sabit reklam
Bitkilerde Taşıma Sisteminin Yapısı

1.

 • Odun boruları, üst üste dizilmiş bitki hücrelerinin enine çeperlerinin erimesiyle oluşmuştur.
 • Bu hücreler sitoplazma, çekirdek ve organellerini kaybetmiştir.
 • Bu şekilde meydana gelen boru biçimindeki açıklıkla kökten yapraklara kadar su ve minerallerin taşınması gerçekleşir.
 • Odun boruları; trake, trakeid, sklerenkima ve parankima hücrelerinden meydana gelir.
 • Parankima hücreleri canlı diğerleri cansızdır.
 • Trake borularının eni geniş, boyu kısadır; trakeit borularının ise çapı dar, boyu uzundur.
 • Boruların içi spiral, helozon, merdiven gibi çıkıntılara sahiptir.
 • Bu sayede suyun taşınması kolaylaşmıştır.
 • Odun borularında hücreler ölü olduğundan suyun taşınması hızlıdır.

Odun_borularinin_olusumu

2.

 • Floem boruları, sekonder meristemin (kambiyum) dışa doğru büyümesiyle meydana gelir.
 • Bu şekilde bitkide enine büyüme de sağlanmış olur.
 • Kambiyum dışa bölünerek floem (soymuk), içe bölünerek de ksilem (odun) borularını meydana getirir.
 • Floem (soymuk) boruları; kalburlu borular, arkadaş hücreler, floem sklerenkiması ve parankima hücrelerinden meydana gelir.
 • Kalburlu borular canlı hücrelerden oluşmuştur ve organik besinlerin bitkinin ihtiyacı olan kısımlarına taşınmasını sağlar.
 • Kalburlu boruların hücre çeperlerinde yer yer erimeler görülür.
 • Bu nedenle enine kesitte eriyen yerler delik halinde görüldü¤ünden kalburlu borular ismi verilmiştir.
 • Arkadaş hücreleri, kalburlu borulardan taşınan besinlerin bir süreli¤ine depo edildiği yerlerdir.
 • Çift çenekli bitkilerin, çok yıllık olanlarında iletim demetleri arasında kambiyum bulunur.
 • Bu demetlere açık demetler denir. Kambiyumun içe doğru olan kısmında odun, dışa doğru olan kısmında soymuk boruları yer alır.
 • Tek çenekli bitkilerde iletim demetleri arasında kambiyum bulunmaz.
 • Bu demetlere kapalı demetler denir.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)