7. Sınıf Türkçe Öneri Cümleleri Konu Anlatımı

7. Sınıf Türkçe Öneri Cümleleri Anlatımı

Bir konuyla ilgili daha iyi sonuçlara nasıl ulaşılacağını belirten cümlelerdir.

Pişmanlık Cümleleri
Kişinin yaptığı hata sonucu duyduğu üzüntüyü anlattığı cümlelerdir.

Örnek:
– Niçin ağabeyime bu sözleri söyledim sanki.
– Keşke araba almak için bu kadar acele etmeseydim.

Örnek Soru:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır?
A) Uzun yıllar memleketimizden ayrı yaşadım.
B) Her geçen gün işimiz zorlaşıyor.
C) Yüreğime ansızın bir hüzün çöküverdi.
D) Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı.

Çözüm:
D seçeneğinde pişmanlık anlamı vardır. Çünkü sözü söyleyen kişi işe başladığı için duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.
Yanıt D

Endişe (Kaygı) Cümleleri

Yapılmakta olan veya yapılacak olan bir eylemin, davranışın olumsuz davranışın olumsuz sonuçlanacağına dair duyulan üzüntü verici düşüncelerdir.

Örnek
– Ya projeyi son teslim tarihine kadar tamamlayamazsam.

Beklenti Cümleleri

Herhangi bir durumun olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasıyla ilgili beklentiyi dile getiren cümlelerdir.

Örnek:
– Bu sene de bize güzel bir karne getirmeni umuyoruz.

Örnek:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “beklenilmeyen bir durumla karşılaşıldığı” anlaşılmaktadır?
A) Bu yılki buğday verimi her zamankinden az değildi.
B) Bütün ihtimalleri dikkate almalıydık.
C) Bu şekilde davranacağından emindim.
D) Sonunda bütün endişelerinde haklı çıktı.

Çözüm:
B seçeneğinde beklenilmeyen, beklentinin dışında olan bir durumla karşılaşıldığı anlamı vardır.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)