sabit reklam
Ailenin Hayatımızdaki Önemi Nedir?

Aile ; anne, baba, çocuktan oluşan ve çocuklarının topluma ışık olabilmesi için en doğru şekilde yetiştirilmesini sağlayan bir birimdir. Aile, bir bireyin ilk eğitimi aldığı yanlışı ,doğruyu gördüğü ,öğrendiği bir kurumdur. Şartsız sevginin olduğu ,bireyin kişilik kazanmasında rol oynayan ,en doğru bilgilerin verildiği ve en güzel ilginin yaşandığı ortamdır aile. Aile olabilmek demek sağlam bir birey sağlam bir toplum demektir. Çocuğun yaşamında en güçlü etkiye sahip kişiler ailelerdir. Çocuklarda okul öncesinde eğitim ailede başlar. Bir çok bilgiyi, beceriyi aile içinde anne,baba veya diğer bireyler tarafından öğrenirler.

mutlu-aile

Aile, çocuklarını hayata dair cesaretlendiren, yardımcı olan ve destekleyen ilk eğitimcilerdir. Şimdiki zamanda eğitimciler öğrencileriyle alakalı verecekleri öğretimsel kararlarda anne ve babanın görüşlerine değer vermekte ve aile ile birlikte adım atmaktadır. İnsanların küçük yaşlarda öğrendiği en önemli kavram ve anne-baba-kardeş gibi fertlerin oluşturduğu bütününe verilen isim ailedir. Destek aldığımız, paylaştığımız ve sığındığımız ve insanlığın en önemli yapısıdır.

Aile kavramı yediden yetmişe her yaştaki insan için aynı önemi taşır. Ailenin güçlülüğü, sürekliliği yetişkinler dahil herkes için olumlu etkiler yaratmaktadır. Dağılmış iletişimsiz aile ortamında yetişen çocuklar ve hatta yetişkinler de kişisel bozukluklar görülebilmektedir. Anneyle babanın ayrılması başka evlerde yaşaması da çocukları çok fazla etkiler. Bu durum çocuklarda ruh sağlığının bozulmasına karakter bozukluğuna kadar gitmektedir.Türkiye’de aile kavramı diğer ülkelere nazaran 3 kat daha fazladır. Son zamanlar da giderek zayıflayan  aile yapıları için  her zaman aile kurumunu güçlü tutmak yetişkinlerimiz dahil çocuklarımız içinde daha sağlıklı bir geleceğe adım atmak olacaktır.

Ailenin Toplumdaki Önemi Nedir?

Toplumların kendilerine özgü , farklı sosyal ve kültürel değerlere sahip olan aile kurumları vardır. Bu sebeple toplumlardaki aile yapısı da değerleri de farklıdır.  Sosyal ve kültürel değerlerin öğretilmesi, öğretilen değerlerin toplumda yeni nesillere aktarılması daima aile yoluyla sağlanır. Başka bir deyişle, topluma dair tüm bilgiler bireye aile tarafından aşılanır.Örneğin; Bayrak sevgisi, insan sevgisi,vatan sevgisi ve din ilk ailede öğretilir.

Türk Medeni Kanununa göre insanların evlenebilmesi için kadınların en az 15, erkeklerin ise en az 17 yaşında olmaları gerekiyor. Aksi taktirde anne ve babanın izni gerekmektedir. Yakın akrabalar ve akıl hastalarının evlenemeyeceği de Türk Medeni Kanununda yer alan bir hükümdür. Düzenli aile yapıları oldukça bir o kadarda düzenli toplumlar olacaktır. İşte bu yüzden ailenin toplumdaki önemi göz ardı edilmemelidir. Batı toplumlarında yıkıcı faaliyetlerin olması aile önemine yeteri kadar değer vermemelerindendir.  Farkına sonradan varan batı toplumları son yıllarda  aile kurumlarına daha iyi sarılmışlardır. Aile bağlarının zayıfladığı takdirde o toplum mutlaka yıkılır. Türk toplumu için aile kavramı her zaman en özel yerde tutulur.


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)