sabit reklam
8.Sınıf Üslü Sayılar Konu Anlatımı

 Rasyonel Sayı

uslu-sayılar-ornek-1

 İrrasyonel Sayı

uslu-sayılar-ornek-2

NOT:Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Çünkü her tam sayı paydasına 1 yazılabilen bir rasyonel sayıdır.

Örnekler

uslu-sayılar-ornek-3

uslu-sayılar-ornek-4

Örnek Soru

uslu-sayılar-ornek-5

Yukarıdaki üzerinde irrasyonel sayıların olduğu vagonlar “İrrasyonel Sayılar” lokomotifinin arkası na bağlanacaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “irrasyonel Sayılar Treni” olarak nitelendirilir?

uslu-sayılar-ornek-6

Çözüm

uslu-sayılar-ornek-7

Yanıt B

 ÜSLÜ SAYILAR

 

 Bir Tam Sayının Pozitif ve Negatif Kuvveti

Sayıların pozitif kuvvetlerini çok büyük sayıları, negatif kuvvetlerini de çok küçük sayıları ifade etmek için kullanırız.

Örnek Soru

1 km kaç mm‘dir?

Çözüm

uslu-sayılar-ornek-8

Örnek Soru

1 mm kaç km‘dir?

Çözüm

uslu-sayılar-ornek-9

Örnekler

uslu-sayılar-ornek-10

NOT: Rasyonel sayıları üslü sayı olarak gösterebiliriz.

Örnek Soru

uslu-sayılar-ornek-11

Çözüm

uslu-sayılar-ornek-12

Örnek Soru

uslu-sayılar-ornek-13

Çözüm

uslu-sayılar-ornek-14

 Tam Sayıların Tek ve Çift Kuvvetleri

Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir.

Örnekler

uslu-sayılar-ornek-15

Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.

Örnekler

uslu-sayılar-ornek-16

Örnek Soru

uslu-sayılar-ornek-17

uslu-sayılar-ornek-18

Çözüm

uslu-sayılar-ornek-19

Yanıt C

Örnek Soru

uslu-sayılar-ornek-20

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?

A)1           B)2             C)3              D)4

Çözüm

Pozitif tam sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. 1 ve 2 numaralı ifadeler doğrudur.Negatif tam sayıların tek kuvvetleri negatif, çift
kuvvetleri pozitiftir. 3 numaralı ifade yanlış, 4 numaralı ifade doğrudur.

Yanıt A

Örnek Soru

uslu-sayılar-ornek-21

Canan yukarıdaki dallandırılmış bilgi ağacında verilen eşitlikleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendirecektir.
Buna göre, Canan bu yolları takip ettiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşır?
A)1     B)2     C)3     D)4

Çözüm

uslu-sayılar-ornek-22

8.Sınıf Üslü Sayılar Etkin Katılım

Aşağıdaki sayıların negatif kuvvetlerini bulunuz ve balonların içindeki sonuçlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.uslu-sayılar-ornek-23 uslu-sayılar-ornek-24

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)