Karışık Başlıklar

Teleskop (Keşifler ve Buluşlar)

Teleskop (Keşifler ve Buluşlar)

Teleskop (Keşifler ve Buluşlar) Yeni gökyüzü görünümünün oluşmasında kesin rolü oynayacak olan adım, sadece uzmanlarca takdir gören astronomik hesapların geliştirilmesi çalışmaları değildir. Bunu sağlayan Güneş, Ay ve yıldızların daha yakından incelenebilmeleri için gökyüzü cisimlerini Yeryüzü’ne yaklaştıran ve herkesin yararlanabildiği bir fizik aracı olan teleskopun icadı oldu.   Büyük olasılıkla teleskop, bir bilimsel faaliyet ürünü olarak […]

Sismograf (Keşifler ve Buluşlar)

Sismograf (Keşifler ve Buluşlar)

Sismograf (Keşifler ve Buluşlar) Depremleri kaydeden, şiddetini, uzaklığını gösteren alete “sismograf” (depremyazar) denir. Sismograf, sarkaç esasına dayanır. Yer sarsıldığı sırada, sarkacın ucundaki yuvarlak ağır topuz, süredurum kanununa uyarak, hareketsiz kalır. Yeryüzünde duran bir kimse, yerle birlikte gidip geldiği için, sarkacı hareket eder gibi görür. Topuzun ucunda bir kalem vardır. Kalemin ucu bîr makara üzerinde sanlı […]

Pusula (Keşifler ve Buluşlar)

Pusula (Keşifler ve Buluşlar)

Pusula (Keşifler ve Buluşlar) Karalar gözden kaybolduktan sonra, denizde artık deneysel kurallara dayanılarak yol bulmak ve bunu sürdürmek imkânsızdı. Bilimsel tekniğe baş vurmak zorunlu olmuştu. Gidilecek mesafe çok uzak oldu mu, dünyanın küresel yüzeyi düz bir planda gösterilemiyordu. Bu nedenle, gemiciler son çare olarak XVI. yüzyıla kadar kullanılacak “Yer yuvarlağı”na baş vurdular; artık geminin bulunduğu […]

Maden Kömürü (Keşifler ve Buluşlar)

Maden Kömürü (Keşifler ve Buluşlar)

Maden Kömürü (Keşifler ve Buluşlar) Sanayi alanındaki gelişmeler İngiltere’den dış ülkelere sıçramış bulunuyordu. XVIII. yüzyılın başından beri Fransa, İngiltere’de gerçekleştirilen teknik gelişmeleri ilgiyle izlemiş ve Gabriet Jars (1732-1769) adlı genç bir sanayici Manş’ın ötesine göndermişti. Jars’ın görevi maden işletmelerinde uygulanan yeni yöntemleri incelemekti. Ne var ki, İngiliz kapitalizmini öğrenen Fransızlar, ülkenin iktisadi hayatında söz sahibi […]

Daktilo (Keşifler ve Buluşlar)

Daktilo (Keşifler ve Buluşlar)

Daktilo (Keşifler ve Buluşlar) Daktilo, 19. yüzyılda Amerika’da bulundu. Daktilonun ilk örneklerine “tipograf” adı verilmişti. Tipograf 1829 yılında William Burt tarafından yapılmıştı. Bu makinenin birçok parçası tahtadandı. Harfleri bulabilmek için, yazı yazanın bir çerçeve üzerindeki kolu çevirmesi gerekiyordu. 1868 yıllarına doğru daha gelişmiş modeller yapıldı. İlk daktilo makinesini satın alanlar arasında yazar Mark Twain de […]

Bumerang (Keşifler ve Buluşlar)

Bumerang (Keşifler ve Buluşlar)

Bumerang (Keşifler ve Buluşlar) Bumerang, günümizde en çok Avustralya yerlileri tarafından kullanılan ağaçtan yapılmış eski bir silahtır. Hayvan avcılığı, spor ve eğlence amaçlı kullanılır.   Bumerang, sert ağaçtan yontularak yapılan kıvrık bir atış çubuğudur. Boyu 15 cm’den 120 cm’ye kadar değişir. En bilinen V biçimli ve iki kollu bumerangtır. Havaya atılan V biçimli bir bumerang […]

Atom Bombası (Keşifler ve Buluşlar)

Atom Bombası (Keşifler ve Buluşlar)

Atom Bombası (Keşifler ve Buluşlar) Atom bombasını ilk kez yapmayı başaran ABD, ilk atom bombasını 16 Temmuz 1945’te New Jersey eyaletindeki Alamogordo hava üssünde patlattı. Bu patlamada inanılmaz derecede kuvvetli bir ışık16 km uzaklardaki dağları bile aydınlattı. Ateşten bir top 12,000 metreye yükseldi.   İkinci Dünya Savaşı’nda, savaş amacıyla kullanılan ilk atom bombası, 6 Ağustos […]

Trafik Işıkları (Keşifler ve Buluşlar)

Trafik Işıkları (Keşifler ve Buluşlar)

Trafik Işıkları (Keşifler ve Buluşlar) Kırmızı ve yeşil ışıklı trafik lambası ilk kez 1868 yılında, Londra’da kullanıldı. Henüz motorlu araçların icat edilmediği o tarihte, at arabalarının yoğun olduğu bazı caddelerde, gaz lambası ile trafiğin düzenlenmesine çalışılmıştı. Daha sonraları, 1920’de ABD’nin Detroit Kenti’nde demiryolu sinyalizasyon sisteminden esinlenen bir trafik lambası kullanıldı.   Günümüzde kullanılan trafik lambasının […]

Termometre (Keşifler ve Buluşlar)

Termometre (Keşifler ve Buluşlar)

Termometre (Keşifler ve Buluşlar) Sıcaklık ölçmeğe yarayan Alet. Yunanca «thermos», ı«ı ve «metron», ölçü’den. Termometreler ince cam borudan yapılır. Borunun alt ucu şişkincedir, buraya alkol ya da civa doldurulur. Üzerinde derece çizgileri bulunan ince uzun kısmın içindeki hava boşaltılır, sonra ağzı kapatılır. Böylece ısı arttığı zaman tüpün içindeki sıvı genleşir ve yavaş yavaş yükselir.   […]

Takvim (Keşifler ve Buluşlar)

Takvim (Keşifler ve Buluşlar)

Takvim (Keşifler ve Buluşlar) Takvim Çeşitleri (İstediğiniz takvimin adına dokunun.) » 12 Hayvanlı Türk Takvimi » Gregoryen Takvimi » Güneş Takvimi » Miladi Takvim » Rumî Takvim » Hicri Takvim Zaman bölümleme sistemi. Yılın günlerini gösteren cetvel.   Geçen zamanı ölçmek için, hareketleri düzenli olan ve kolaylıkla gözlemlenebilen iki yıldızdan yararlanılır: bunlardan biri Ay, öteki […]

12 Hayvanlı Türk Takvimi (Keşifler ve Buluşlar)

12 Hayvanlı Türk Takvimi (Keşifler ve Buluşlar)

12 Hayvanlı Türk Takvimi (Keşifler ve Buluşlar) 12 Hayvanlı Türk Takvimi, 12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri ile Göktürkler’de, Uygur Türkleri’nde, Tuna Bulgarları’nda, İtil Bulgarları’nda ve daha önceleri de büyük ihtimalle Hun Türkleri’nde kullanılmış olup, Türkler arasında çok yaygın bir sistem olmuştur. Göktürk Yazıtları, Uygur kitap ve hukuk belgeleri, Tuna Bulgarları’nın yazıtları, Bulgar […]

Gregoryen Takvimi (Keşifler ve Buluşlar)

Gregoryen Takvimi (Keşifler ve Buluşlar)

Gregoryen Takvimi (Keşifler ve Buluşlar) Gregoryen takvimi, Miladi takvim’in yanlış olduğunu düşündüğü yerlerini düzeltmek için Papa Gregory XIII tarafından yaptırılan takvimdir. 4 Ekim 1582’de Papa Gregory XIII tarafından kabul edilip, bu tarih 15 Ekim 1582 olarak değiştirilerek devreye sokulmuş, 1752 yılında diğer ülkelerde bu takvimi kabul edip uygulamaya sokmuşlardır.   Jülyen takvimine 10 gün ilave […]

Güneş Takvimi (Keşifler ve Buluşlar)

Güneş Takvimi (Keşifler ve Buluşlar)

Güneş Takvimi (Keşifler ve Buluşlar) Güneş takvimi, dünyanın Güneş’e göre dönme ekseninin açısını temel alan bir takvim türüdür (veya hareketli gök kürenin güneşe olan konumu ile eşdeğerdir).   Tropikal güneş takvimleri Dünyanın konumu (veya güneşin) hesaplanırken ekinoks dikkate alınır, sonra mevsim zamanları belirlenir. Bu tip takvimler tropikal güneş takvimleri olarak adlandırılır.   Tropik güneş takvimleri: […]

Miladi Takvim (Keşifler ve Buluşlar)

Miladi Takvim (Keşifler ve Buluşlar)

Miladi Takvim (Keşifler ve Buluşlar) Miladi takvim, Türkiye’de 1927 yılında kullanıma giren Gregoryen takvimine verilen isim. İsa’nın doğumunu (Milad) başlangıç olarak aldığı için bu adla anılır.   Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicri takvim, sonra da 1 Mart’ı yılbaşı kabul eden mali takvim kullanılmıştı. Cumhuriyet’in ilanından sonra, mali 26 Kânunıevvel 1341’de (26 Aralık 1925) kabul edilen […]

Rumî Takvim (Keşifler ve Buluşlar)

Rumî Takvim (Keşifler ve Buluşlar)

Rumî Takvim (Keşifler ve Buluşlar) Tarih boyunca insanlar toplumsal ve ekonomik işlerin düzenlenmesi için sanal zaman birimlerini saat, gün, hafta, ay, mevsim, yıl başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlediler, takvim şeklinde bunları tespit edip uyguladılar.   Zamanın belirlenmesinde güneş, dünya ve ay hareketleri esas alındı.   Tanzimata kadar Hicri takvim kullanılırken, Tanzimatta yılbaşı Mart ayına alınarak […]

Hicri Takvim (Keşifler ve Buluşlar)

Hicri Takvim (Keşifler ve Buluşlar)

Hicri Takvim (Keşifler ve Buluşlar) Hicri Takvim, Muhammed peygamberin Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve Ay’ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır.   Muhammed, Safer ayının 27. günü Ebubekir ile birlikte Medine’ye hicret etmek üzere Mekke’den ayrılmış, 4 gece Sevr […]

Sabun (Keşifler ve Buluşlar)

Sabun (Keşifler ve Buluşlar)

Sabun (Keşifler ve Buluşlar) Yağlı maddeleri suda, ayırma yoluyla yok etme özelliğine sahip olduğundan, lekeler ve kirler sabunla giderilir. Bu işlem, sodyum hidroksit denilen alkali bir maddenin, hayvansal (eskiden keçi içyağı) veya bitkisel bir yağlı madde üzerindeki etkisinden elde edilir.   İlkçağ’dan beri kullanılan sabun   Atalarımız hiç sabun kullanmazlardı: onun yerine kül, kil veya […]

Güzel Sözler

Güzel Sözler

…Güzel Sözler… Aşk ve Sevgi Sözleri Dostluk Sözleri Kandil Sözleri Doğum Günü Sözleri Sevgililer Günü Sözleri Ayrılık Sözleri Yalnızlık Sözleri Özür Sözleri Evlilik Sözleri Anneler ve Babalar Günü Sözleri Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Aşk ve Sevgi Sözleri (1)

Aşk ve Sevgi Sözleri (1)

Aşk ve Sevgi Sözleri (1) ♥ Bir telefon bekliyorum, sevgilim diye başlayan, seni seviyorum diye biten. Bir telefon bekliyorum, dün gelmesi gereken ve bugün hala gelmeyen… ♥ Hayatta üç şeyi sevdim. Seni, kalbimi, ümit etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye… ♥ Hayatta iki kör tanıyorum; […]

Aşk ve Sevgi Sözleri (2)

Aşk ve Sevgi Sözleri (2)

Aşk ve Sevgi Sözleri (2) ♥ DUSUNUYORUMDA, DUSUNCELERIN EN GUZELI, SENIN BENI DUSUNUP DUSUNMEDIGINI DUSUNURKEN, DUSUNDUGUNU DUSUNMEK OLSA GEREK DIYE DUSUNUYORUM… ♥ Seni ben degil gozlerim secti, onlar sevdi onlar begendi. Sen benim degil onlarınsın gittiysen bana ne onlar aglasın… ♥ Aşk:bir eskiyanin hayata itirazidir susarsa catisma,konusursa savas, yazarsa destan, severse devrim olur..!!tutki ben bir […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)