Kümeler

Kümelerle İşlemler Etkin Katılım

Kümelerle İşlemler Etkin Katılım A. Aşağıdaki Venn şemalarındaki boyalı bölgeleri kümeler arasındaki işlemleri kullanarak gösteriniz. B. Aşağıdaki Venn şemalarında belirtilen bölgeleri boyayınız.

Kümelerle İşlemler Konu Anlatımı

Kümelerle İşlemler Birleşim İşlemi İki kümenin bütün elemanlarından oluşan kümeye iki kümenin birleşimi denir. A ve B kümelerinin birleşimi “AuB” biçiminde gösterilir ve “A birleşim B” diye okunur. Örnek AuB = {1, 2, 3, 4, a, b}’dir. Kesişim İşlemi iki kümede bulanan ortak elemanlardan oluşan kümeye iki kümenin kesişimi denir. A ve B kümelerinin kesişimi […]

Evrensel Küme, Alt Küme ve Boş Küme Konu Anlatımı

Evrensel Küme, Alt Küme ve Boş Küme Evrensel Küme Belli bir alandaki varlıkların tümünü içerdiği varsayılan kümeye evrensel küme denir. E sembolü ile gösterilir. Örnek Okuldaki öğrencilerin en sevdikleri meyveler ile ilgili araştırma yapan bir öğretmen için okuldaki tüm öğrenciler kümesi evrensel kümedir. Boş Küme Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir. sembolü ile gösterilir. […]

Küme Nedir Etkin Katılım

Küme Nedir Etkin Katılım A. Aşağıda verilen kümelerden uygun olanları eşleştiriniz. B. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere ve sembollerinden uygun olanı yazınız. C. Aşağıda verilen ifadelerden küme belirtenler için √ sembolünü küme belirtmeyenler için x sembolünü kullanınız. 1. (…) Sınıfımızdaki şişman öğrenciler 2. (…) İstanbul’un bazı ilçeleri 3. (…) Sınıfımızdaki tembel öğrenciler 4. (…) Haftanın günleri […]

Küme Nedir Konu Anlatımı

Küme Nedir?   Kesin olarak ifade edilen nesnelerin herhangi bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan topluluklara küme denir. Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harşer kullanılır. Kümelerin elemanları küçük harşerle gösterilir. Kümede bulunan her bir farklı nesne kümenin elemanıdır. Eğer d elemanı A kümesine aitse deA, e elemanı A kümesine ait değilse eeA biçimde yazılır. Bir A […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)