Balkan Ülkeleri

Ülkeleri

 • Akdeniz’e uzanan bir yarımada özelliğindeki Balkanlar;
 • Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İyon ve Adriyatik deniziyle sınırlıdır.
 • Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye’nin Trakya toprakları, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Romanya ve Moldova ülkeleri olarak bilinirler.
 • Balkanlardaki ülkelerin fazla olmasında milliyetçilik akımları etkilidir.
 • Bu yarımadadaki dağ sıraları toplumlar arası bağlantıyı zorlaştırır.
 • Bu durum yörelere göre farklı kültür, din ve dil gruplarının gelişmesini sağlamıştır.

balkanlar

ülkelerinin önemli özellikleri

 • Karpatlar, Dağları, Rodoplar, Dinar ve Pindus önemli dağlardır.
 • Akdeniz’e doğru sokulan yarımadanın Adriyatik, İyon, Ege, Akdeniz ve marmara kıyıların da Akdeniz, Karadeniz kıyılarında Karadeniz, iç kesimlerde ise Karasal iklim görülür.
 • Tuna ve kolları ( Sava, Drava), Vardar, Struma, Meriç, Mejeto ve Drin önemli akarsularıdır.
 • Yeryüzü şekilleri: 10 Milyon km2 alan kaplayan kıta  kıtasına bağlı bir yarımada görünümündedir.
 • Ortalama yükselti 300 m civarında olup, doğu kesime doğru uzanan Alp Dağları kuşağı en önemli yükseltileridir.
 • Kıtanın kuzey kesimleri geniş düzlükler halindedir.
 • Kıyılarında girinti – çıkıntı fazladır.
 • İklim: Güney kıyılarında Akdeniz, batı kıyılarında Okyanusal iklim, iç kesimlerde Step ve karasal iklim, kuzeyinde ise Tundra iklimi görülmektedir.
 • Akarsuları , Karadeniz’e dökülen Don, Dinyeper, Tuna  Atlas Okyanusuna dökülen Sen ve Ren  Akdeniz’e dökülen Po denizine dökülen Volga nehirleri önemli akarsularıdır.
 • Gölleri: Ladoga, Onega, Vener gibi buzul gölleri önem taşır.
 • Nüfus: Nüfus yoğunluğu fazladır. Km2 ye düşen insan sayısında ön sıradadır.
 • Ekonomi: Tarım alanlarından intansif yöntemlerle yüksek verim elde edilir. şekerpancarı, buğday, pamuk üzüm ve zeytin yetiştirilen başlıca ürünlerdir.
 • Kıtanın batı kesimi sanayide daha fazla gelişimiştir.
 • Taşkömürü, linyit ve demir çıkarılan başlıca madenlerdir.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)