Madde

Madde

Belli bir kütlesi olan ve uzayda yer kaplayan herşeye madde denir. Örneğin toprak, su, hava birer maddedir ancak ısı, ışık ve enerji çeşidi olup madde değildir.

Cisim

  • Maddelerin şekil almış haline cisim denir. Örneğin çelik bir madde, çelikten yapılmış bir bıçak cisimdir.
  • Maddeleri tanıyabilmek için bir takım sınışandırmalar yapılır. Örneğin maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı, sıvı gaz ve plazma olarak dörde ayrılır.

Madde

  • Bu yapılırken maddelerin ayırt edici ve ortak özelliklerini belirlemek daha uygun olur.
  • Her madde için farklı olan özelliklere ayırt edici özellikler denir. Örneğin özkütle, özısı, çözünürlük,  gibi. İki maddenin aynı ür olduğunun kesin olarak söylenebilmesi için tüm ayırt edici özelliklerinin aynı olduğunun bilinmesi gerekir. Yoksa herhangi bir ayırt edici özelliği farklı olan maddeler kesinlikle farklı türdendir.
  • Bazı özellikler ise maddeler için bazen ayırt edici, bazen ortak özellik olarak kullanılabilmektedir. Örneğin tuz ve un beyaz olduğundan renk ortak özellik ancak tuz beyaz, çay siyah olduğundan renk ayırt edici özelliktir.

Katı

  • Maddenin, belli bir şekli ve hacminin olduğu halidir. Tahta ve demir, buz gibi

Sıvı

  • Maddelerin belirli bir hacmi olduğu halde, sabit bir şeklinin olmadığı halidir. Sıvılar, bulundukları kabın şeklini alır ve sıkıştırma ile hacimleri küçültülemez. Su, yağ ve alkol gibi

Gaz

  • Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olmadığı olmayan halidir.
  • Gazlar sıkıştırılarak hacimleri küçültülebilir.

gaz

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)