sabit reklam
Adverbs of Frequecy

  • Aşağıda kullanılan zarflar ‘sıklık zarfları’ dır.Bir işin ne kadar sıklıkla yapıldığını anlatırlar.
  • En fazla olandan en az olana doğru sıralanışı aşağıdaki gibidir.

%100 always
.
. usually
.
. often
.
. sometimes
.
. seldom/rarely

  • %0 never
  • Sıklık zarfları düz cümlede hemen özneden sonra kullanılırlar.
  • Sema sometimes works on Sundays.
  • The students usually have Maths in the afternoon.

NOT: Never düz ve olumlu cümlelerde kullanılmasına rağmen anlamca olumsuz bir kullanımdır.’asla’ ya da ‘hiçbir zaman’ anlamına gelir.
She never goes to concerts.
(O asla konserlere gitmez.)

NOT: Sıklık zarfları özellikle ‘how often’ soru ifadesiyle birlikte kullanılır.’Ne kadar sıklıkla?’ anlamına gelir.

Once a week (haftada bir)
Twice a day (günde iki)
Three times a year (yılda üç kere)
Gibi ifadelerde de kullanımı yaygındır.
Ex:
A: How often do you play volleyball?
B: I sometimes play volleyball.
A: How often do you visit your grandparents?
B: I visit my grandparents once a week.
red_car
A: How often does your father wash your car?
B: He washes our car three times a month.

eating

A: How often does John go to a restaurant?
B: He often goes to a restaurant.
A: How often do you play guitar?
B: I play guitar everyday.
A: How often does your brother buy a CD?
B: He buys a CD every month.

Questıonnaire

1. How often do you play tennis?
A) sometimes
B) often
C) never
2. Do you sometimes ride a horse?
A) Yes, I do
B) No, I don’t
3. How often do you speak to your English teacher?
A) sometimes
B) often
C) never
4. How often do you swim in the pool?
A) never
B) alwalys
C) sometimes
5. How often do you draw pictures?
A) everyday
B) every week
C) never
6. Do you usually use a computer?
A) Yes, I do
B) No, I don’t
7. How often do you play handball?
A) sometimes
B) often
C) never
8. How often do you wear pyjamas?
A) sometimes
B) often
C) never

Activity Exercise

job

Answer:

1. e 2. g 3. j 4. f 5. b
6. h 7. i 8. a 9. d 10. c

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)