Dinamik

Üst üste duran cisimlerin hareketi

Üst üste duran cisimlerin hareketi

Üst üste duran cisimlerin hareketi I. Kuvvet alttaki cisme etki ediyorsa NOT: Buradaki m1 kütleli cismin a1 ivmesi alttaki m2 kütleli cisme göre olan ivmesidir. II. Kuvvet Üstteki Cisme etki ediyorsa  

Asansör Problemleri

Asansör Problemleri

Asansör Problemleri İvmeli hareket yapan araç içerisindeki cisimlere eylemsizlik kuvveti etki eder. Bu kuvvet asansörde baskül üzerinde bulunan cisimlerin ağırlığını ya da asansör tavanına asılı cisimlerin ipte oluşturduğu gerilmeyi etkiler. O halde asansör tavana asılmış (m) kütlesi için ip üzerinde oluşan gerilmenin alabileceği değerlere bakalım: NOT: Hızlanan harekette ivme vektörünün hareketle aynı yönlü, yavaşlayan harekette ise ivme vektörünün harekete ters […]

Düşey düzlemde hareket

Düşey düzlemde hareket

Düşey düzlemde hareket

Atwood Aleti

Atwood Aleti

Atwood Aleti Makaraya bağlı cisimlerin hareketi  

Eğik Düzlem

Eğik Düzlem

Eğik Düzlem I. Eğik düzlem sürtünmesiz ise II. Eğik Düzlem Sürtünmeli ise III. Cisim yalnız yerçekimi kuvvetinin etkisinde ise NOT: Cisme yalnız yerçekimi kuvveti etki edeceğinden cismin ivmesi kütleden bağımsızdır. ÖRNEK:

Sürtünme Kuvveti

Sürtünme Kuvveti

Sürtünme Kuvveti Hareket etmekte olan bir cismi durduran, durmakta olan bir cismin harekete geçmesini önleyen ve daima cismin hareket yönüne yada duran cisimlerde net kuvvetin yönüne ters olan kuvvete denir. Özellikler Duran bir cismi harekete geçirmek için uygulanan kuvvet cismin hareketini devam ettirmek için uygulanan kuvveten daha büyüktür. a. İki tip sürtünme kuvveti vardır. I. Statik sürtünme kuvveti Zemin üzerinde […]

Dinamik – Newton’un Hareket Kanunları

Dinamik – Newton’un Hareket Kanunları

Dinamik Dinamik, bir cisme uygulanan kuvvet ve bu kuvvetin etkisi ile cismin yaptığı hareketi birlikte inceleyen mekaniğin bir bölümüdür. Kuvvetle hareket arasındaki bağıntıları inceleyen bu fizik dalını Newton’un hareket kanunları dediğimiz üç kanun ile inceleyeceğiz. Newton’un Hareket Kanunları 1. Newton’un I. Kanunu (Eylemsizlik Prensibi) Bir cismin durumunu koruma isteğine eylemsizlik denir. Bir cismin üzerine etki eden net kuvvet […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)