sabit reklam
Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü

 • İnsan iletişimi diğer canlılardan farklı olarak belli başlangıç ve bunu izleyen bir gelişme süreci içerir. İnsanlar ilk olarak konuşmayı başarmışlardır. Böylece sözlü iletişim doğmuştur. Sözlü kültürde bilgi ve haber aktarımı kulaktan kulağadır. Bu yüzden zamanla aktarılanlar doğruluğundan sapabilmektedir.
 • Yazının icat edilmesi ile yazılı kültür doğdu. Yazılı kültürde bilgilerin depolanması ve doğru bir şekilde iletilmesi mümkün oldu.

İletişim Alanındaki Önemli Buluşlar

 • M.Ö. 4000 Sümerler ilk yazıyı kullandı.
 • M.Ö. 105 Çinliler kağıdı kullandı.
 • M.S. 1473 Matbaa icat edildi.
 • M.S. 1826 İlk fotoğraf denemeleri sonuç verdi.
 • M.S. 1837 İlk fotoğraf makinesi yapıldı.
 • M.S. 1861 Telefon icat edildi.
 • M.S. 1877 Ses kayıt makinesi icat edildi.
 • M.S. 1895 İlk sinema filmi yapıldı.
 • M.S. 1900 Fotoğraf makinesi yaygınlaştı.
 • M.S. 1913 Telefon kablosu üzerinden gönderi yapabilen faks geliştirildi.
 • M.S. 1915 Kıtalar arası ilk telefon görüşmesi yapıldı.
 • M.S. 1925 Radyo istasyonları kuruldu.
 • M.S. 1926 İlk televizyon dünyaya tanıtıldı.
 • M.S. 1928 Renkli televizyon üretildi.
 • M.S. 1936 İngiltere’de halka ilk televizyon yayını yapıldı.
 • M.S. 1962 Uydu aracılığı ile okyanus ötesi yayın yapıldı.
 • M.S. 1977 Kişisel bilgisayar üretildi.
 • Nüfusun artması köyler ve şehirlerin kurulması, uzaklarla haberleşme yöntem ve tekniklerini bulma ihtiyacını dğurmuştur.
 • Amerika yerlileri dumanla, Afrika yerlileri davullarla haberleşmeyi sağlamışlardır.
 • Haberleşmede posta güvercinlerini ilk kullanan Mısırlılar olmuştur. Bu yöntem askeri ve devlet yazışmalarında yüzyıllar boyunca kullanılmıştır.
 • Matbaanın bulunması ile basılı kültür doğmuştur. Kitap ve gazeteler fazla sayıda basılarak geniş kitlelere ulaştırılmıştır.
 • 1844’de ilk telgraf hattı kuruldu. Böylece elektronik iletişim başladı, iletişim kağıt ve mürekkepten başka boyuta taşınmış oldu. Telgraf ile başlayan bu gelişme bilgisayar teknolojisine kadar ulaşmıştır.
 • Uyduların gelişmesi ile dijital televizyon ve radyo yayıncılığı başladı.
 • 20. yüzyılda bilgisayarın yaşamımıza girmesiyle bilgiyi depolama ve kullanma hız kazanmış ve ülkeler arası sınırları ortadan kaldırmıştır.

Teknolojinin Önemi

 • Ülkelerin gücü, sahip olduğu zengin hammaddeye bağlı olduğu kadar bu hammaddeyi işleyebilecek teknolojiyi de uygulama alanlarına sokabilmelerine bağlıdır. Teknolojiyi kullanabilen toplumlar daha hızlı ve daha çok gelişmişlerdir.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)