Fizik 1

Özağırlık

Özağırlık

Özağırlık

Karışımların Özkütlesi

Karışımların Özkütlesi

Karışımların Özkütlesi Birbiriyle türdeş karışabilen iki ya da daha fazla sıvının karışımıyla elde edilen maddenin özkütlesi karışıma giren maddelerin kütleleri toplamının hacimleri toplamına oranı ile bulunur. Karışımın özkütlesi karışıma giren maddelerin özkütleleri arasında bir değer alır. Yani karışımın özkütlesi karışımdaki en büyük özkütleden küçük, en küçük özkütleden büyüktür. Karışımda hangi maddeden hacimce daha fazla eklenmişse karışımın özkütlesi o maddenin özkütlesine daha yakın bir […]

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri Maddeleri birbirinden ayırmaya yarayan özelliklerdir. Özkütle, erime ısısı, kaynama sıcaklığı, vb. Özkütle Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle (yoğunluk) denir. Özkütle, basınç ve sıcaklığa bağlı kalarak değişebilir.  Sıcaklık ve kütle sabit kalarak bir maddenin basınç etkisiyle hacmi değişirse özkütleside değişir. Basınçla maddenin hacmi azaltıldığında özkütlesi artar. Bir maddenin kütlesi sabit […]

Maddelerin Ortak Özellikleri

Maddelerin Ortak Özellikleri

Maddelerin Ortak Özellikleri Bütün maddelerin sahip olduğu özelliklerdir. Bunlar;  Eylemsizlik  Hacim  Kütle  Tanecikli (Atomik) yapı a. Eylemsizlik Bir maddenin şekil ve hareket durumunu koruma isteğidir. Dinamiğin I. prensibi olarak açıklayacağımız gibi cisim üzerine etkiyen net kuvvet sıfır olduğunda duran cisim durmaya, hareket halindeki cisim sabit hızla ilerlemeye devam eder. Ya da bir araçta belli […]

Madde

Madde

Madde Belli bir kütlesi olan ve uzayda yer kaplayan herşeye madde denir. Örneğin toprak, su, hava birer maddedir ancak ısı, ışık ve ses enerji çeşidi olup madde değildir. Cisim Maddelerin şekil almış haline cisim denir. Örneğin çelik bir madde, çelikten yapılmış bir bıçak cisimdir. Maddeleri tanıyabilmek için bir takım sınışandırmalar yapılır. Örneğin maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı, sıvı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)