sabit reklam
Elektrik Akımı

Elektrik_Akimi

oluşursa bu noktalar
arasında bir elektrik alan oluşur. Elektrik alan içindeki
yüklere F = qE büyüklüğünde elektriksel kuvvet etki eder.
Hareket eden bu yükler elektrik akımını oluşturur. İletken
telde elektrik akımını sağlayan elektronlardır.

iletken_tel

V geriliminde çalışan bir üretecin iletken telde oluşturdu-
ğu eletrik alan elektronlara kuvvet uygulayarak üretecin
(–) kutbundan (+) kutbuna doğru gitmesini sağlar. Bu
eletron hareketi devrede akım oluşturur ve lamba yanar.
Akım yönü elektronların hareket yönünün tersi kabul
edilmiştir.
Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı
na akım şiddeti denir. i ile gösterilir. Ampermetre ile ölçülür.

lamba

i =q/t (Amper)
q = yük miktarı (C)
t = geçen süre (t)

Çözeltilerde elektrik akımı (+) ve (–) yüklü iyonlar
tarafından sağlanır.

elektrik_bosalma_tupu

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)