sabit reklam
Aritmetik Dizi

Ardışık her iki terimi arasındaki farkı eşit olan diziye denir.

r olacak şekilde bir r reel sayısı varsa, dizisi aritmetik dizidir.

r ye bu aritmetik dizinin ortak farkı denir.

r > 0 ise aritmetik dizi artan,
r < 0 ise aritmetik dizi azalandır.

Sonlu bir aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimler toplamı birbirlerine eşittir.

Bir aritmetik dizinin terimleri aritmetik orta özelliğini sağlar.

İlk terimi 5 ve ortak farkı 2 olan aritmetik bir dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2n + 1 B)2n + 3 C) 2n + 5 D) 3n + 1 E) 3n + 3

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)