sabit reklam
Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları
bahar yayınevi uyarı

BATI EDEBİYATI ve EDEBİYAT AKIMLARI
Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından bir araya gelen sanatçıların, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin bir araya getirilmesiyle edebiyat akımları ortaya çıkmıştır. , bir ya da birkaç sanatçının bir araya gelmesiyle oluşur. Bu sanatçılar, bütün bir kuşağı etkileyebilir, arkalarından sürükleyebilirler.Edebiyat akımları, toplumlardaki maddi, manevi gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir. Toplumsal ve siyasal değişiklikler bilim ve felsefe alanındaki gelişmeler, değişme ve yenileşmeyi zorunlu kılar. Böylece toplumsal siyasal ve düşünsel gelişmeler ışığında edebi akımlar ortaya çıkar.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)