sabit reklam
Atatürk’s Family

Atatürk’s Family

Atatürk's_Family

1. Atatürk’s mother is …………………. .
2. Ali Rıza Efendi is Atatürk’s …………………. .
3. …………………….. is Atatürk’s sister.
4. Makbule is Ali Rıza Efendi’s …………………… .
5. Zübeyde Hanım is Makbule’s ………………….. .
6. Ali Rıza Efendi is ………………….. husband.
8. ………………………… is Makbule’s brother.
9. Atatürk is Ali Rıza Efendi’s ………………….. .

Answers:
1. Zübeyde Hanım
2. father
3. Makbule Hanım
4. daughter
5. mother
6. Zübeyde Hanım’s
7. Ali Rıza Efendi’s
8. Atatürk
9. son

Activity Exercise

Answer

1.
grandfather

Who is my father’s father?
…………………………………………. .
.
2. Who is my sister’s mother?
…………………………………………. .
3. Who is my grandmother’s husband?
…………………………………………. .
4.
father's_brother

Who is my father’s brother?
…………………………………………. .
5. Who is my father’s wife?
…………………………………………. .
6. Who is my aunt’s son?
…………………………………………. .
7.
father's_daughter

Who is my father’s daughter?
…………………………………………. .
8. Who is my grandmother’s daughter?
…………………………………………. .
9. Who is my uncle’s sister?
…………………………………………. .
10. Who is my cousin’s sister?
…………………………………………. .

Answers:

1. He is my grandfather.
2. She is my mother.
3. He is my grandfather.
4. He is my uncle.
5. She is my mother.
6. He is my cousin.
7. She is my sister.
8. She is my mother or aunt.
9. She is my mother or aunt.
10. She is my cousin.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)