sabit reklam
Kümelerle İşlemler Konu Anlatımı

Kümelerle İşlemler

Birleşim İşlemi
İki kümenin bütün elemanlarından oluşan kümeye iki kümenin birleşimi denir. A ve B kümelerinin birleşimi “AuB” biçiminde gösterilir ve “A birleşim B” diye okunur.
Örnek

AuB = {1, 2, 3, 4, a, b}’dir.

Kesişim İşlemi
iki kümede bulanan ortak elemanlardan oluşan kümeye iki kümenin kesişimi denir. A ve B kümelerinin kesişimi “AnB” biçiminde gösterilir ve “A kesişim B” diye okunur.
Örnek

AnB = {a, b}’dir.

Fark İşlemi
A kümesinin elemanı olup B kümesinin elemanı olmayan elamanlardan oluşan kümeye A fark B kümesi denir. “A\B” biçiminde gösterilir ve “A fark B” diye okunur.
Örnek

A\B = {1, 2}’dir. B\A = {3, 4}’tür.

Bir Kümenin Tümleyeni
E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümeye A kümesinin tümleyeni denir. “AI” biçiminde gösterilir ve “A’nın tümleyeni” diye okunur.

E \A = AI

Örnek

E = {a, b, c, d}
A = {a, b}
E\A = AI = {c, d}’dir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)