sabit reklam
Adjective + Preposition

Adjective + Preposition
(Good at / Bad at / Interested in / Kind about)

note
kisisel_özellikler

İngilizce’de kişisel özellikleri anlatmak için kullanılan ifadelerdir.
Good at: İyi olunan bir konuyu ifade etmek için kullanılır.
Good_at

Are you good at tennis?
Are you good at playing tennis?

Bad At: Yapmakta kötü olduğumuz aktivitelerden bahsetmek için kullanılır.
Bad_At
I’m bad at mathematical problems.
I’m bad at solving mathematical problems.
Interested in: İlgi duyulan bir alanı ifade etmek için kullanılır.
Interested_in
I’m interested in plants.
I’m interested in gardening.
Kind about: Herhangi bir konuda kibar ve duyarlı davranıldığını ifade etmek için kullanılır.
Kind_about

My mother is kind about my problems.
My mother is kind about listening to my problems.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)