Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güneydeki Faaliyetleri

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güneydeki Faaliyetleri

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güneydeki Faaliyetleri 1. Osmanlı – Akkoyunlu İlişkileri Fatih döneminde Doğu Anadolu’da Akkoyunlu Devleti bulunuyordu. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, Karamanoğullarını OsmanlIlara karşı destekledi. Venediklilerle bir ittifak anlaşması yaptı. Ayrıca Trabzon ve Sinop’un kendisine verilmesini istedi. Bütün bunlar Osmanlı ve Akkoynulu devletlerini karşı karşıya getirdi. Otlukbeli Savaşı’nı Osmanlı ordusu kazandı (1473). Bu savaşın sonucunda […]

Osmanlı Devletinin Denizlerdeki Faaliyetleri

Osmanlı Devletinin Denizlerdeki Faaliyetleri

Osmanlı Devletinin Denizlerdeki Faaliyetleri 1. Karadeniz’in Bir Türk Gölü Hâline Gelmesi Cenevizlilerin elinde bulunan ve Batı Karadeniz’de önemli bir ticaret merkezi olan Amasra fethedildi (1459). Fatih döneminde isfendiyaroğulları’nın elinde bulunan Sinop, savaş yapılmadan alındı (1460). Pontus Rum Krallığı’na son verildi. Trabzon ve çevresi alındı. OsmanlIlar Karadeniz’de önemli bir limana sahip oldu (1461). Fatih döneminde Kırım […]

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi

İstanbul’un Fethi, Nedenleri ve Sonuçları İstanbul, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca birçok kavim tarafından kuşatılmış ancak alınamamıştır. (Avarlar, Araplar, Bulgarlar, v.s) İstanbul daha önce Osmanlı padişahları Yıldırım Bayezıd ve II. Murat tarafından kuşatılmış ancak farklı nedenlerden dolayı fethedilememiştir. II. Mehmet Osmanlı Devleti’nin güvenliği açısından İstanbul’un fethinin gerekli olduğuna karar vermiş ve hazırlıklar yapmıştır.   1. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)