Amerika Kıtası

Amerika Kıtası

Amerika_Kitasi

 • 42 milyon km2 lik yüzölçümüyle Asya Kıtasından sonra en büyük kara parçasıdır. Yaklaşık 82° kuzey paraleli ile 56° güney paraleli arasında yer alır. Batısında Pasifik,doğusunda Atlas Okyanusu yeralır. Kıta iki bölümde incelenir.

a. Kuzey Amerika Kıtası

 • Yeryüzü şekilleri: 24.229.883 km2 lik alana ve 730 m ortalama yükseltiye sahiptir.
 • Batısında kuzeyden güneye doğru uzanan Kayalık Dağları yer alır. Missisipi en önemli akarsuyudur.
 • İklim: Güneyi sıcak, savan ve ekvatoral iklimin etkisi alıtındadır. Batıda Kaliforniya çevresinde Akdeniz iklimi, iç kısımlarda karasal iklim görülür.
 • Kolorado çevresinde çöl iklimi egemendir.
 • Nüfus: 400 milyon nüfusa sahip kıtanın doğu kıyıları sanayileşmeden dolayı daha yoğun nüfusludur.
 • Ekonomi: Kuzey Amerika’da pamuk ve pirinç Asya’dan sonra ikincidir. Tütün, mısır ve buğday diğer önemli ürünleridir.
 • Yeraltı kaynakları çeşitlidir. (Demir, bakır, petrol,kömür, krom)

ABD

 • Başkent: Washington
 • Yüzölçümü: Havaii ve Alaska ile birlikte 9.5 milyon km2 alana sahiptir.
 • Yüzeyşekilleri: Doğusunda ve batısında kuzey – güney doğrultusunda uzanan Apalaş ve Kayalık dağları ile bunlar arasında yer alan, platoluk alanlardan oluşur. Dünya’nın en uzun akarsularından Missisipi ve Superior,
 • Michigon, Huren, Erie ve Onterio göllerine sahiptir. Büyük Tuz gölü Havzası ve Kolarado Kanyonu Kayalık dağları üzerinde yer alır.
 • İklim: Güneyde Meksika Körfezi ve Florida çevresinde sıcak ve nemli iklim, Atlas Okyanusu kıyılarında ılıman iklim özellikleri görülür.
 • Güneybatıda Kalirforniya Körfezi çevresinde Akdeniz, iç kısımlarda karasal, Meksika sınırı yakınlarında çöl iklimi görülür.
 • Ekonomi: Tarımsal üretimin fazla olduğu ülkede mısır, buğday, tütün, pirinç yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Atlas Okyanusu kıyılarında petrol ve doğalgaz, Apalaş Dağlarında kömür yatakları, Kayalık Dağlarında altın, gümüş ve bakır madenlerine sahiptir. Dünya’nın süper gücü sayılan ülkenin sanayi, ticaret, ulaşım ve turizmi oldukça gelişmiştir.

Kanada

 • Başkent: Ottowa
 • Yüzölçümü: 9.976.610 km2
 • Yerşekilleri: Kanada Kalkanı olarak bilinen eski kütle ülkenin yarısını kaplar. Ülkenin orta kesimi düzlük Preri sahası olarak bilinir.
 • Batısı Kayalık, doğusu Apalaş dağlarının devamı nitelinğindedir.
 • Kuzey kıyılarında ve Kuzey Buz denizinde bulunan Hudson ve Lawrence körfezleri; Baffin ve Victoria adalarının kıyılarında derin haliçlere ve fiyordlara rastlanır.
 • İklim: Güney ve orta kesimlerinde karasal iklim, kuzey kısımlarında ise tundra ve kutup iklimleri yaşanır.
 • Ekonomi: Dünya’nın en büyük buğday üreticisidir. Ülkede ekonominin temelini oluşturur.
 • Ormancılığın geliştiği ülkede kağıt gelişmiştir. Ayrıca ulaşım ve tarım araçları; elektronik ve optik aletler, gıda, un, peynir ve balık konservesi sanayi gelişmiştir.

Meksika

 • Başkent: Mexicocity
 • Yüzölçümü: 2 milyon km2
 • Yeryüzü şekilleri: Orta ve güney kesimde dağlık alanlar,
 • kuzey kesimde çöller, Büyük Okyanus kıyılarında verimli ovalar ve güneydoğuda kireçtaşlarından oluşan Yucatan yarımadası bulunur.
 • İklim: Kuzey kesimde çöl, kıyılarda okyunasal, güney kesimde tropikal iklim görülür.
 • Ekonomi: Zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahiptir.
 • Petrol ürünleri, dokuma, pamuk, şeker, kahve ve kimyasal ürünler satan ülke, dışarıdan makine ve çeşitli hammaddeler alır.

b. Güney Amerika Kıtası

 • 18 milyon km2 lik alana ve 600 m ortalama yükseltiye sahiptir.
 • Kıtanın batısını kuzey – güney doğrultusunda uzanan And Dağları kaplar. Doğusunda ise platolar yer alır.
 • İklim: Güneyinde soğuk tundra iklimi; orta kesimde Arjantin, şili ve Peru’da Akdeniz, güneybatısında Okyanusal ve kuzeye doğru ekvator ve savan iklimi görülür.
 • Ayrıca Atacama çöllerinde çöl iklimi yaşanır.
 • Nüfus: 300 milyon nüfusa sahip kıtada yoğunluğu azdır.
 • Ekonomi: Kahve, Kauçuk, kakao, pirinç, şekerkamışı,mısır, pamuk ve buğday başlıca ürünlerdir. Kıdada  fazla gelişmemiştir.

Brezilya

 • Başkent: Brasilia
 • Yüzölçümü: 8.5 milyon km2
 • Güney Amerika’nın en büyük, Dünya’nın ise en büyük 5. ülkesidir.
 • Yeryüzü şekilleri: Yükseltisi fazla olmayan dağlar, platolar ve ovalardan oluşan ülkenin % 45 ini Amazon Havzası kaplar.
 • İklim: Ekvatoral ve savan iklim egemendir.
 • Ekonomi: Tarım alanları ülkenin 1/10 unu kaplamasına rağmen kahve (dünya’da birinci), kakao, şekerkamışı (dünya’da ikinci) narenciye ve tropikal meyvelerin üretimi fazladır.
 • Demir ve uranyum en önemli madenlerdir. Sanayinin fazla gelişmediği ülkenin gelir dağılımında da düzensizlik vardır.

birazilya

Şili

 • Başkent: Santiago
 • Yüzölçümü: 760.000 km2
 • Yeryüzü şekilleri: Büyük Okyanus kıyısında And Dağları
 • kuzey – güney yönünde uzanır.
 • İklim: Orta şili’de Akdeniz, Güney şili’de ılıman okyanus, soğuk su akıntılarının etkisiyle Atacama’da çöl iklimi görülür. Güneye doğru gittikçe sıcaklıklar azalmaktadır.
 • Bakır rezevlerinde dünya birincisidir.
 • Ekonomi: İmalat ve madencilik sektörleri gelişme göstermiştir.

Arjantin

 • Başkent: Santiago
 • Yüzölçümü: 2.766.889 km2
 • Yeryüzü şekilleri: Batısında And Dağları, orta kesimde düzlüklerden oluşan Pampalar güney de ise platoluk Patagonya yöresi önemli yüzey şekilleridir.
 • İklim: Pampalarda ılıman okyanusal, güneyde karasal ve kuzeyde Savan iklimi görülür.
 • Ekonomi: Pampalar ülkenin tahıl ambarı durumundadır.
 • Ülkede sığır eti üretimi çok fazladır. Petrol, doğalgaz, bakır ve demir en önemli yeraltı kaynaklarıdır.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)