sabit reklam
Çarpışmalar

 • Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar diye iki başlık altında incelenir.

I.

 • Esnek çarpışan cisimlerin momentumları korunduğu gibi çarpışan cisimlerin kinetik enerjileri de korunur. Bu tür çarpışmalara esnek çarpışma denir.
 • Çarpışan cisimler birbirlerinden bağımsız ve yapışmadan hareket ederler. Merkezi esnek ve merkezi olmayan esnek çarpışmalar diye iki alt başlık altında toplanır.

a.

 • Aynı doğrultu üzerinde iki kütle birbirlerine yapışmadan çarpışıyorlarsa bu tür çarpışmaya denir.
 • Bu çarpışmalarda hem momentum, hem de kinetik enerji korunur ve cisimler birbirlerinden bağımsız hareket ederler.

cismin_momentumu

 • Momentum vektörel bir nicelik olup cisimlerin hız vektörleri birbirlerine ters olduğundan biri (+) kabul edilirse, diğeri zıt işaretli yani (–) kabul edilecektir.
 • Merkezi esnek çarpışmada, çarpışmadan önce ve sonra kütle miktarlarında ve toplam kinetik enerjide değişme olmadığından;
 • K cisminin çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarının vektörel toplamı, L cisminin çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarının vektörel toplamına eşittir. Yani,

vektorel

 • I. Hareketli cismin kütlesi duran cismin kütlesinden büyükse (m1 > m2) hareketli cisim duran cisme momentumunun bir kısmını aktarır ve aynı yönde hareket ederler. (Esnek çarpışma)

Esnek_carpisma

 • II. Duran cismin kütlesi hareketli olandan büyükse (m1 < m2) hareketli cisim duran cisme momentum kazandırır, kendisi geri döner.

Duran_cismin_kutlesi

 • II. Cisimlerin momentumları eşit (P1 = P2) ise cisimler ilk hız büyüklükleri ile geri dönerler.

cisimler_

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)