sabit reklam
8.Sınıf Tablo ve Grafikler

Çizgi Grafiği

Çizgi grafiklerinde yatay ve düşey eksenler kullanılır. Eksenlere, verilerin grubun hangi özellikleriyle ilgili oldukları yazılır.
Yatay ve düşey eksenler eşit aralıklara ayrılıp işaretlenerek bilgiler yerleştirilir.

grafık-ornek-1

Yukarıdaki çizgi grafiğine göre aşağıdakilerden hangilerinin doğru olduğunu bulalım.

a. TV izlemeye en fazla süre ayıranlar 32 yaşındakilerdir.Doğrudur (32 yaşındakiler 4 saat TV izlemektedir.)
b. 24 yaşındakiler 20 yaşındakilerden 1 saat daha az TV izlemektedir.Yanlıştır. (20 yaşındakiler 2 saat, 24 yaşındakiler
3 saat TV izlemektedir. 24 yaşındakiler 20 yaşındakilerden 1 saat daha fazla TV izlemektedir.)
c. 40 yaşındakiler ile 36 yaşındakiler aynı süre TV izlemektedir.Doğrudur. (40 yaşındakiler ile 36 yaşındakiler 3 saat TV izlemektedirler.)
d. TV izlemeye en az süre ayıranlar 24 yaşındakilerdir. Yanlıştır. 28 ve 20 yaşındakiler 2’şer saat TV izlemektedirler.

Örnek Soru

grafık-ornek-2

Yukarıdaki grafikte bir bölgemizde üretilen meyve çeşitleri ve üretim miktarları veriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En fazla erik üretilmiştir.                                                        B) 9 ton elma üretilmiştir.
C) Erik ve portakal üretimi toplam 27 tondur.                   D) Üzüm üretimi nar üretiminden 3 ton azdır.

Çözüm

En fazla portakal üretilmiştir.
Elma 3 ton üretilmiştir.
Üzüm üretimi 9 tondur. Nar üretimi 6 tondur.
Üzüm üretimi nar üretiminden 3 ton fazladır.
Erik üretimi 12 tondur. Portakal üretimi 15 tondur.
Erik ve portakal üretimi toplam 27 tondur.
Yanıt C

Örnek Soru

grafık-ornek-3

Yukarıdaki grafikte, Tuğçe’nin beş gün boyunca okuduğu kitabın sayfa sayıları veriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tuğçe, kitabından en az sayıda sayfayı salı günü okumuştur.
B) Tuğçe, kitabından en çok sayıda sayfayı çarşamba günü okumuştur.
C) Tuğçe’nin okuduğu kitabın sayfa sayılarının medyanı 30’dur.
D) Tuğçe’nin okuduğu kitabın sayfa sayılarının aritmetik ortalaması 20’dir.

Çözüm

grafık-ornek-4

Örnek Soru

grafık-ornek-5

Yukarıdaki grafikte Giresun ilinde üretilen fındığın yıllara göre üretim miktarları veriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En az fındık 2003 yılında üretilmiştir.                                                                   B) En çok fındık 2005 yılında üretilmiştir.
C) Bir önceki yıla göre en fazla üretim artışı 2005 yılında olmuştur.             D) Son üç yılda toplam 260 bin ton fındık üretilmiştir.

Çözüm

En az fındık 2004 yılında, en çok fındık 2007 yılında üretilmiştir. Bir önceki yıla göre en fazla üretim artışı 2005 yılında olmuştur. Son üç yılda toplam 90 + 110 + 80 = 280 bin ton fındık üretilmiştir.
Yanıt C

 

8.Sınıf Tablo ve Grafikler Etkin Katılım

grafık-ornek-6

Yukarıdaki çizgi grafiğinde bir araç fabrikasında yıllara göre üretilen araç sayıları veriliyor.Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 2000 ve 2001 yıllarında üretilen toplam araç sayısı kaçtır?

arıtmetık-ortalama-ornek-11

2. En az ve en çok araç üretimi hangi yıllarda yapılmıştır?

arıtmetık-ortalama-ornek-11

3. 8 yılda toplam kaç adet araç üretilmiştir?

arıtmetık-ortalama-ornek-11
4. 8 yılda ortalama kaç adet araç üretilmiştir?

arıtmetık-ortalama-ornek-11
5. Üretilen araç sayısındaki artış en çok hangi yıllar arasında olmuştur?

arıtmetık-ortalama-ornek-11

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)