sabit reklam
Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları Örnek-Çözüm
bahar yayınevi uyarı

ÖRNEK:
Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim;İnan ki her ne demişsem görüp de söylemiştim.Yukarıdaki mısralar; aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Sembolizm E) Sürrealizm
ÇÖZÜM:
Realizmde gözleme önem verilmiş; doğayı, toplumu ve olayları olduğu gibi anlatmak esas alınmıştır.Şiirde, hayal ile yoktur benim alışverişim dizesinde gerçekçilik anlatılmıştır.Yanıt C

ÖRNEK:
Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm / Realizm/ Klasisizm / Sürrealizm / Natüralizm
B) Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm / Natüalizm / Realizim
C) Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Realizm / Sürrealizm
D) Realizm / Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Sürrealizm
E) Klasisizm / Romantizm / Realizm / Natüralizm / Sürrealizm
1975 ÖYS
ÇÖZÜM:
17.yüzyılda Fransa’da ilk olarak ortaya çıkan akım klasisizmdir.
19. yüzyılın ilk yarısında klasisizme tepki olarak romantizm doğar. 19. yüzyılın ikinci yarısında ise romantizme tepki olarak realizm akımı başlatılır.19. yüzyılın sonlarına doğru realizmin ileri bir aşaması olan natüralizm ortaya çıkar. 1924 yılında ise Fransa’da ortaya çıkan akım sürrealizm’dir. Yanıt E

ÖRNEK:
Klasisizmin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi, Divan edebiyatında da vardır?
A) Kişilerin ruh durumlarının gerçeğe uygun olması
B) Sanatçının yapıtında kişiliğini gizlemesi
C) Yapıtlarındaki dilin ulusal olması
D) Konuya değil, konunun işlenişine önem verilmesi
E) Üslubun yalın, açık ve sağlam olması
1978 ÖYS
ÇÖZÜM:
Divan edebiyatında içerikten çok konunun işleniş biçimi önemlidir. Klasisizmde de aynı özellik görülür.Yanıt D

ÖRNEK:
“Bencilliği tüm ilkelliği içinde vurgulayan Eugenie Grandet, inanılmaz serüvenlere girişen ve türlü acılara katlanan
Donkişot, yükseklere tırmanma tutkusunu belirleyen Kırmızı ve Siyah (Kızıl ile Kara), bize hep insan doğası ve insan ruhu üzerine bilgiler vermişlerdir.Bu parçada adı geçen üç yapıtın yazarları kimlerdir?
A) Emile Zola–Cervantes–Paul Bourget
B) Gustave Flaubert–Alphonse Daudet–Halit Ziya
C) Honore de Balzac–Moliere–Marcel Proust
D) Emile Zola–Alphonse Daudet–Sabahattin Eyüboğlu
E) Honore de Balzac–Cervantes–Stendhal
1981 ÖYS
ÇÖZÜM:
Parçada adı geçen üç yapıt: Eugenie Grandet, Balzac’a Donkiflot, Cervantes’e; Kırmızı ve Siyah, Stendhal’a aittir. Yanıt E

ÖRNEK:
“Romancı eserinde bir bilim adamı tarafsızlığıyla gerçeği yaşatmak istediği için konuşma biçiminde bir çığır açmış, kişilerini hangi sosyal gruptan seçmişse o grubun diliyle konuşturmuştur. Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Natüralizm E) Sembolizm
1985 ÖYS
ÇÖZÜM:
“Bilim adamı tarafsızlığı” ifadesinden natüralizme bağlı kalındığı çıkarılabilir.Yanıt D

ÖRNEK:
Duyularımız dış dünyayı bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır. Bunun için de bizim anlattıklarımız, dış dünya değil, bu dünyanın hayalimizle bezenmiş bizdeki izlenimleridir.Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir?
A) Romantizm B) Klasisizm C) Realizm D) Sürrealizm E) Empresyonizm
1986 ÖYS
ÇÖZÜM:
Empresyonizm sözcüğünün dilimizdeki karşılığı “izlenimcilik” tir. Parçanın en son sözcüğü bize bu ipucunu vermektedir.
Yanıt E

ÖRNEK:
Yazar, romanı yazarken ortadan çekilir. Duyduğu heyecanı kendine saklar. Yalnız gördüğünü ortaya koyar. Yazarın birinci kaygısı, gözlerinizin önüne gerçek belgeleri sermektir. Buradan roman için şöyle bir tanım çıkabilir:Roman, yazarın gözlemlerinden yararlanarak insan üzerinde yaptığı bir deney uygulamasıdır.
Yukarıda özellikleri belirtilen roman, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
A) Romantizm B) Natüralizm C) Klasisizm D) Sembolizm E) Realizm
1987 ÖYS
ÇÖZÜM:
Realizmde gözleme değer verme vardır. Ancak natüralizmde toplum büyük bir laboratuar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayılmıştır. Bu parçada natüralist bir romanın özellikleri verilmiştir.
Yanıt B

ÖRNEK:
Bir Kral Oidipus için değil, İlahi Komedi, Hamlet, Faust gibi anıt eserler için de sorulabilir bu soru:Nereden geliyor bunların eskimezliği?Bu parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Shakespeare B) Aristophanes C) Sophokles D) Goethe E) Dante
Çözüm:
Kral Oidipus ==>Sophokles’e
İlahi Komedi ==>Dante’ye
Hamlet ==>Shakespeare
Faust ==>Goethe’ye aittir.
Aristophanes’in eseri anılmamıştır.
Yanıt B

ÖRNEK:
O büyük yazarları onların yarattıkları kişiler yaşatıyor. Nitekim……yaşatan……Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir?
A) Cervantes’i–Don Kişot’tur
B) Goethe’yi–Faust’tur
C) Shakespeare’i–Hamlet’tir
D) Charles Dickens’i–Davit Coppierfield’dir.
E) Stendhal’ı–Anna Karenina’dır
2006 ÖSS
ÇÖZÜM:
“Anna Karenina’ isimli yapıt Stendhal’ın değil, Rus yazarı Tolstoy’undur.Yanıt E

ÖRNEK:
“Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır.“ görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Natüralizm E) Sürrealizm
2006 ÖSS
ÇÖZÜM:
Romantizmde, hayal ve duyguya önem verilmiştir. Romantik sanatçılar, doğada ve yaşamda ne kadar karşıt şey varsa hepsini sanata getirmişlerdir. Bu parçada romantizmin özellikleri verilmiştir.Yanıt B

ÖRNEK:
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?
A) Anna Karanina
B) Vadideki Zambak
C) Gülünç Kibarlar
D) Tam Sawyer’in Maceraları
E) Madam Bovary
1991 ÖYS
ÇÖZÜM:
“Gülünç Kibarlar“ adlı Moliere’ye ait eser,bir tiyatro eseridir.Diğerleri ise roman türündendir.Yanıt C

ÖRNEK:
Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış,aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar birlikte verilmiştir?
A) Cervantes – Lamartine – Montaigne
B) Daniel Defoe – Jonathan Swift – Mark Twain
C) Boileau – Moliere – La Fontaine
D) Chateubrianod – J.Steinbeck – Edgar Allan Poe
E) Thomas Mann – Bernard Shaw – Charles Dickens
1997 ÖYS
ÇÖZÜM:
Boileau – Moliere – La Fontaine klasisizm’den etkilenmiş ve 17. yüzyılda yaşamış Fransız sanatçılardır.Yanıt C
ÖRNEK:
Baudelaire, şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle
I                 II
birlikte daima kendi izlenimlerini anlatmıştır. Açıklıktan kaçmış, kapalılığa yönelmiş; duyguları sözcüklerin açık
III
anlamlarıyla anlatmak yerine ahenkleriyle sezdirerek
IV
Romantizm akımının öncüleri arasında yer almıştır.
Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
1993 ÖYS
ÇÖZÜM:
Baudelaire, sembolizmin en tanınmış sanatçılarından biridir.Sembolistler anlam kapalılığı, biçim kusursuzluğu ve ahenge önem verirler. Bu sebeple Baudelaire’nin romantizm öncüsü olarak gösterilmesi yanlış bir bilgidir.Yanıt E

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)