7.Sınıf Tablo ve Grafikler Konu Anlatımı

Sütun Grafiği

 

Karşılaştırmanın en kolay yapıldığı grafik türü olan sütun grafiği verilerin karşılaştırılması nı sağlar. Belirli zaman aralıklarındaki değişiklikleri gösterir. Sütun grafiklerindeki veriler birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. Eksenlerdeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamı da değişir. Sütun grafiğinde eksenler yer değiştirebilir. Bu durumda sütunlar yatay halde
gösterilirler.

7.sinif-tablo-ve-grafik-1

Yukarıdaki grafik bir kişinin 5 gün boyunca içtiği su miktarını göstermektedir.

Bu grafik ile ilgili aşağıdaki yorumları yapabiliriz.
Pazartesi günü diğ günlerden daha az su içmiştir.
Salı ve cuma günü eşit miktarda su içmiştir.
En fazla suyu perşembe günü içmiştir.
Beş günde toplam 18 litre su içmiştir.

7.sinif-tablo-ve-grafik-2

 

Yukarıdaki grafikte bir otele gelen turist sayılarının mevsimlere göre sayıları verilmiştir. Bu grafik ile ilgili aşağıdaki yorumları yapabiliriz. İlkbahar'da oteldeki yabancı turist sayısı yerli turist sayısının 2 katıdır.
İlkbahar ve kış mevsimlerinde otele gelen yerli turist sayıları eşittir.Yerli ve yabancı turist sayılardaki en büyük fark kış mevsiminde olmuştur.
7.sinif-tablo-ve-grafik-3

Yukarıdaki grafikte sınava hazırlanan Ebru
ve Gaye'nin 5 gün boyunca çözdükleri soru
sayıları verilmiştir.
Grafikte verilen bilgilere göre;
a. İlk 2 gün Ebru toplam kaç soru çözmüştür?
b. 5 günde Gaye toplam kaç soru çözmüştür?
c. Hangi gün Ebru ile Gaye'nin çözdükleri
soru sayıları eşittir?
d. 5 gün boyunca daha fazla soru çözmüştür?

Cevap

 

Ebru pazartesi günü 30 ve salı günü
60 soru çözmüştür. İlk iki gün toplam
30 + 60 = 90 soru çözmüştür.
b. Gaye ilk beş gün
50+40+80+10+50 = 230 soru çözmüştür.
c. Cuma günü Ebru ile Gaye'nin çözdüğü
soru sayıları eşittir.
d. Ebru beş gün içinde toplam
30+60+70+20+50 = 230 soru çözmüştür

Gaye beş gün içinde toplam 230 soru çözmüştür.
O halde, beş gün içinde Ebru ile Gaye'nin
çözdükleri soru sayıları eşittir.

Örnek Soru
7.sinif-tablo-ve-grafik-4

Yukarıdaki tabloda Akın ile Mert'in ilk 4 gün koştukları mesafeler verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre, Akın ile Mert'in koştukları mesafeleri gösteren bir sütun grafiği çizelim ve bu grafiği inceleyelim.

Cevap
7.sinif-tablo-ve-grafik-5

Grafik incelendiğinde;
Mert 1., 3. ve 4. gün daha çok koşmuştur.
Akın 1. gün ve 4. günde aynı mesafeyi
koşmuştur.
Mert en çok 3. gün koşmuştur.
Akın 4 gün boyunca toplam 55 km koşmuştur.

Örnek Soru
7.sinif-tablo-ve-grafik-6

Yukarıdaki grafikte Antalya'ya gelen Alman ve Rus turistlerin sayısı verilmiştir.
Grafikteki bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.sinif-tablo-ve-grafik-7

Cevap

4 yılda Antalya'ya gelen Alman turistlerin sayısı 200+100+250+300 = 850 bin'dir. 4 yılda Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 100+150+200+250 = 700 bin'dir. O halde, Alman turistlerin sayısı Rus turistlerin sayısından fazladır.
Yanıt C

Örnek Soru
7.sinif-tablo-ve-grafik-10

Yukarıdaki grafikte bazı illerin ürettikleri tahıl ürünlerinin miktarları verilmiştir.
Bu grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7.sinif-tablo-ve-grafik-11

Cevap

Yulaf en çok Konya'da, buğday en çok Adana'da üretilmektedir. En az üretilen tahıl ürünü ise arpadır. Hatay'da üretilen tahıl ürünlerinin toplamı: 3+6+9 = 18 tondur. Mersin'de üretilen tahıl ürünlerinin toplamı:4 + 8 + 6 = 18 tondur. O halde, Mersin'de üretilen tahılların toplamı Hatay'da üretilen tahılların toplamından fazla değildir.
Yanıt C

Örnek Soru
7.sinif-tablo-ve-grafik-12

Yukarıdaki grafikte, bir gazetenin 5 aylık satış adetleri verilmiştir.
Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki grafikle bulunamaz?
7.sinif-tablo-ve-grafik-13

Cevap

Grafiğe göre hemşire sayısı, sağlık memuru sayısına göre daha az artmıştır. En fazla değişim sağlık memuru sayısında olmuştur. Sadece diş hekimi sayısında azalma olmuştur. En az değişim eczacı sayısında değil diş hekimi sayısında olmuştur.
Yanıt A

Çizgi Grafiği

Sürekli olarak zamana bağlı değişen verilerin gösteriminde çizgi grafiği kullanılır.
7.sinif-tablo-ve-grafik-14

Yukarıdaki çizgi grafiğinde bir ildeki 5 aylık ortalama sıcaklık değerlerini göstermektedir. Bu grafik ile ilgili aşağıdaki yorumları yapabiliriz. Sıcaklık her ay artmıştır. En düşük sıcaklık ocak ayında görülmüştür.En yüksek sıcaklık mayıs ayında görülmüştür. Nisan ayı ile ocak ayı arasındaki sıcaklık farkı 25–5 = 20 °C'dir.
Yukarıda verilen çizgi grafiğindeki verileri sütun grafiği ile de gösterebiliriz.
7.sinif-tablo-ve-grafik-15

Örnek Soru
7.sinif-tablo-ve-grafik-16

 

Yukarıdaki grafikte Doğu Anadolu'dan İstanbul'a göç eden insanların sayısının yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Grafikte verilen bilgilere göre;
a. 6 yıl boyunca toplam kaç kişi İstanbul'a göç etmiştir?
b. İstanbul en çok hangi yılda göç almıştır?
c. En yüksek sayıda göçün yaşandığı yıl ile en düşük sayıda göçün yaşandığı yıl arasında kaç bin fark vardır?
d. Hangi ardışık iki yıl arasındaki göç eden insan sayısı arasındaki fark en fazladır?

Cevap

a. 6 yıl boyunca İstanbul'a göç edenlerin sayıları toplamı 3 + 4 + 2 + 5 + 7 + 3 = 24 bin kişidir.
b. İstanbul en çok 2002 yılında göç almıştır.
c. En yüksek sayıda göçün yaşandığı yıl 2002'dir ve 7 bin kişi göç etmiştir. En düşük sayıda göçün yaşandığı yıl 2000'dir ve 2 bin kişi göç etmiştir. Aradaki fark 7–2 = 5 bin kişidir.
d. 2002 ve 2003 yılları arasındaki fark en fazladır.

Örnek Soru
7.sinif-tablo-ve-grafik-17

Yukarıdaki tabloda Nil ile Ece'nin ilk 4 günde okudukları sayfa sayıları verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre, Nil ile Ece'nin okudukları sayfa sayısını gösteren çizgi grafiğini çizelim.
Cevap
7.sinif-tablo-ve-grafik-18

 

 

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)