sabit reklam
Dinamik – Newton’un Hareket Kanunları

Dinamik

 • Dinamik, bir cisme uygulanan kuvvet ve bu kuvvetin etkisi ile cismin yaptığı hareketi birlikte inceleyen mekaniğin bir bölümüdür.
 • Kuvvetle hareket arasındaki bağıntıları inceleyen bu fizik dalını Newton’un hareket kanunları dediğimiz üç kanun ile inceleyeceğiz.

Newton’un Hareket Kanunları

1. Newton’un I. Kanunu ()

 • Bir cismin durumunu koruma isteğine eylemsizlik denir.
 • Bir cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfır ise cisim duruyorsa durmaya, hareket ediyor ise sabit hızla yoluna devam eder.
 • Kaza yapan yolcuların araçlarda yolcuların araçtan fırlamalarının sebebi durumlarını koruma istekleridir.
 • Duran bir cisme, kuvvet etki etmedikçe yani cisim üzerine uygulanan net kuvvet sıfır olduğu sürece cisim durmaya devam eder.
 • Hareket etmekte olan bir cismin üzerine uygulanan net kuvvet sıfır ise bu cisim sabit hızla hareketini sürdürür

kaza

 • Kaza testlerinde araç içindeki mankenin öne doğru gitmeisteği eylemsizlik prensibinin bir sonucudur

buz_pateni

 • Buzda sürtünme çok küçük olduğunda harekete geçen sporcu harekete geçtiği hızla uzun süre yoluna devam eder.

2. Newton’un II Kanunu ()

 • Bir cisme uygulanan net kuvvetin, cisimde birim zamanda meydana getirdiği hız değişimine (ivme) oranı her zaman bir sabiti verir. Bu sabit, cismin kütlesine eşittir.

Dinamigin_Temel_Kanunu

arac_motoru

 • Araçların motoru araca kuvvet uygulayarak aracın hızlanmasını sağlar. Motoru güçlü araçlar daha kısa sürede daha fazla kuvvet uygulayarak aracın daha çabuk hızlanmasını sağlarlar.

not

Hareketli bir sistemde, birden fazla kuvvet ve kütle oldu-
ğunda uygulanan kuvvetlerin bileşkesi ve kütlelerin toplamı
kullanılır.
hareket_yonu_001

Yukarıdaki şekilde, sürtünmesiz yatay zeminde bulunan
kütlelerin hareket ivmesi:

denklm

3. Newton’un III. Kanunu (Etki – Tepki Prensibi)

Etki_–_Tepki_Prensibi

 • Boğalar birbirlerine şekildeki gibi vurduklarında etki tepki prensibine göre birbirlerine eşit şiddette zıt yönde kuvvet uygularlar.

Newtonun_3._Kanunu

 • İki cisim net bir kuvvetin etkisi altında hareket ediyorsa birinci cisim ikinci cisme bir kuvvet uygularsa ikinci cisimde birinci cisme onun uyguladığı kuvvete aynı büyüklükte zıt yönde bir tepki kuvveti uygular. Buna etki–tepki prensibi denir.

F1 = –F2 dir.

NOT: Etki – tepki kuvvetleri farklı kütlelere etki ettiğinden birbirlerinin etkilerini yok etmezler.

 Yatay düzlemde tepki kuvveti cismin ağırlığına eşittir.
Yatay_düzlem

Egik_düzlem

ornek_k

cozumm

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)