Hüseyin Nihal Atsız

Yakarış – 2 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Yakarış – 2 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Yakarış – 2 (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Bir gün olur, elbette eski beğler dirilir; Yine kılıç kuşanır tarihteki paşalar. Yine şanlar alınıp nice canlar verilir, Yiğit akınımızdan yine dünya şaşalar.   “Türk tarihi” denen kahramanlık şiirini Yeniden yazmak için harcayacağın kandır. Mısraların içinde en güzel ve derini Batıda “Niğbolu””, doğuda “Çaldıran”dır. Yine batılıların üçüncü Kosova’da […]

Varsağı (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Varsağı (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Varsağı (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Erlik günü geldiğinde Yiğitlere şan görünür. Yığın yığın harcanmağa Nice yüz bin can görünür.   Kopunca bir büyük savaş Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, Erlere meydan görünür. Bir gün olur yılda, ayda Birleşiriz hep Altay’da. Güz ayında, kurultayda Başı börklü han görünür.   Atsız der ki: Ne […]

Unutma (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Unutma (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Unutma (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Yetmiş gün bir öksüz gibi yaşadın; Annenin gittiği günü unutma! Senin için kendini harcayan kadın, Unutulmaz oğlum, onu unutma…   Mezarı olursa koy bir kaç çiçek, Babanın rüyası olunca gerçek. İstersen dünyada her şeyden el çek; Bayrağı, ırkını, dünü unutma!   Anneni konuştur getirip dile; Anlatsın nasıldı çektiğim çile. Gurbette […]

Türk Gençliğine (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türk Gençliğine (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türk Gençliğine (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset. Sen bütün varlığına yurdumuzun malısın. Sen bir insan değilsin; ne kemiksin, ne de et; Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın.   Iztırap çek, inleme… Ses çıkarmadan aşın. Bir damlacık aksa da, bir acizdir göz yaşın; Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın […]

Topal Asker (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Topal Asker (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Topal Asker (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Ey saçları “alagarson” kesik hanım kız! Gülme öyle bana bakıp sen arsız arsız! Bacağımla alay etme pek topla diye. Bir sorsana o topallık nerden hediye ?   Sen Şişli’de dansederken her gece, gündüz Biz ötede ne ovalar, çaylar, ne dümdüz Yaylaları geçtik, karlı dağları aştık; Siz salonda dansederken bizler […]

Kardeş Kahraman Macarlar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kardeş Kahraman Macarlar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kardeş Kahraman Macarlar (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Akıttılar yine kara toprak üstüne Kahraman Macarlar şanlı Turan kanını! Yazdılar yeniden Tarihe en şerefli, Yiğitlik Destanını! Yurt için ölümdür, en güzeli ölümün, Ölümler yaşatır bir ırkın vahtanını. Arpad’ın Milleti elbet öldürülemez, Verse de bin canını!   Bataklık Milleti Moskof sürülerine! Gösterdi Macarlar Turanlılık şanını! Binlerce öldüler… Ölmek […]

Kağanlığa Doğru (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kağanlığa Doğru (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kağanlığa Doğru (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Çekildi mi kılıçlar Türk’ün gönlü hoşlanır Kağanlığı kurmaya Yeni baştan başlanır Gözler ayda güneşte İlteriş Kağan başta Yazlar geçer savaşta Ötüken’de kışlanır   İçelim kımızları Yosma Gök Türk kızları Esritirken bizleri Yavuzlar yavaşlanır   |» H. Nihal ATSIZ Sayfasına Dön! « |

Kahramanların Ölümü (İthaf) (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kahramanların Ölümü (İthaf) (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kahramanların Ölümü (İthaf) (Hüseyin Nihal ATSIZ)   (Şehit Tayyareci Kurmay Yüzbaşı KÂMİ’nin büyük hâtırasına)   Gerilir zorlu bir yay Oku fırlatmak için; Gece gökte doğar ay Yükselip batmak için. Mecnûn inler, kanını Leylâ’ya katmak için. Cilve yapar sevgili Gönül kanatmak için. Şair neden gam çeker? Şiir yaratmak için. Dağda niçin bağrılır? Feleğe çatmak için. Açılır […]

Hatıralar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Hatıralar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Hatıralar (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Bir anda uzun yıllar aşar hâtıralarla; İnsan ona derler ki yaşar hâtıralarla, Mâzideki kanlar, düşünüşler ve sadâlar İnsan denilen fertleri birbirine bağlar! Geçmişle bütün bağları çözmek ne ağırdır, Hayvanların ancak, dünü, mâzisi sağırdır. Mâziyi unutsak bile mâzi kökümüzdür, En tatlı gülen yüz bize mâzideki yüzdür. Geçmişte yatar şanlı zaferler, nice […]

Afşın’a Ağıt (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Afşın’a Ağıt (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Afşın’a Ağıt (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Ne ümitlerle gelip dünyaya En güzel ismi takındın: Afşın! Böyle erken bırakıp gitme neden? Kaç bahar, kaç yılı doldurdu yaşın? Kaldı senden bize bir gamlı seda… Bir vedadır o seda, sade veda…   15 yaşında uçmağa varan AFŞIN, NİHÂL ATSIZ’ın yeğeni, NEJDET SANÇAR’ın oğludur. Yeğeninin cenaze törenine katılmak üzere […]

Ağıt (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ağıt (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ağıt (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Gönlümde yazdığım bu son ağıta Nazire yaparak coşan dalgalar! Hastası olup da geç vakit hekim Arayanlar gibi koşan dalgalar!   Sizin de elbette var ki bir sızınız, Bundan mı geliyor korkunç hızınız? Beni de beraber alır mısınız Kederle kabarıp şişen dalgalar? Sizinle paylaşsak bu korkunç gamı; Bitmiyor bu sonsuz ecel […]

Aşkınla (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Aşkınla (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Aşkınla (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Aşkınla senin bunca gönül etmede nale… Uğrunda akan gözyaşımız oldu şelale. Onmaz kara sevdamızı kan söndürecektir… O füsunkar ve güzel gözleri her kalbi deşen Öyle bir nazlı kızın aşkına düştüm ben ki… Ey bir eşi bulunmaz fedakar,mert arkadaş! Kıskandırdın bizi sen,bak ölümün ne kadar şanlı!   Arkadaşımızın mert ve şan […]

Ayrılık (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ayrılık (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ayrılık (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Sevdiğim, kemençede titretiyorken yayı, Bülbül sustu, unuttu o eski ağlamayı. Öyle sandım ki gökte kızıllık sardı ayı, Sevdiğim, kemençede inletiyorken yayı…   Ağaçların dalları saygılarla eğildi, İçimden çarpıntıyı, gözümden yaşı sildi, Böceklerin sesleri birdenbire kesildi, Sevdiğim, kemençede söyletiyorken yayı… Ayın on dördü gökte yavaşça yükselince, Bir bağlama başladı önceden ince […]

Ay Yüzlü Güzel Konçuy (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ay Yüzlü Güzel Konçuy (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ay Yüzlü Güzel Konçuy (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Mestim bugün aşkınla ay yüzlü güzel konçuy, Gönlümde esip çınla, ay yüzlü güzel konçuy.   Şevkinle serab ettin, aşkınla harab ettin, Payında türab ettin,ay yüzlü güzel konçuy. Sensiz yaşamak boştur, birlikte ölüm hoştur, Coştum, daha çok coştur, ay yüzlü konçuy.   Sevginle geçip serden, bildim yaralar nerden; […]

Bahtiyarlık (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Bahtiyarlık (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Bahtiyarlık (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Bahtiyarlık ne zafer kısrağına binmektir; Ne yaşarken dünya uçmağına inmektir. Şekli olmaz, rengi yok, belirsizdir ve tektir. Bahtiyarlık: Ömründe bir kere sevinmektir.   Bir karanlık geceye akıyorken bu varlık Bulunur mu dünyada ebedi bahtiyarlık? Mükafatın, yapsan da en büyük bir yararlık Nihayet zafer adlı bir kısrağa binmektir. Dört hecelik söz […]

Dosta Sesleniş (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Dosta Sesleniş (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Dosta Sesleniş (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Od düşmüş gönlüme. Söndür de derdine yan… Muhanne yolu kesmiş, Çöldeki merdine yan… Yarınlar kalleş dolu! Mert olan her düne yan…   |» H. Nihal ATSIZ Sayfasına Dön! « |

Davetiye (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Davetiye (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Davetiye (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ey benito musolini! Ey gayet yüce, İtalyanlar başvekili muhterem Duce! Duydum ki, yelkenleri edip de fora Gelecekmiş orduların yeşil Bosfora. Buyursunlar… Bizim için savaş düğündür; Din arabın, hukuk sizin, harp Türklüğündür. Açlar nasıl bir istekle koşarsa aşa Türk eri de öyle gider kanlı savaşa. Hem karadan, hem denizden ordular indir! Çarpışalım, […]

Dün Gece (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Dün Gece (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Dün Gece (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Dün gece ne kadar güzeldi alem, Göklerin şanlı mehtabı vardı. Sevdanın topraktan taştığı bu dem Günah-ı aşkın da sevabı vardı.   Dağlar birbirine yaslanıyordu, Kuşlar çiçeklere sesleniyordu, Tabiat gizlice süsleniyordu, Eşyada vuslatın serabı vardı. Gönlümü göklere açmak istedim, Dağları bağrımda koçmak istedim, Mehtabı doyası içmek istedim, Nurunda sevginin şarabı […]

Eski Bir Sonbahar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Eski Bir Sonbahar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Eski Bir Sonbahar (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Sonbahardı… Seninle geçiyorduk o yoldan; Topraklardan, havadan bir hüzün taşıyordu. Bize yaklaşıyordu. Gönlümüzde yepyeni bir duygu yaşıyordu. Rüzgarların değildi bu musiki, bu hüzün; Hatırladın değil mi? Kuşlar ağlaşıyordu… Havada bir serinlik… Tatlı bir hayal gibi… Toprak nasıl meçhuldü tıpkı istikbal gibi? O gün tabiat başka bir türlü yaşıyordu. […]

Gel Buyruğu (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Gel Buyruğu (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Gel Buyruğu (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Tanrının “gel” buyruğu tatlılıkla erince Ona doğru can kuşu nice uçmasın, nice? Ne yaşamak tasası, ne dünyanın yasası, Ne de bir kaygı kalır can yükünü derince.   Bu dirlik bir kılıçsa ölüm onun kınıdır; İkisini birlikte verirler bir verince. Ecel dedikleri şey erlerin kevseridir; Gözünü kırpmadan iç, içme çağı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)