Şiirler

Emre GÖKCE / Üç Harfli Engel Bulmaca

Emre GÖKCE / Üç Harfli Engel Bulmaca

Emre GÖKCE – Başka Şair… ‎Emre Gökce şiirlerinde yoğun duyguları içeriyor ve insanı sürükleyen bir anlatıma sahip olduğunu her defasındagösteriyor. Duygusal benzetmeler ile okuyucunun ilgisini çeken Emre Gökce, kısa ama öz şiirleri ile, Türkçedeki kelime benzerliklerini ustaca kullanması ile edebiyat dünyasında yeni bir sayfaya belki o bahsedilen boş koltuğa oturacak… Kelimeler ile nasıl oynanabildiğini veya […]

İmadeddin Nesimi (Yaşamı – Hayatı – Şiirleri)

İmadeddin Nesimi (Yaşamı – Hayatı – Şiirleri)

İmadeddin Nesimi (Yaşamı ve Şiirlerinden Örnekler) Nesimi Azerbaycan dilinde şiirin ilk güzel örneklerini veren, düşüncelerini yüksek edebi bir dille ifade etmeyi başaran güçlü bir sanatkar olmuştur. Onun ana dilinden başka Arapça ve Farsça yazmış olduğu divanlar da vardır. Şairin gerçek adı Ali’dir. 1369 yılında Azerbaycan’ın Şamahı şehrinde doğmuştur. Babası Seyid Muhammed çağının tanınmış adamlarından olmuştur. […]

Cefer Cabbarlı

Cefer Cabbarlı

Cefer Cabbarlı (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) Yaşamı Şiirlerinden Örnekler Gözün Aydın Unudulmaz Yara Ana Mehkum Şerqe Şerqi Ey Dan Ulduzu Bahar |» “Azerbaycan Edebiyatı” Sayfasına Dön! « | Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir… Azerbaycan’dan Tural kandaşıma, desteği için teşekkürler.

Gözün Aydın – (Cefer Cabbarlı)

Gözün Aydın – (Cefer Cabbarlı)

Gözün Aydın (Cefer Cabbarlı) “Mus-Mus!” deye, axır Rza xan Mustafalaşdı, Gizlin bezenib çıxdı üze, maskasm açdı, “Hürriyyet”i-İran deyerek, tace yanaşdı, El: “Şahlığı yıx” söyledi; amma ki, o çaşdı, Dırmaşdı senin textine, İran, gözün aydın! Toplandı nümayendelerin meclisi-ame, Sen başladığın işleri çatdırdıl temame, Möhtacmış İran on üçüncü bir imame, Qoydu yene de köhne tası köhne hemame, […]

Unudulmaz Yara – (Cefer Cabbarlı)

Unudulmaz Yara – (Cefer Cabbarlı)

Unudulmaz Yara (Cefer Cabbarlı) Ol sefa ehli, könül, dünyada, get, qaldır qedeh! Milletin ehvalım sal yada, get, qaldır qeder! Verme, dil derdü qeme, bir hefte dünyadır, gözüm! Milletin halına baxsan, möhnetefzadır, gözüm! Sen gemi olsan eğer, möhnet ki, deryadır, gözüm! Qem çekib fikr eylemek, vallahi, bicadır, gözüm! Yerde doldur, göyde iç, deryada, get, qaldır qedeh! […]

Ana – (Cefer Cabbarlı)

Ana – (Cefer Cabbarlı)

Ana (Cefer Cabbarlı) Eğer bütün beşeriyyet edüvvi-canıml ola, örek süqut elemez aldığı metanetden. Ricavü xövfe mekan vermerem ger alimler Min il de ve’z edeler dehşeti-qiyametden. Pelengler tuta dövrüm, çekinmerem esla, Ve ya ki, ve’d edeler dövleti-cahanı mene Ki, bir kese baş eyib eczimi beyan eleyim, Eyilmerem ne ki, yer, verseler semanı mene. Yanımda ger dura […]

Mehkum Şerqe – (Cefer Cabbarlı)

Mehkum Şerqe – (Cefer Cabbarlı)

Mehkum Şerqe (Cefer Cabbarlı) Ey Şerq,i senin üstünde cahan çarpışıyorken, Alem seni bölmekle seadet bölüşüyorken, Övladm esaretde, yazıq, can çekişiyorken, Hala da sükut etmedesen, ey evi berbad! Kimden, ecaba, ummadasan derdine imdad? Rahib kimi qovğayi-heyata hevesin yox, Terpenmedesen kölgetekM, amma nefesin yox, Mehbesdesen,l ancaq ki, demirden qefesin yox, Zencirini qırmaz ne terehhüm,l ne de feryad, […]

Şerqi – (Cefer Cabbarlı)

Şerqi – (Cefer Cabbarlı)

Şerqi (Cefer Cabbarlı) Tarixlerde öküz kimi göründük, İller boyu qaralara burunduk. Yeter artıq ayaqlarda süründük, Qalx, qalx, qalx, düşgün dünya! Tarix cellad – qan içmekden yorulmaz, TerpenişsizS qara zencir qırılmaz, Yazıq, artıq bu derdlere durulmaz, Qalx, qalx, qalx düşgün dünya! Qoy qırılsm artıq cellad bıçağı, Qoy uçulsun ölüm ve qan ocağı, Dünya olsun azad ana […]

Ey Dan Ulduzu – (Cefer Cabbarlı)

Ey Dan Ulduzu – (Cefer Cabbarlı)

Ey Dan Ulduzu (Cefer Cabbarlı) Qaranlıq gecede seni gözleyib, Durmaqdan yoruldum, ey dan ulduzu! Uzaq üfüqlere göz gezdirmekden Az qala kor oldum, ey dan ulduzu! Öksüz taleyimteki gedkdin neden? Karvanqıran doğdu, görünmedin sen. Oxşatdım, yanıldım, könül verdim men, Bilmeden vuruldum, ey dan ulduzu! Arxasmca qoşdum sonsuz bir yola, Her addımda tuş gelince bir kola, Qaranlıqda […]

Bahar – (Cefer Cabbarlı)

Bahar – (Cefer Cabbarlı)

Bahar (Cefer Cabbarlı) Novbahar oldu, Güneş şö’leleni nur saçır, Qar erir, seller axır, ot göyerir sehrade, Yeni çıxmış güle baxdıqca da bülbül dil acır, Gül budağına qonub neğme oxur azade. Dereler, dağlar, ağaçlar yaşıl, elvan her yan, Serbeser4 xel’eti-etlesle bezenmiş gülsen. Bu ne qüdret ki, ona olmamaq olmaz heyran! Xaliqin qüdreti-biheddine ehsen, ehsen! Ah, yeller […]

Cafer Cabbarlı – (Hayatı – Biyografisi – Yaşamı)

Cafer Cabbarlı – (Hayatı – Biyografisi – Yaşamı)

Cafer Cabbarlı (Hayatı – Biyografisi – Yaşamı) (Baku, 1899 Baku, 1934) Cefer Cabbarlı 1899 yılında, Baku yakınlarındaki Xızı köyünde doğmuştur. Babasının adı Qafar’dır. Bakü’de, Rus-Tatar Mektebi’ni ve 3enaye Mektebi’ni (1920) bitirmiştir. Henüz talebeyken, yani 1915 yıllarında yazmaya başlamış, nesir, şiir ve dram türlerinde eserler kaleme almıştır. İlk hiciv ve lirik şiirleri “Mekteb”, “Babayi Emir”, “Besiret” […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı

Azerbaycan Türk Edebiyatı

…Azerbaycan Türk Edebiyatı… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel Bakış) Azerbaycan Türkleri’nin Edebiyatı (Kısaca Özellikleri) Azerbaycan Tarihi’nden Ebulfez Elçibey Almas Yıldırım Bahtiyar Vahapzade Rüstem Behrudi Şah İsmail Hatayi Mirze Elekber Sabir Halil Rıza Ulutürk Cefer Cabbarlı İmadeddin Nesimi Hüseyin Cavit Bakü Notları: Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (Bahadır Akın) 20. yy’ın Başlarına Doğru Azerbaycan’da […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 1)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 1)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 1) Türk edebiyatlarının, büyük tarihe ve ge leneklere sahip bir kolunu da Azerbaycan Edebiyatı oluşturmaktadır. Azerbaycan Edebiyatı’nm tarihi, onu yaratan halkın tarihî gibi eski ve zen gindir. Azerbaycan Türklerinin bin yıllık tarihleri boyunca geçtikleri mücadelelerle dolu hayat yolu, yaşadıkları sevinçli ve kederli dönemler, elde ettikleri bilgi ve […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 2)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 2)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 2) XVII. yy. ortalarında Şamahı’ya gelen meşhur Türk seyyahı Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde, Dede Korkut’un mezarının Derbend’de olduğunu ve Şamahıların bu mezarı saygı ile ziyaret ettiklerini yayar. Çağdaş Azerbaycan alimlerinden Emin Abid, Ahmet Caferoğlu, Mikayıl Refili, Ali Sultanlı, Hemid Araslı, Mirali Seyıdov, Şamil Cemşidov, Kamal Abdullayev, Feryad Zenynalov […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 3)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 3)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 3) Farsdilli Azerbaycan Edebiyatı   Azerbaycan’da Arap baskısının zayıflaması sonucu olarak ülkenin güneyinde Revvadi’lerin, Kuzeyinde ise Şeddadilerin devletleri kuruldu. X. yy. sonlarında tarih sahnesine çıkan bu devletler ti caretin, şehirlerin gelişmesine, ilmin ve kültürün yayılmasına gereken dikkati gösderdiler. XI. yy. sonlarında Azerbaycan’ın Selçuklular’m hakimiyeti altma geçmesi bu […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 4)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 4)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 4) Anadilli Azerbaycan Edebiyatı   Şüphesiz, her millî edebiyatın esas göstericisi, başlıca amili, evvelce de ifade edildiği gibi, bu edebiyatın yazıldığı, yaratıldığı dildir. Bu açıdan, Azerbaycan Edebiyatı’nm ilk tarihçisi, dört cildlik “Azerbaycan Edebiyatı” kitabını ilk defa 1925′ te yayınlayan Feridunbey Köçerli (18631920) millî edebiyatımızın tarihini Fuzûlî’den başlatıyordu. […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 5)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 5)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 5) Timurîler İmparatorluğunun dağılmasından sonra, Azerbaycan’ın güneyinde meydana çıkan Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri, daha sonra ise bütün Azerbaycan topraklarını kendi idaresi altında birleştiren Safeviler hanedanının hükümdarları, Fars etkisinden tam uzaklaşarak Azerbaycan Türkçesi’ne büyük önem verir, onun tam bir sanat ve edebiyat dili, aynı amanda devlet dili olarak […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 6)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 6)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 6) Azerbaycan, manevî ve kültürel alanda da İran tesirinden uzaklaşır. Bu gelişme edebiyatta, Halk Edebiyatı üslûbunun, halk şiirinin öne çıkması, şiir dilinin temizlenmesi ve saflaşması, edebiyatın daha büyük bir ölçüde halk hayatına girmesi, millî özellikleri ve millî psikolojiyi daha büyük çapta yansıtması ile kendini gösterir. Azerbaycan şairleri […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 7)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 7)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 7) Azerbaycan, manevî ve kültürel alanda da İran tesirinden uzaklaşır. Bu gelişme edebiyatta, Halk Edebiyatı üslûbunun, halk şiirinin öne çıkması, şiir dilinin temizlenmesi ve saflaşması, edebiyatın daha büyük bir ölçüde halk hayatına girmesi, millî özellikleri ve millî psikolojiyi daha büyük çapta yansıtması ile kendini gösterir. Azerbaycan şairleri […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 8)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 8)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 8) Azerbaycan edebîbedii fikrinin tarihinde XIX asrın ilk on yılında meydana çıkan üçüncü çizgi ise, tamamıyla yeni, modern, batılı bir edebiyat yaratmak çabaları idi. Edebiyatın, millî özelliklerini korumak şartı ile, konu ve şekil açısından köklü değişikliklere gitmesi kişisel isteklerin, yahut edebî zevklerin eseri değildi; yenileşen devrin zamanın […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)