninin kuvveti eşit
olan, aynı veya farklı katsayılara sahip olan
cebirsel ifadelere benzer terimler denir.

Örnek

7.sinif-cebirsel-ifadeler-20

Örnek

7.sinif-cebirsel-ifadeler-21

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-22 cebirsel ifadelerinden benzer terimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-23

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-24

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-25
Yukarıda verilen cebirsel ifadelerden hangileri benzer terimlerdir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-26

 

7x ve 9x cebirsel ifadelerinin değişkenleri ve değişkenlerin kuvvetleri eşit olduğundan benzer terimlerdir.
Yanıt D

Örnek Soru

Aşağıda verilen papatyalardan hangisinin yapraklarında yazılı olan cebirsel ifadeler benzer terimlerden oluşmuştur?


7.sinif-cebirsel-ifadeler-27

Cevap

Değişkeni ve bu değişkenlerin kuvvetleri aynı olan cebirsel ifadeler benzer terimlerdir.
–x, 2x, –3x, 7x benzer terimlerdir. Fakat 3y cebirsel ifadesinin değişkeni farklıdır.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-28 benzer terimlerdir. Fakat 9x cebirsel ifadesinin kuvveti farklıdır. 5x, x, 6x, –11x benzer terimlerdir. Fakat 4 sabit terimdir. y, 11y, –3y, –7y, 7y benzer terimlerdir.
Yanıt D

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-30

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cebirsel
ifadenin benzer terimlerinden de-
ğildir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-31
Çözüm
7.sinif-cebirsel-ifadeler-32ile 2y terimlerini değişkenlerinin kuvvetlerifarklı olduğundan benzer terim değildirler.

  Yanıt B

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-33

 

Yukarıdaki dallandırılmış bilgi ağacında
verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y)
olarak değerlendirilerek verilen yollar takip
edilirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-34

Çözüm

7.sinif-cebirsel-ifadeler-36
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma

Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma yapı
lırken, benzer terimlerin kat ı kendi
aralarında toplanır veya çıkarılır.

Örnek

7.sinif-cebirsel-ifadeler-37cebirsel ifadesinde toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-38
Örnek

7.sinif-cebirsel-ifadeler-39

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin
alanını bulalım.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-40

fieklin alan› = x2 + x2 + x + x + x + 1
A = (1 + 1)x2 + (1 + 1 + 1)x + 1
A = 2×2 + 3x + 1'dir.

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-41

Yukarıda verilen cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifadeyi ve cebirsel ifadenin kaç terimli olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-42

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-43

7.sinif-cebirsel-ifadeler-44

7.sinif-cebirsel-ifadeler-45

7.sinif-cebirsel-ifadeler-47

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-46

Cevap

7.sinif-cebirsel-ifadeler-49

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-54

Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-55

Cevap

7.sinif-cebirsel-ifadeler-56

 

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-50

Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-57

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-58

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-59

Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-60

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-61

Örnek Soru

Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-63

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-64

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-65

Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-66

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-67

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-68

Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-69

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-70

İki Cebirsel İfadenin Çarpımı

Cebirsel ifadeler, sayısal ifadelerin bir gösterimi olduğu iç cebirsel ifadelerle çarpma işlemi yapılırken çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği kullanılabilir.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-71

Yukarıda verilen cebir karoları ile oluşturulan şeklin çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği ile bulalım.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-72
Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-73

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-74

7.sinif-cebirsel-ifadeler-75

7.sinif-cebirsel-ifadeler-76

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-77

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-78

 

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-79

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-80

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-81

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-82
Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-83

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-85

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-86

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-87

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-88

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-89

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-90
7.sinif-cebirsel-ifadeler-91

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-94

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-92

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-93

Örnek Soru

Kenar uzunlukları a cm olan karesel bölge şeklindeki bir kâğıt parçası kenarlarından şekildeki gibi kesiliyor.
Oluş karesel bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-95
Cevap

7.sinif-cebirsel-ifadeler-96
Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-97

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-98

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadelerr-1

7.sinif-cebirsel-ifadelerr-2

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadelerr-3

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadelerr-4

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)