Elektrik Akımı

İki Nokta Arasındaki Potansiyel Fark

İki Nokta Arasındaki Potansiyel Fark

İki Nokta Arasındaki Potansiyel Fark şekildeki devre parçasında, elektrik yükleri Y den X ye giderken, t sürede devre parçasına VXY.I.t kadar enerji verir. Verilen bu enerji, devre parçaları tarafından harcanan enerjiye eşittir. Buna göre,

Kirchoff Kanunları

Kirchoff Kanunları

Kirchoff Kanunları

Üreteçlerin Bağlanması

Üreteçlerin Bağlanması

Üreteçlerin Bağlanması   Devreye enerji sağlayan devre elemanlarıdır. Piller ve aküler örnek olarak verilebilir. 1. Seri Bağlama   Üreteçlerin kutuplarının uc uca bağlanmasıyla oluşur. Emk lar aynı yönlü ise, 2. Paralel Bağlanma Üreteçlerin (+) ve ( –) kutupları kendi aralarında bağlanır. Üreteçlerin Ömrü Üreteçler devreye ne kadar çok akım verirse o kadar çabuk tükenir. Çektikleri akımla ömürleri […]

Lambaların Parlaklığı

Lambaların Parlaklığı

Lambaların Parlaklığı Lambaların parlaklığı güç ile doğru orantılıdır. Lambanın parlaklığını arttırabilmek için lambadan geçen akımı, ya da uçları arasındaki gerilimi arttırmak gerekir. Lambalar özdeş ise sadece lambanın uçları arasındaki gerilime (V), ya da akıma bakılarak lambaların parlaklıklarını karşılaştırabiliriz. Elektromotor Kuvvet Birim yükü devrede 1 tam tur dolandırmak için üretecin devreye verdiği enerjiye üretecin emk sı denir.

Elektriksel iş ve Güç (joule kanunu)

Elektriksel iş ve Güç (joule kanunu)

Elektriksel iş ve Güç (joule kanunu) Elektrik enerjisi devrede toplam yükü dolandırmak için yapılan iştir. Bu enerji dirençlerde açığa çıkan ısı enerjisine eşittir.

Dirençlerin Bağlanması

Dirençlerin Bağlanması

Dirençlerin Bağlanması Tanım: Eş değer direnç : Devredeki tüm dirençlerin yaptığı işi tek başına yapan dirence denir. Reş ile gösterilir. 1. Seri Bağlama Dirençlerin uc uca bağlanmasıyla elde edilir. Dirençlerden aynı akımlar geçer. i1 = i2 = i V1 = i.R1, V2 = i.R2, V = i.Reş V = V1 + V2 i.Reş = i.R1 + i.R2 […]

OHM Kanunu

OHM Kanunu

OHM Kanunu Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkın, iletkenden geçen akıma oranı sabittir. Bu sabit iletkenin direncidir.( Ohm kanunu) Elektrik Devreleri Önce devre elemanlarını tanıyalım. Devrede iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçer. İki nokta arasında devreye paralel bağlanır. Devreye etkisi yoktur. Direnci çok küçüktür. Voltaj yüksekliğinde ya da kısa devre durumunda akımı keserek devreyi korur.

Bir iletkenin direnci – Özdirenç

Bir iletkenin direnci – Özdirenç

Bir iletkenin direnci Bir iletkenin akıma karşı gösterdiği zorluğa direnç denir. R ile gösterilir. Bir iletkenin direnci, Özdirenç Bir iletkenin birim uzunluk birim kesitteki direncidir. q : Özdirenç L : İletkenin boyu A : İlektenin kesiti Dirençin Sıcaklıkla Değişmesi Bir iletkenin direnci sıcaklığa bağlıdır. R = R0.(1 + a.t) R = t°C deki direnç R0 […]

Suyun Elektrolizi

Suyun Elektrolizi

Suyun Elektrolizi Elektrik akımı ile suyun bileşenlerine ayrılmasıdır. Suyun elektrolizi deneyinde suyu iyi bir iletken haline getirmek için biraz tuz ya da asit katılır. Tüpler ağzına kadar bu suyla doldurulup ters çevrilerek kaptaki su içine konur. Tüplerin içine iki elektrot yerleştirilip bir pilin uçlarına şekildeki gibi bağlanır. Devreden yük geçmeye başlayınca ters çevrilmiş tüplerde gazlar birikmeye başlar. Toplanan gazın […]

Elektrik Akımının Kimyasal Etkisi (Elektroliz)

Elektrik Akımının Kimyasal Etkisi (Elektroliz)

Elektrik Akımının Kimyasal Etkisi (Elektroliz) Elektrik akımı ile asit, baz, tuz gibi bileşiklerin bileşenlerine ayrılmasına elektroliz denir. Elektroliz kabında elektrolit olarak bakır sülfat çözeltisi,elektrot olarak da bakır çubuklar vardır. Çözeltideki (+) iyonlar katota, (–) iyonlarda anota doğru hareket ederler. Cu+2 iyonları (–) elekrottan 2 elektron alarak nötr bakır atomu olarak bu elektrot üzerinde toplanır.

Bataryalar, Doğru Akım Kaynakları

Bataryalar, Doğru Akım Kaynakları

Bataryalar, Doğru Akım Kaynakları Pil ve akü gibi doğru akım kaynakları kimyasal enerjiyi, elektrik enerjisine dönüştürürler. Bakır sülfat çözeltisi içinde bakır çubuk, çinko sülfat çözeltisi içinde çinko çubuk bulunur. İki çözelti birbirinden parşomen kağıdı ile ayrılmıştır. Çinko atomları ikişer elektronunu çinko çubuk üzerinde bırakarak Zn+2 iyonları şeklinde çözeltiye karışır. Parşomen kağıdı iyon geçiren bir özelliğe sahiptir. Çözeltideki Cu+2 iyonlarıda […]

Elektrik Akımı

Elektrik Akımı

Elektrik Akımı İki nokta arasında potansiyel fark oluşursa bu noktalar arasında bir elektrik alan oluşur. Elektrik alan içindeki yüklere F = qE büyüklüğünde elektriksel kuvvet etki eder. Hareket eden bu yükler elektrik akımını oluşturur. İletken telde elektrik akımını sağlayan elektronlardır. V geriliminde çalışan bir üretecin iletken telde oluşturdu- ğu eletrik alan elektronlara kuvvet uygulayarak üretecin […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)