Medeniyet (Ziya Gökalp)

Medeniye
(Ziya Gökalp)

Avrupa bir akademi âzaları milletl
Her biri bir nurlu deha, çünkü rı harsı var.
Avrupa bir darülfünun, hocaları milletler;
Her bir ihtisası, bir örneksiz i var.

Bu nurlard biri sönse medeniyyet loş kalır;
Derslerinden biri durur, bir kürsüsü boş kalır.
Medeniyyet, beynelmilel yazılacak bir
Her faslını bir milletin harsı teşkil edecek.

Medeniyyet bir konser ki birçok çalgı, saz rübap
Birleşmekle bir ahengi ancak tekmil edecek.

Bu kitabın bir mebhasi eksik olsa okunmaz;
Bir âleti yoksa, gönüllere dokunmaz.

 

» Ziya Gökalp Sayfasına Dön! «

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)