Bakanlıkların Teşkilat Yapısı

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kurulan Bakanlıkların Teşkilat Yapısı  

Adalet Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
 • ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
 • Uluslararası ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • İnsan Hakları Dairesi
 • Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 • Çalışma Genel Müdürlüğü
 • Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
 • Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 • Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
 • Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
 • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Dışişleri Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri
 • Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
 • Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri
 • Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü
 • Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü
 • İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri
 • Uluslararası Genel Müdürlüğü
 • Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
 • Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri
 • Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
 • Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü
 • Protokol Genel Müdürlüğü
 • Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Diploması Akademisi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı
 • Tercüme Dairesi Başkanlığı
 • Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Hizmetleri Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
 • Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
 • Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
 • Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
 • Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 • Gelir Düzenlemeler Genel Müdürlüğü
 • Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
 • Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
 • Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Sigortacılık Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
 • Hazine Kontrolörleri Kurulu
 • Sigorta Denetleme Kurulu
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

İçişleri Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • İller İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı
 • Dernekler Dairesi Başkanlığı
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Hizmet Birimleri
 • Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
 • Telif Hakları Genel Müdürlüğü
 • Sinema Genel Müdürlüğü
 • Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
 • Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Tanıtma Genel Müdürlüğü
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 • Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Milli Savunma Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü
 • Tersaneler Genel Müdürlüğü
 • Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü
 • Askeralma Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Lojistik Genel Müdürlüğü
 • Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Muhabere ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı
 • Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlükleri
 • Diğer Komutanlıklar

 

Sağlık Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
 • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
 • Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü
 • Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
 • Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
 • Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 • Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 • Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
 • Hayvancılık Genel Müdürlüğü
 • Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
 • Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
 • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 • Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı
 • Şeker Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi
 • Başkanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Ticaret Bakanlığı Hizmet Birimleri

 • Gümrükler Genel Müdürlüğü
 • Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
 • İç Ticaret Genel Müdürlüğü
 • Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
 • Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
 • Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
 • Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • İhracat Genel Müdürlüğü
 • İthalat Genel Müdürlüğü
 • Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı hizmet birimleri

 • Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
 • Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
 • Haberleşme Genel Müdürlüğü
 • Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletmeleri Dairesi Başkanlığı
 • Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

Bakanlık Merkez, taşra ve yurtdışı Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri şu şekildedir:

Bakanlık Merkez Teşkilatı’nda;

 • Bakan yardımcılığı,
 • Bakan yardımcılığına bağlı genel müdürlük, kurul başkanlığı veya daire başkanlığı
 • Genel müdürlük veya kurul başkanlığı’na bağlı daire başkanlığı

Bağlı kuruluşlarda

 • Genel müdürlük
 • Daire başkanlığı
 • İhtiyaca göre kurulacak şube müdürlüğü

Taşra Teşkilatı bölge kuruluşlarında

 • Bölge müdürlüğü
 • Şube müdürlüğü veya başmühendislik
 • Şeflik veya mühendislik

Taşra Teşkilatı ilk kuruluşlarında

 • Vali
 • İl müdürlüğü
 • Şube müdürlüğü
 • Şeflik

Taşra Teşkilatı ilçe kuruluşlarında

 • Kaymakam
 • İlçe müdürlüğü
 • İhtiyaç bulunan ilçelerde şube müdürlüğü
 • Şeflik

Yurt dışı teşkilatında

Diplomatik temsilcilik, büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, orta elçilik, büyükelçilik elçilik büroları ve daimi maslahatgüzarlıkları

Konsolosluklarda; başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklardır.

İhtisas birimleri dış temsilciliklerin bünyesinde çalışan ve dışişleri bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına mensup memur ve diğer görevlilerden oluşan birimlerdir

Dış temsilcilik; yurtdışı teşkilatı kamu kurum ve kuruluşlarının dış temsilcilik veya ihtisas birimi niteliği taşımayan yurtdışı teşkilatıdır.

Misyon şefi; diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi, orta elçi, maslahatgüzar imamlarından birisini taşıyan en üst yöneticidir.

Konsolosluk şefi; konsoloslukların, başkonsolos, konsolos, muavin konsolos, konsolosluk ajanı, fahri başkonsolos, fahri konsolos unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticidir.

 

Çeşitli Bakanlıklara Bağlı veya İlgili Olarak Kurulan İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar

 • Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu
 • Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu
 • Ekonomik İşler, Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu
 • İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
 • Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu
 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu
 • Toptancı Hal Konseyi
 • 3213 Sayılı Medeni Kanununun 7. Maddesinde Belirtilen Kurum
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16. Maddesinde Belirtilen Komisyon
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)