sabit reklam
A Little / A Few

/

  • İkiside çok az anlamında kullanılır.

a) A little

  • Sayılamayan isimlerle kullanılır.

bardak

  • There is a little milk in the glass.

bal

  • There is a little honey in the jar.

b) A few

candies

  • There are a few candies in the bowl.

apple

  • There are a few apples in the basket

Activity Exercise

  • Write ‘there is’ or ‘there are’

1.
post_box
…………………… a brochure in the post box.
2. …………………… three CDs in her schoolbag.
3. ……………………… some salt in the soup.
4.
cupboard
……………………two plates in the cupboard.
5. ……………………. some fruit juice in my glass.

6.

garden
………………………… a dog in the garden.
7.

tree
……………………. some apples on the tree.
8. ………………………… a problem in my mind.
9.

cat
…………………………… a cat at the door
10. ……………………….. two fish in the pool

Answers: 1. There is 2. There are 3. There is 4. There are
5. There is 6. There is 7. There are 8. There is
9. There is 10. There are

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)