K

Kubilay Han – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kubilay Han – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kubilay Han (Hayatı – Biyografisi) Kubilây Han bütün Çin’i idaresi almış büyük bir Türk imparatorudur. Tarihte kendisinden önce gelmiş bütün hükümdarları gölgede bırakarak en büyük insan kitlesini yönetmiş bir hükümdardır. Kubilây, Cengiz Han’ın torunudur. Büyük kahramanlar ve komutanlar yetiştiren bir ailedendir. 1211 yılında doğdu. Hükümdarlığa seçilmiş olan kardeşi Mengü, Kubilây’ı Doğu ülkelerini, Hulâgû’yu da Batıdaki […]

Kofi Annan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kofi Annan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kofi Annan (Hayatı – Biyografisi) 30 yıldan bu yana Birleşmiş Milletler’de çalışan Ganalı diplomat Kofi Annan, 17 Aralık 1997’de Birleşmiş Milletler’e Genel Sekreter seçildi. Eğitimini ABD’de alan Annan, Macalester College’de ekonomi, MIT’te yöneticilik okudu. Eğitimini tamamlamasının ardından Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Organizasyonu’nda çalışmaya başlayan Annan, 1993’te BM’nin “barış koruma” operasyonlarıyla ilgili biriminde başkanlığa atandı. Annan […]

Kerkük Kızı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kerkük Kızı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kerkük Kızı (Hayatı – Biyografisi) Kerkük Kızı, Bağdat Radyosunun Türkmence bölümünden sesini duyuran, ırak Türklerinin ilk kadın ses sanatkârıdır. Asıl adı Selime’dir. 1928 yılında Kerkük’ün Avcılar mahallesinde doğmuştur. Umumiyetle Türkmeneli bölgesinde, özellikle de Kerkük ilinde ve Kerkük’e bağlı ilçe ve kasabalarında Kerkük kızı adıyla anılmıştır. Kerkük’ümüzün emekli belediye muhasebecisi Salih Efendi’nin eşi olan bu değerli […]

Kiziroğlu Mustafa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kiziroğlu Mustafa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kiziroğlu Mustafa (Hayatı – Biyografisi) Efendim rivayetlere bakarsanız Köroğlu, Bolu civarlarında zor işler başarıp efsane olunca, uzak illere de el atar. Tutar Bolu gibi şirin bir memleketi bırakıp Doğu Anadolu’da ferman okutmaya kalkar. O diyar senin, bu diyar benim derken, gider kalesini, Çıldır gölünü ayaklar altına alan bir tepeye kurar. Bazı ozanlara göre Kısır Dağları’nı […]

Kleopatra – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kleopatra – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kleopatra (Hayatı – Biyografisi) “Cloepatra’nın ruh haletleri, boyuna dönerek, renk renk camlardan ışıklar saçan bir fener gibiydi.” -Mina Urgan- Cloepatra çağında Batı, buyurgan Romalı erkeklerin tefecilik ve siyaset arenası; Doğu ise üretken ana tanrıçaların ve kraliçelerin egemen olduğu zengin bir dünyaydı. Romalılar, Cloepatra’yı hiç sevmediler. Onu, J. Caesar, Marcus Antonius, Octavianus gibi önderlerini baştan çıkartan, […]

Korkut Eken – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Korkut Eken – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Korkut Eken (Hayatı – Biyografisi) 1945 yılında doğdu. Emekli Yarbay. 1965’de Kara Harp Okulundan mezun oldu. Özel Harb Dairesinde görev aldı. Almanya, İngiltere ve ABD’de kontr-terör kurslarına katıldı. 1974’de Kıbrıs Barış Harekatı’nda paraşüt birliklerinde görev yaptı. 1982 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Özel Harekat Şubeleri’nin kurulmasında ve bu birimlerdeki polislerin eğitilmesinde görev aldı. 1986’da […]

Köprülü Mehmet Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Köprülü Mehmet Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Köprülü Mehmet Paşa (Hayatı – Biyografisi) Osmanlı tarihinin en sarsıntılı döneminde iş başına geçip, 35 yıl devleti başarıyla yöneten Köprülü soyundan gelmiş, büyük sadrazamlardan ilkiydi. Samsun’un ilçesi Vezirköprü’de doğdu. İktidarının ilk yıllarında çok fazla kan dökmüş olmakla beraber, memleketin içinde bulunduğu karışık durum, yaptıklarına hak verilmesini sağlamıştı. Padişahla anlaşarak yaptığı akit sonrası 75 yaşında sadrazam […]

Köroğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Köroğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Köroğlu (Hayatı – Biyografisi) Ünlü bir destana konu olmuş bir halk kahramanıdır. Bu isimde XVI. yüzyılda yaşamış bir halk şairi de vardır. Ama tarihî kişiliği bilinemeyen, asıl Köroğlu, XVII. yüzyılda Bolu havalisinde yaşamış, sonradan ünü bütün Anadolu’ya yayılmıştır. Babası da Bolu beyi tarafından gözlerine mil çektirilerek cezalandırıldığı için Köroğlu diye tanınmıştır. Zulme karşı ayaklanarak halkın […]

Kösem Sultan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kösem Sultan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kösem Sultan (Hayatı – Biyografisi) Osmanlı tarihinin ünlü ve nüfuzlu kadınlarından olan Kösem Sultan, 1590 yılında doğdu. Sultan Birinci Ahmed’in eşi, Sultan Dödüncü Murad’ın annesidir. Bosna beylerbeyi tarafından İstanbul’a kızlarağası olarak gönderilmiş, on beş yaşındayken Sultan Birinci Ahmed’e haseki olmuş, keskin zekasıyla bütün saraya nüfuzunu kabul ettirmiştir. Genç yaşında dul kalınca, tahta geçen kaynı Sultan […]

Kristof Kolomb – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kristof Kolomb – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kristof Kolomb (Hayatı – Biyografisi) Amerika’yı keşfettiği kabul edilen denizci. Cenova doğumlu olup 1451-1506 yılları arasında yaşadı. Harita yapma merâkına sâhib olup genç yaşlarında deniz yolculukları yaptı. İngiltere’ye, muhtemelen Grönland’a seyâhat etti. 1482’de Portekizliler tarafından inşâ edilen Afrika Altın kıyısındaki Kale’ye gitti. Hemen hemen bu zamanlarda meşhur ‘Batıya giderek Hindistan’a ve Uzak Doğuya varılacağı’ fikrine […]

Kurmanbek Bakiev – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kurmanbek Bakiev – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kurmanbek Bakiev (Hayatı – Biyografisi) KURMANBEK BAKİEV (56) – Eski Başbakan. Daha önce Chu bölgesinin valisiydi. Ekonomist ve deneyimli bir bürokrat olan Bakiev, doğduğu bölge güneyde, Rus işçiler ve kuzey bölgesindeki aydınlar arasında popüler.   2001’de Başbakan oldu ama Akayev, 2002’de Oş kentinde Özbekler ve Kırgızlar arasındaki kanlı çatışmalardan sonra Mayıs 2002’de Bakiev’i istifaya zorladı. […]

Kuyucu Murat Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kuyucu Murat Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kuyucu Murat Paşa (Hayatı – Biyografisi) 1535 yılında doğdu. Söylentiye göre Hırvat asıllıdır. Sarayda yetişti. 1557’de Mısır valisi Mahmud Paşa’nın kethüdası oldu. Yemen Savaşı’ndaki büyük yararlıklarından ötürü, 1571’de Yemen’e beylerbeyi olarak atandı. Daha sonraki yıllarda, çeşitli ancak beyliklerinde bulundu. Üç kez Diyarbakır valiliğine verildi. İran seferinde esir düştükten sonra kaçıp İstanbul’a gelmeyi başardı. Bundan sonra […]

Kül Tigin – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kül Tigin – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kül Tigin (Hayatı – Biyografisi) 684 yılında doğdu. Babası İlteriş öldüğünde ağabeyi Bilge 8, Kül Tegin ise 7 yaşındaydı. Ağabeyiyle birlikte amcası Kapağan Kağan tarafından büyütüldü. Bilge Kağan 32 yaşında ülke yönetimini ele aldığında, Kül Kegin de 31 yaşında onun yardımcısı oldu ve ordunun başına geçti. Ağabeyi ile birlikte ülkelerindeki isyanları bastıran Kül Tegin’e ilişkin […]

Kürşad – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kürşad – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kürşad (Hayatı – Biyografisi) Kürşad, 621 senesinde Çinli eşi İ-çing Katun tarafından zehirlenerek öldürülen Doğu Göktürk Devleti kağanı Çuluk Kağan’ın küçük oğludur. Çuluk Kağan’ın ölümünden sonra kardeşi Bağatur Şad, Kara Kağan adını alarak hükümdar oldu ve ağabeyinin Çinli eşi ile evlenerek Ötüken’deki Türkler arasında huzursuzluğa yol açtı… Bir tarafta Çinliler, diğer yanda da Sırtarduş Bayurku, […]

Kanuni Sultan Süleyman – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kanuni Sultan Süleyman – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kanuni Sultan Süleyman (Hayatı – Biyografisi) Osmanlı sultanlarının onuncusu ve İslam halifelerinin yetmişbeşincisi. Saltanatı: 1520-1566 Babası: Yavuz Sultan Selim- Annesi: Hafsa Sultan Doğumu: 27 Nisan 1495 Vefatı: 7 Eylül 1566 1509’da Kefe sancakbeyliğine gönderilinceye kadar babasının yanında kalmış ve bu müddet içinde iyi bir öğrenim ve eğitim görmüştür. Babası Yavuz Sultan Selim’in 1514 İran ve […]

Kemal Sunal – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kemal Sunal – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kemal Sunal (Hayatı – Biyografisi) 1944 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa Lisesi’nden mezun oldu. Sanat hayatı, “Zoraki Tabip” adlı tiyatro oyunuyla başladı. 1 yıl kadar Kenterler Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda görev aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez’in yönettiği bir filmle sinemaya adımını attı ve kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya başladı. Türk sinemasında başta İnek Şaban […]

Karacaoğlan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Karacaoğlan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Karacaoğlan (Hayatı – Biyografisi) (17. Yy.)Türk halk şairi. Etkileyici bir dil ve duygu evreni kurduğu şiirleriyle Türk halk şiiri geleneğinde çığır açmıştır. 1606′ doğduğu, 1679’da ya da 1689’da öldüğü sanılmaktadır. Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Bugüne değin yapılan inceleme ve araştırmalara göre 17.yy’da yaşamıştır. Nereli olduğu üstüne değişik görüşler öne sürülmüştür. Bazıları Kozan Dağı yakınındaki […]

Kazım Karabekir – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kazım Karabekir – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kazım Karabekir (Hayatı – Biyografisi) Kazım KARABEKİR, 1882 yılında İstanbul’da doğdu. Mehmet Emin Paşa’nın oğludur. İlköğrenimini İstanbul, Van, Harput ve Mekke’de tamamladıktan sonra, 1896’da İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesi’ni, 1899’da Kuleli Askeri İdadisi’ni, 1902’de Harbiye Mektebi’ni ve 1905’te de Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni bitirerek yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. İki yıllık kıta stajını Manastır’da yaptı. İttihat ve Terakki’nin […]

Kaşgarlı Mahmut – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kaşgarlı Mahmut – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kaşgarlı Mahmut (Hayatı – Biyografisi) XI. yüzyılda yaşayan Türk dil bilginidir. Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eseriyle ünlüdür. Karahanlılar soyundandır. 1072 yılında yazmaya başladığı eserini 1074’te tamamlayarak Bağdat’ta Abbasî halifesi El-Muktedî Billah’a sunmuştu. Eserin el yazması tek kopyası Fatih Millet Kütüphanesi’nde 1910 yılında bulundu. 1915-1917 yıllarında öğretmen Kilisli Rifat Efendi’nin çevirisi üç, Besim Atalay’ın çevirisi ise beş […]

Kadir Has – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kadir Has – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kadir Has (Hayatı – Biyografisi) 1921 Yılında Nuri-Zekiye HASOĞLU’nun evladı olarak Kayseri’de doğdu. 1942 yılında Boğaziçi Lisesi’nden mezun oldu. Kayseri’nin tanınmış ailesi ve eşrafından olan Mehmet-Şehime Germirli’nin kızı Rezan Hasoğlu ile 1942 yılında evlendi. Babası Nuri HASOĞLU, yorulma bilmez çalışkanlığı, azmi ve dirayeti ile, Adana’da yoktan başlayıp kurduğu birçok fabrika ve ticari kuruluşlarla Ülkenin sayılı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)