Aynı Anda Birbirine Doğru (Zıt Yönlü) Hareket


Aralarındaki mesafe 600 km, hızları saatte 70 km ve 80 km olan iki araç ve B şehirlerinden aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyor.
Buna göre, araçlar kaç saat karşılaşır?
A) 4 B) 5 C) 6 D)7 E) 7,5


Ave B şehirlerinden hızları sırasıyla saatte 80 km ve 60 km olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyor.
Hızlı olan araç karşılaşma noktasından 3 saat B noktasına vardığına göre, |AB| kaç km dir?
A) 420 B) 480 C) 560 D) 580 E) 600


Hızları 22 m/dk ve 14 m/dk olan iki hareketli, çevresi 720 m olan dairesel pistte aynı anda aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyorlar.
Bu iki hareketli ilk kez karşılaştıklarında hızlı olan hareketli kaç m yol almıştır?
A) 400 B) 420 C) 440 D) 460 E) 480

Dairesel pistin [AB] çapının iki ucundan 20 m/dk ve 30 m/dk hızları ile birbirlerine doğru aynı anda hareket eden iki hareketli 5 dakika karşılaşıyorlar.
Buna göre, yavaş olan hareketli pistin tamamını kaç dakikada dolaşır?
A) 20 B) 23 C) 25 D) 27 E) 30


Bu iki hareketli 5 dakika karşılaşıyorsa pistin çevresinin yarısı
(20+30).5 = 50.5
= 250 m dir.
Buna göre, pistin çevresi 250. 2 = 500 m dir.
O halde, yavaş olan hareketli pistin çevresini ,
x = V.t fi 500 = 20.t
t = 25 dakikada dolaşır.
Yanıt C


şekilde gösterilen araçlar aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyor.
Hareketlerinden 3 saat araçlar durduğuna göre, son durumda araçlar arasındaki uzaklık kaç kmdir?
A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140


3 saatte dan kalkan araç 3.60 = 180 km, B den kalkan araç ise 3.80 = 240 km yol gider.
O halde, son durumda araçlar arasındaki uzaklık 550 – (180 + 240) = 130 km dir.
Yanıt D


ve B noktalarından aynı anda birbirlerine doğru hareket eden iki araç t saat sonra karşılaşmaktadır.
Buna göre, her iki aracın hızı saatte V km artırılırsa, t saatin sonunda araçlar arasındaki uzaklık kaç km olur?
A) Vt B) 2Vt C) V+t D) t–V E) 2


bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)