sabit reklam
7.Sınıf Tablo ve Grafik

Daire Grafiği

Bir bütünün belirli bir işe ayrılan çeşitli parçalarını ifade etmek için daire grafiği kullanılır. Çizilen bir daire üzerinde veriler yüzdelerine göre çeşitli parçalara ayrılarak, daire grafiği yapılır. Bir bütünün parçalarının bütüne oranını görmek için daire dilimlerini kullanmak daha uygundur. Böylece her bir parçanın bütün içerisinde ne kadar yer kapladığını daha iyi görürüz. Daire grafiğinde dilimler belirlenirken açı ölçülerine dikkat etmeliyiz.
Örnek Soru

Bir kişinin gideceği yolun 1/3’ü toprak, 1/5’i çakıllı, geriye kalanı da asfalttır. Bu kişinin gideceği yolun daire grafiğini çizelim.
7.sinif-tablo-ve-grafik-21

Örnek Soru

Bir öğrenci bir aylık harcamasında yiyeceğe 88 TL, giyeceğe 40 TL ve okul masraşarına 32 TL para ayırmaktadır. Bu öğrencinin yiyecek, giyecek ve okul masrafı için bir aylık harcamalarını gösteren daire grafiğini çizelim.
7.sinif-tablo-ve-grafik-22
7.sinif-tablo-ve-grafik-23

Örnek Soru
7.sinif-tablo-ve-grafik-24

Yukarıda daire grafiğinde; bir ülkenin parlamentosundaki milletvekillerinin partilere göre dağılımı verilmiştir.
A partisinde 40 milletvekili olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri doğru olarak ifade edilmiştir?
I. B partisindeki milletvekili sayısı 88’dir.
II. C partisindeki milletvekili sayısı 32’dir.
III. Bu ülkede toplam 360 milletvekili vardır.

Cevap
7.sinif-tablo-ve-grafik-27

Örnek Soru
7.sinif-tablo-ve-grafik-28

Yukarıdaki daire grafiğinde her öğrencinin sadece bir spor dalıyla ilgilendiği bir okuldaki öğrencilerin spor dallarına göre dağılımı verilmiştir.
Bu okulda 48 öğrenci voleybolla ilgilendiğine göre, okulun mevcudu kaçtır?
7.sinif-tablo-ve-grafik-29

Cevap
7.sinif-tablo-ve-grafik-31

Örnek Soru

Çanakkale gezisine katılan gruptaki öğretmenlerin sayısının öğrencilerin sayısına oranı 2/7’dir.
Aşağıdaki grafiklerden hangisi, bu gruptaki öğretmen ve öğrencilerin dağılımını gösterir?
7.sinif-tablo-ve-grafik-32

Cevap
7.sinif-tablo-ve-grafik-33

Örnek Soru

Pikniğe giden bir grup öğrencinin b’i erkektir.
Bu grupta 40 öğrenci olduğuna göre bu grubun erkek ve kız öğrencilerinin sayılarına göre dağılımını veren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-tablo-ve-grafik-34

Cevap
7.sinif-tablo-ve-grafik-35

Tahmin ve Grafik Hataları

Grafik çizerken grafiğin yanlış yorumlara yol açmaması için grafikte belirlenen açı ölçülerine dikkat edilerek daire dilimlerinin çizilmesi gerekir.

7.sinif-tablo-ve-grafik-36

Yukarıda kalem kolleksiyonu yapan bir öğrencide bulunan kalem sayıları verilmiştir Bu tabloya uygun daire grafiği çizelim.
7.sinif-tablo-ve-grafik-37

7.sinif-tablo-ve-grafik-38

7.sinif-tablo-ve-grafik-39

grafikte belirlenen açı ölçülerine göre daire dilimlerinin çizilmediği dikkatimizi çekerdi. Bu şekilde çizilen grafik yanlış yorumlara sebep olur. Örneğin yanlış grafiğe baktığımızda dolma kalem sayısı tükenmez kalem sayısından fazla, boya kalemi sayısı, kurşun kalem sayısına eşit görünüyor.

Örnek Soru
7.sinif-tablo-ve-grafik-40

Yukarıdaki tabloda erkek çocukların yaşlarına göre, boy ve kiloları verilmiştir. Bu tabloya uygun çizgi grafiği oluşturalım.

Cevap
7.sinif-tablo-ve-grafik-41

Çizdiğimiz grafiği yorumlayalım. 1 yaşındaki bir erkek çocuğunun boyu ortalama 75 cm olur ve sürekli artarak 5 yaşında ortalama 110 cm olur.

7.sinif-tablo-ve-grafik-412

Çizdiğimiz grafiği yorumlayalım. 0 yaşındaki bir çocuğun kilosu ortalama 0 kg’dır ve 1 yaşına geldiğinde ortalama 10 kg’a ulaşır. Bu kilo artışı sürekli devam ederek 5 yaşında ortalama 19 kg’a ulaşır. Boy uzunluğu için yapılan yorum doğrudur. Fakat kilo için yapılan yorum hatalıdır. Bu hata grafiğin yanlış çizilmesinden kaynaklanmıştır.

7.sinif-tablo-ve-grafik-44

Örnek Soru
7.sinif-tablo-ve-grafik-45

Yukarıdaki tabloda 2008 yılında hayvan türlerine göre et üretimi yüzdeleri verilmiştir. Tablodaki verilerin dağılımını istatistiksel temsil biçimleri ile gösterip yorumlayalım.

Cevap
7.sinif-tablo-ve-grafik-46

7.sinif-tablo-ve-grafik-47

7.sinif-tablo-ve-grafik-48

Cevap

Yukarıdaki tabloda 2008 yılında hayvan türlerine göre et üretimi yüzdeleri verilmiştir. Tablodaki verilerin dağılımını istatistiksel temsil biçimleri ile gösterip yorumlayalım.
7.sinif-tablo-ve-grafik-49

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)