Binom Açılımı Örnekleri


ifadesinin açılımında sabit terim kaçtır?


ifadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır?


ifadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır?
A) 243 B) 252 C) 261 D) 270 E) 279


ifadesinin açılımındaki ortanca terimin katsayısı kaçtır?
A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36


ifadesinin açılımındaki ortanca terimin katsayısı kaçtır?


ifadesinin açılımında kaç terim vardır?
A) 55 B) 45 C) 36 D) 28 E) 21


ifadesinin açılımındaki kaçtır?
A)4 B)2 C)1 D)0 E)–1


bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)