sabit reklam
7.Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı

 Cebirsel İfadeler

Bir harfin veya değişkenin belirli bir pozitif tam kuvvetinin bir rasyonel sayı katı olan terimlerinin çarpımı, toplamı veya farkı cebirsel ifadedir.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-1 gibi ifadeler cebirsel ifadelerdir. Cebirsel ifadelerde toplama ya da çıkarma işareti ile ayrılmış ifadelere terim denir.

Örnek
7.sinif-cebirsel-ifadeler-2+ 3x – 6, 3x + 5  cebirsel ifadelerinin kaç terimli olduklarını inceleyelim. Bu ifadelerden,
7.sinif-cebirsel-ifadeler-2+ 3x – 6 cebirsel ifadesinin
7.sinif-cebirsel-ifadeler-2 3x, –6 olmak üzere üç terimi vardır.

3x + 5 cebirsel ifadesinin
3x, 5 olmak üzere iki terimi vardır.

Örnek Soru

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi üç terimli bir cebirsel ifadedir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-3

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-4

 

Aşağıdaki cebir karoları ile oluşturulan şekillerin
alanlarını gösteren cebirsel ifadeleri
inceleyelim:

7.sinif-cebirsel-ifadeler-5

Alan =7.sinif-cebirsel-ifadeler-2

7.sinif-cebirsel-ifadeler-6

7.sinif-cebirsel-ifadeler-7

7.sinif-cebirsel-ifadeler-8

7.sinif-cebirsel-ifadeler-9
Önek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-10

Yukarıda verilen cebirsel ifadelerden yararlanarak
oluşturulan aşağıdaki tablolardan
hangisi doğrudur?

7.sinif-cebirsel-ifadeler-11
7.sinif-cebirsel-ifadeler-12
7.sinif-cebirsel-ifadeler-13
7.sinif-cebirsel-ifadeler-14

Çözüm

7.sinif-cebirsel-ifadeler-15
7.sinif-cebirsel-ifadeler-15
7.sinif-cebirsel-ifadeler-16

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-17

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan
şeklin alanını belirten cebirsel ifadenin
terimlerinin katsayılar toplamı aşağıdakilerden
hangisidir?

7.sinif-cebirsel-ifadeler-18

Çözüm

7.sinif-cebirsel-ifadeler-19
Benzer Terimler

Değişkeni ve bu değişkeninin kuvveti eşit
olan, aynı veya farklı katsayılara sahip olan
cebirsel ifadelere benzer terimler denir.

Örnek

7.sinif-cebirsel-ifadeler-20

Örnek

7.sinif-cebirsel-ifadeler-21

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-22 cebirsel ifadelerinden benzer terimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-23

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-24

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-25
Yukarıda verilen cebirsel ifadelerden hangileri benzer terimlerdir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-26

 

7x ve 9x cebirsel ifadelerinin değişkenleri ve değişkenlerin kuvvetleri eşit olduğundan benzer terimlerdir.
Yanıt D

Örnek Soru

Aşağıda verilen papatyalardan hangisinin yapraklarında yazılı olan cebirsel ifadeler benzer terimlerden oluşmuştur?


7.sinif-cebirsel-ifadeler-27

Cevap

Değişkeni ve bu değişkenlerin kuvvetleri aynı olan cebirsel ifadeler benzer terimlerdir.
–x, 2x, –3x, 7x benzer terimlerdir. Fakat 3y cebirsel ifadesinin değişkeni farklıdır.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-28 benzer terimlerdir. Fakat 9x cebirsel ifadesinin kuvveti farklıdır. 5x, x, 6x, –11x benzer terimlerdir. Fakat 4 sabit terimdir. y, 11y, –3y, –7y, 7y benzer terimlerdir.
Yanıt D

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-30

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cebirsel
ifadenin benzer terimlerinden de-
ğildir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-31
Çözüm
7.sinif-cebirsel-ifadeler-32ile 2y terimlerini değişkenlerinin kuvvetlerifarklı olduğundan benzer terim değildirler.

  Yanıt B

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-33

 

Yukarıdaki dallandırılmış bilgi ağacında
verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y)
olarak değerlendirilerek verilen yollar takip
edilirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-34

Çözüm

7.sinif-cebirsel-ifadeler-36
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma

Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma yapı
lırken, benzer terimlerin kat sayıları kendi
aralarında toplanır veya çıkarılır.

Örnek

7.sinif-cebirsel-ifadeler-37cebirsel ifadesinde toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-38
Örnek

7.sinif-cebirsel-ifadeler-39

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin
alanını bulalım.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-40

fieklin alan› = x2 + x2 + x + x + x + 1
A = (1 + 1)x2 + (1 + 1 + 1)x + 1
A = 2×2 + 3x + 1’dir.

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-41

Yukarıda verilen cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifadeyi ve cebirsel ifadenin kaç terimli olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-42

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-43

7.sinif-cebirsel-ifadeler-44

7.sinif-cebirsel-ifadeler-45

7.sinif-cebirsel-ifadeler-47

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-46

Cevap

7.sinif-cebirsel-ifadeler-49

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-54

Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-55

Cevap

7.sinif-cebirsel-ifadeler-56

 

Örnek Soru

7.sinif-cebirsel-ifadeler-50

Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-57

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-58

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-59

Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-60

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-61

Örnek Soru

Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-63

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-64

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-65

Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-66

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-67

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-68

Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-69

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-70

İki Cebirsel İfadenin Çarpımı

Cebirsel ifadeler, sayısal ifadelerin bir gösterimi olduğu için cebirsel ifadelerle çarpma işlemi yapılırken çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği kullanılabilir.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-71

Yukarıda verilen cebir karoları ile oluşturulan şeklin çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği ile bulalım.
7.sinif-cebirsel-ifadeler-72
Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-73

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-74

7.sinif-cebirsel-ifadeler-75

7.sinif-cebirsel-ifadeler-76

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-77

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-78

 

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-79

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-80

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-81

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-82
Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-83

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-85

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-86

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-87

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-88

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-89

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-90
7.sinif-cebirsel-ifadeler-91

Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-94

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-92

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadeler-93

Örnek Soru

Kenar uzunlukları a cm olan karesel bölge şeklindeki bir kâğıt parçası kenarlarından şekildeki gibi kesiliyor.
Oluşan karesel bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-95
Cevap

7.sinif-cebirsel-ifadeler-96
Örnek Soru
7.sinif-cebirsel-ifadeler-97

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadeler-98

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadelerr-1

7.sinif-cebirsel-ifadelerr-2

Yukarıda cebir karoları ile oluşturulan şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-cebirsel-ifadelerr-3

Cevap
7.sinif-cebirsel-ifadelerr-4

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)