sabit reklam
Atıklar

 

Atiklar

a. Atık Türleri ve Çevreye Etkileri

1. Katı Atıklar

 • Günlük yaşamda kullanılan eşyaların, tüketilen gıdaların atıkları çöp sorununu ortaya çıkarmaktadır.
 • Çöplerin çevreye zararsız hale getirilmesinin maliyeti oldukça yüksektir. Yol kıyılarına, tarlalara dökülen çöpler, toprak kayıplarına neden olmaktadır.
 • Çöplerin toplumun sağlığını bozmaması ve çevresel sorunlar yaratmaması için düzenli depolanması gerekir.

2. Sıvı Atıklar

  • Sanayi toplumları, denizler ve okyanusları dev bir çöp deposu olarak görmektedir. Başta kanalizasyon atıkları olmak üzere fabrika atıkları ve tarım ilaçları atıkları deposu haline getirilmiştir.

sivi_atiklarin_sularda_olusturdugu_kirlilik

3. Gaz Atıklar

 • Gaz atıkları; nükleer santraller, sanayi tesisleri, taşıtlar,çöp depoları, yangınlar ve fosil yakıt kullanımı oluşturmaktadır.

 • Yangınlar ve patlamalar
 • Hava kirliliği
 • Ekosistemlere verdiği zararlar
 • Yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesi
 • İstenmeyen kokular
 • İnsan sağlığına verdiği zararlar
 • Küresel ısınma

ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin göstergelerinden biri değildir?
A) Toprakta tarım ilaçlarının birikmesi
B) Havadaki CO2 oranının artması
C) Havadaki nem oranının artması
D) Sularda petrol atıklarının görülmesi
E) Yağışlardaki asit oranının artması
2000 öSS

ÇÖZÜM: Nem oranının fazla olması sıcaklığa ve buharlaşma koşullarına bağlıdır. Nemin fazla olduğu yerler ormanlarla kaplıdır. Ormanlar hava kirliliğini önler.
Yanıt C

b. Geri Dönüşüm

 • Günümüzde kullanılıp atılan maddelerin artması ile dünyamız hızla kirlenmektedir. Bu atıkların önemli bir kısmı çeşitli işlemlerden sonra tekrar değerlendirilebilmektedir. Buna “geri dönüşüm” denir. Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağından ayırarak toplanmasıdır.

Atiklarin siniflandirilmasi

Atiklarin siniflandirilmasi

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)