Fizik 1

Esnek Olmayan Çarpışmalar

Esnek Olmayan Çarpışmalar

Esnek Olmayan Çarpışmalar Çarpışma sırasında cisimlerin kinetik enerjilerinin korunmadığı çarpışma biçimidir. Bu çarpışmada yalnız momentum korunur. a. Merkezi esnek olmayan Çarpışma PK > PL ise birbirlerine yapışan kütleler (+) yönünde,  PK < PL ise (–) yönünde,  PK = PL ise çarpışmadan sonra cisimlerin momentumları eşit şiddette ve zıt yönlü olduklarından toplam kütle olduğu yerde hareketsiz kalır. b. […]

Merkezi Esnek Olmayan Çarpışma

Merkezi Esnek Olmayan Çarpışma

Merkezi Esnek Olmayan Çarpışma Çarpışmadan önce aynı doğrultu üzerinde olup da, çarpışmadan sonra kütleler birbirlerine yapışmadan bağımsız olarak, farklı doğrultular üzerinde hareket eden cisimlerin çarpışmalarına denir. mK kütleli K cismi VK hızı ile, başlangıçta yerinde duran L cismine çarparak şekildeki yörüngeleri izliyorlar. Momentum korunacağından, Ayrıca; K ve L cisimlerinin düşey doğrultudaki momentumları birbirlerine eşit olmalıdır. Çünkü çarpışmadan önceki […]

Merkezi Olmayan Çarpışma

Merkezi Olmayan Çarpışma

Merkezi Olmayan Çarpışma Hız doğrultuları farklı olan çarpışmalara merkezi olmayan çarpışma denir. Merkezi olmayan çarpışmalarda da hem momentum hem de kinetik enerjiler korunur. Cisimler farklı doğrultuda hareket ederken çarpışırsa çarpışma sonunda gidiş doğrultuları da farklı olur. Duran bir cisme bir cisim çarptığında iki cisim farklı doğrultuya giderse bu tip çarpışmalara da merkezi olmayan çarpışma denir. NOT: Buradan şu sonucu çakarabiliriz: […]

Çarpışmalar

Çarpışmalar

Çarpışmalar Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar diye iki başlık altında incelenir. I. Esnek Çarpışmalar Esnek çarpışan cisimlerin momentumları korunduğu gibi çarpışan cisimlerin kinetik enerjileri de korunur. Bu tür çarpışmalara esnek çarpışma denir. Çarpışan cisimler birbirlerinden bağımsız ve yapışmadan hareket ederler. Merkezi esnek ve merkezi olmayan esnek çarpışmalar diye iki alt başlık altında toplanır. a. Merkezi Esnek Çarpışma Aynı doğrultu […]

Silahların geri tepmesi

Silahların geri tepmesi

Silahların geri tepmesi

Momentumun Korunumu

Momentumun Korunumu

Momentumun Korunumu Bir kütlenin veya sistemin ilk momentumu P1 ve son momentumu P2 olsun. Kütleye veya sisteme dışarıdan bir kuvvet etki etmediği taktirde; P1 =P2 olur. Dolayısıyla başlangıçtaki momentum son durumdaki momentuma eşittir. Patlamalar NOT: Patlamada yalnız momentum korunur kinetik enerji korunmaz.

Cisimlerin Çarpışması

Cisimlerin Çarpışması

Cisimlerin Çarpışması   Roketler Roketlerde yakılan gaz büyük bir hızla dışarı atılırken bu rokete bir itme, ve bunun sonucu hız kazandırır. Başlangıçta roket durgun ise olduğundan momentum sıfırdır. Gaz yanmaya başladığında yine toplam momentumun sıfır olması gerekir. Gaz atılmadan önce,

Momentum

Momentum

Momentum Momentum, kütle ve hız ile doğru orantılıdır. Cismin momentumu hareket doğrultusunda olup, hız ile aynı yönlüdür. Hareket etmekte olan bir cismin kütlesi değişmediği taktirde, momentumdaki değişim miktarı ile cismin hızındaki değişim miktarı aynı olup, birbirlerine oranları sabittir

İtme (İmpuls)

İtme (İmpuls)

İtme İtme (İmpuls) Sürtünmesiz ortamda bulunan m kütleli bir cisme, F kuvveti uygulandığında kütle kuvvet doğrultusunda ivmeli hareket yapar.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)