Türk Dili

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp

…Ziya Gökalp… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun…) Ziya Gökalp’in Hayatı Hayatı Şiirlerinden Örnekler Ala Geyik Altın Destan Köy Lisan Medeniyet Vatan   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…   |» “Yazarlar ve Şairler” Sayfasına Dön! « |  

Ziya Gökalp (Hayatı)

Ziya Gökalp (Hayatı)

Ziya Gökalp (Hayatı) Ziya Gökalp (1876-1924) öncelikle Türkiye’yi Sosyoloji ile tanıştıran kişiydi ve ateşli bir Türk Milliyetçisi olarak sosyolojiyi entellektüel bir temel oluşturmada esas aldı.   Mahallî,resmî bir gazetede mesul müdür bir memurun oğlu olan Mehmet Ziya (daha sonra Gökalp) Diyarbakır’da doğdu, orada laik okullara devam etti ve aynı zamanda islam hukukuna vakıf olan amcasından […]

Ala Geyik (Ziya Gökalp)

Ala Geyik (Ziya Gökalp)

Ala Geyik (Ziya Gökalp)   Çocuktum, ufacıktım, Top oynadım,acıktım.   Buldum yerde bir erik, Kaptı bir Ala Geyik.   Geyik kaçtı ormana, Bindim bir ak doğana.   Doğan, yolu şaşırdı, Kaf Dağından aşırdı.   Attı beni bir göle; Gölden çıktım bir çöle,   Çölde buldum izini, Koştum, tuttum dizini.   Geyik beni görünce, Düştü büyük […]

Altın Destan (Ziya Gökalp)

Altın Destan (Ziya Gökalp)

Altın Destan (Ziya Gökalp)   I   Sürüden koyunlar hep takım takım Ayrılmış, sürüde kalmamış bakım; Asmanın üzümü dağılmış; salkım Olmak ister, fakat bağban nerede? Gideyim, arayım: çoban nerede?   II   Yüce dağlar çökmüş, belleri kalmış, Coşkun ırmakların selleri kalmış, Hanlar yok meydanda, illeri kalmış, Dü.enler çok ama, kalkan nerede? Gideyim arayım: Hakan nerede? […]

Köy (Ziya Gökalp)

Köy (Ziya Gökalp)

Köy (Ziya Gökalp)   Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır Çiftlik değil, yoktur beyi ağası Her köylünün var bir çifti tarlası, Öz evinde o hem bey hem ağa’dır.   Hiç kimsenin yarıcısı rençberi Olmaz, ancak olur vatan askeri.   Ümmi değil, muallimsiz kalsa da İmamı yok, gene bilir dinini. Dost ve düşman kimdir, bilir […]

Lisan (Ziya Gökalp)

Lisan (Ziya Gökalp)

Lisan (Ziya Gökalp)   Güzel dil Türkçe bize, Başka dil gece bize. İstanbul konuşması En sâf, en ince bize.   Lisanda sayılır öz Herkesin bildiği söz; Ma’nâsı anlaşılan Lûgate atmadan göz.   Uydurma söz yapmayız, Yapma yola sapmayız, Türkçeleşmiş, Türkçedir; Eski köke tapmayız.   Açık sözle kalmalı, Fikre ışık salmalı; Müterâdif sözlerden Türkçesini almalı.   […]

Medeniyet (Ziya Gökalp)

Medeniyet (Ziya Gökalp)

Medeniyet (Ziya Gökalp) Avrupa bir akademi âzaları milletler; Her biri bir nurlu deha, çünkü ayrı harsı var. Avrupa bir darülfünun, hocaları milletler; Her birinin ihtisası, bir örneksiz dersi var. Bu nurlardan biri sönse medeniyyet loş kalır; Derslerinden biri durur, bir kürsüsü boş kalır. Medeniyyet, beynelmilel yazılacak bir kitap; Her faslını bir milletin harsı teşkil edecek. […]

Vatan (Ziya Gökalp)

Vatan (Ziya Gökalp)

Vatan (Ziya Gökalp)   Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır Çiftlik değil, yoktur beyi ağası Her köylünün var bir çifti tarlası, Öz evinde o hem bey hem ağa’dır.   Hiç kimsenin yarıcısı rençberi Olmaz, ancak olur vatan askeri.   Ümmi değil, muallimsiz kalsa da İmamı yok, gene bilir dinini. Dost ve düşman kimdir, bilir […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)