Öz Türkçe Adlar

-A- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-A- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-A- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Abaş Abaşkatun Ağabegim Açığ Açık Ağaça Ağanak Ağanakbike Ak Aka Akbörü Akbacı Akbala Akbegüm Akbudak Akbulak Akça Akçapamuk Akçiçek Akerkeç Akgeyik Akı Akın Akınçı Akkatun Akpamuk Alabörü Alageyik Alakurt Alçiçek Alma Almalık Almıla Almılalık Altın Altınarı Altınçiçek Altınkatun Altınözük Altıntarım Altınyumak Amrak Amul Ankas Ant Apak Aral Arbaş […]

-B- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-B- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-B- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Bağış Bağlan Bal Bala Balakatun Banı Banıçiçek Barça Barçın Bars Başak Batrak Baybayık Baykal Baylak Baylakkatun Bayrak Begüm Bekmez Bektutmak Belek Belgi Belgü Benek Bengi Bengü Bergü Bezek Bezinç Bibikatun Biçke Bike Bilge Birbenek Birebin Biriçim Boncuk Bozbörü Bozkurt Böçke Bögde Bökde Börk Börü Budaka Buğday Bukuk Buluğ […]

(C-Ç) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(C-Ç) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(C-Ç) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Canı Ceyhun Çağla Çağlayan Çalapkulu Çankız Çemen Çemgen Çeykün Çıngır Çiçek Çiçem Çiğdem Çilenti Çimen Çobulmak Çocukbörü Çokramayul Çolman Çolpan Çölü   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

-D- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-D- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-D- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Damla Deniz Dilek Diri Dizik Duru Dururbunsuz Duygu   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

-E- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-E- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-E- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Ebin Ebkızı Ebren Edil Ediz Egemen Eğrim Ekeç Ekim Ekin Elkin Elti Engin Erdem Erdeni Erdeniözük Erdenikatun Erentüz Ergene Ergenekatun Erinç Erke Ermen Erten Ertenözük Esen Esenbike Eser Esin Etil Evin Eyiz   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir… […]

-G- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-G- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-G- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Gelin Gelincik Gökbörü Gökçe Gökçegöl Gökçen Gökçiçek Gökşin Gönül Görün Gözde Gülegen Gülemen Güler Gülümser Gümüş Gün Günay Günçiçek Gündoğdu Gündoğmuş Güneş Günyaruk Gürbüz Güvercin Güzey   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

(I-İ) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(I-İ) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(I-İ) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Işığ Işık Işıl Işılay Ila Ilaçın Ilgın Inanç Irmak Isığ Isık Iyık Iyıktağ İdil İkeme İkiçitoyun İlbilge İldike İlgegü İmrem İnci İnç İrinç İrinçköl İrtiş İtil   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

-K- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-K- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-K- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Kancı Kançı Kapgar Karaca Karaça Karak Kargılaç Karlıgaç Katun Katunkız Kayacık Kayaçık Kayça Kaynak Kazanç Kazkatun Kekik Keklik Kepez Kesme Keyken Kezlik Kımız Kımızın Kımızalma Kımızalmıla Kırçiçek Kırgavul Kırlangıç Kıvanç Kıvılcım Kızdurmuş Kızılalma Kızılalmıla Kızılbörü Kızılelma Kızılkurt Kızkuş Kimzin Kobuz Konat Konçuy Konuk Konurbörü Konurkurt Kopuz Korday Kordaykatun […]

-M- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-M- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-M- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Mengü Mengüberdi Mengükulu Mınar Menli Monçuk Munsuz Muyan   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

(O-Ö) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(O-Ö) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(O-Ö) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Ocak Oçak Odguç Oğlagu Oğlagukatun Oğur Okşan Okşançı Olca Olcay Olcayterken Ordu Orunçak Oya Ödül Ögreyük Öğünç Öğüt Öküş Ötük Ötüken Övünç Öyrüm Öyük Özge Özük Özürgen Özrüm   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

-P- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-P- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-P- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Pamuk Paşabegim Petek Pınar Pıtırak Pıtrak   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

(S-Ş) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(S-Ş) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(S-Ş) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Sadak Sağanak Sağnak Sakık Salcan Salılay Sandıvaç Sarıbörü Sarıkurt Sarmaşık Satı Satılmış Sebük Seçkin Selçen Selek Selenge Seli Semenek Semürgük Sengeç Sevgi Sevilsin Sevim Sevinç Sevindi Sevindik Sevinsin Sevük Seyhun Seykün Sezen Sezer Sezik Sırça Sırıçga Sırlığ Sırma Silig Sokulgan Söğüt Sukak Suna Sunak Sundulaç Sunduru Sunkişi Suyurgal […]

-T- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-T- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-T- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Tabrak Tabulgu Tadgun Tadu Tağlan Taktı Talkık Talpır Talu Tamduk Tamgalı Tamgalık Tamuk Tan Tanatmış Tanguk Tanrıkulu Tanrıverdi Tanrıvermiş Tapılgu Tapılguç Tapış Taprak Tapu Tapusak Tapuş Tarı Tarım Tartar Tartış Tatık Tayık Taytuğlu Tegin Tegir Temren Tengelgüç Tengelgün Tengiz Tengrikulu Terken Terkenkatun Tersün Tilek Tiri Tirik Toklu Tolu […]

(U-Ü) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(U-Ü) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(U-Ü) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Uçmak Uğur Ular Ulas Uldız Ulun Ulus Umay Umunç Umut Uygul Ülker Ülkü Ülkücü Ülkülü Ürçgün Ürün Ürüng Ürüngkaş Üstem Üstün Üyründü Üzüm   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

-Y- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-Y- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-Y- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Yağmur Yağuk Yakşı Yaldrık Yaldruk Yalın Yamar Yamgur Yankı Yapağı Yapınç Yapırgak Yaprak Yarkın Yarmakan Yarpuz Yaruk Yarukyıldız Yaşar Yaşın Yayık Yazuksuz Yelkin Yemşen Yeter Yetigen Yetrim Yıldız Yıldızlı Yıpar Yinçü Yingçe Yingçegüzel Yingçeyakşı Yolak Yoldruk Yonca Yonçka Yorınça Yorınçga Yoruk Yörgenç Yuğak Yul Yulak Yuldruk Yulduz Yulyulak […]

-A- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-A- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-A- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları ABA: Saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’,’’abla’’ , bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır. ABADAN: 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı ABAK: Temiz, iffetli, namuslu kişi ABAKA: Yakın akraba, amca çocuğu ABAKAN: Alicenap ABAKAY: 1- Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2- Sibirya’da saygın ve sözü […]

-B- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-B- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-B- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları BABAT:Cins, Tür BABRAK: Hızlı, çevik, atletik BABÜR: Kaplan cinsi, yırtıcı bir hayvan BACI: Kız kardeş BAÇAK: Bir çeşit zırh (Dize geçirilen bir zırh) BAÇMAN: Başlık, Tolga BADAN: Batan (Batmaktan…Güneşin batışı) BADUR: Batur, bagatur, kahraman BADURUK: (Badruk) 1- Sadık, güvenilir 2- Batur, kahraman BAGA: 1- Alt, küçük, küçük rütbeli […]

(C-Ç) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

(C-Ç) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

(C-Ç) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları CABADAK: Hayret, şaşma CABALAK: Yabalak, yaygın CAĞIMDA: Yaratıcı, üretken CAĞIMDI: Lütufkar, iltifat eden CAĞLI: Namuslu, dürüst CAKŞI: Yakşı, yakışıklı, güzel CALMAN: Yalman CAMAN: 1- Yaman, 2- Kam, büyücü CAMANBAY: birl. Caman/Bay..Şamanist gelenekte, obanın büyücüsü,doktoru, kötü ruhları kovan kişi CAMUGA (Camuka) Kızgın, asabi CANİK: Tüccar, ticaret erbabı CANKU: Meşveret […]

-D- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-D- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-D- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları DADAK:Değme, dokunma, tatma DADAL: Tat alan, sezen, farkına varan DAĞ: (Tağ,tağ,tak,tav) Dağ…mec. genişlik, büyüklük, ululuk,heybet DAĞAÇA: Dağ gibi heybetli DAKAK: Ucu ataşli ok DAL: 1-Ayrı, bölünmüş 2- saldırı, büyüme, yayılma 3- batma, çıkma 4- yalınlık, çıplaklık DALAN: koridor, dehliz DALAŞ: Döğüş, karşılıklı saldırı DALAY: (Talay) Genişlik, ululuk, sonsuzluk […]

-E- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-E- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-E- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları EBİN:(Evin) Tane, öz EBİNÇ: Refah, huzur EBİRİ: Erim, erdem, fazilet EBREK: Dayanıklı, sebatkar EBREN: 1- Evren, kainat 2- Felek, talih EBRET: Ayrılım, ihtilaf EBRÜK: Dayanıklı, sebatkar ECE: (Eçe) ECEVİT: 1- Çalışkan ,, aktif 2- haşarı, yaramaz EÇE: 1- Dahi, çok akıllı, çok zeki 2- Saygıdeğer, görgülü hanım EÇİNE: […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)