Fizik 2

Transformatör

Transformatör

Transformatör Tranformatörler alternatif akımla çalışır. Doğru akımla çalışmazlar. Magnetik akı değişimini devreler arasında elektromagnetik indüksiyon yoluyla iletir. Gerilimi aynı frekansta yükseltip yada alçaltabilen düzeneklere transformatör denir. (Trafoda denilebilir.) Demir bir çekirdek ve üzerine sarılmış sarımlardan oluşur. Demir çekirdek ile oluşan magnetik akı primer sarımdan, sekonder sarıma aktarılır. Sekonder sarımdaki magnetik akı değişimi indüksiyon emk sını oluşturur. Transformatörde güç kaybı yoksa verimi […]

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Devreleri; 1. Sadece dirençli devre (R devresi) yazabileceğini daha önce görmüştük. Akım ve gerilimin zamana bağlı grafikleri çizilirse aynı anda maximum aynı anda minumum değerlerini aldığını görürüz. Bu da bize akım ile gerilimin aynı fazda olduğunu gösterir.   2. Sadece selfli (indüktör ) devre (L devresi)   İndüktör alternatif akım devresinde akımın gerilime göre gecikmesini sağlar. Bu […]

Alternatif Akım

Alternatif Akım

Alternatif Akım Yönü ve büyüklüğü periyodik olarak zamanla değişen akımlara alternatif akım denir. Yüzey büyüklüğü A olan bir tel çerçeve düzgün bir magnetik alan içinde w açısal hızıyla dönüdürülürse, çerçeveden geçen magnetik akı zamanla değişir. Magnetik akının zamanla değişmesi indüksiyon emk sı oluşturur ve tel çerçeveden indüksiyon akımı geçer. Etkin değerler Alternatif akımın etkin değeri, alternatif kaynağın aynı bir dirençten aynı […]

Özindüksiyon Akımı

Özindüksiyon Akımı

Özindüksiyon Akımı üzerinden i akımı geçen bobinin ekseninde B magnetik alanı oluşur. Herhangi bir nedenle magnetik akı değiştiğinde Lenz kanununa göre devre içinde bir indüksiyon akımı oluşur. Devre içinde oluşan bu akıma özindüksiyon akımı denir. Magnetik akıyı değiştirmek için devredeki K anahtarını yada reostayı kullanabiliriz. K anahtarı kapatıldığında akımın artmasıyla magnetik akı artar. Lenz kanununa göre devrede bu akıyı azaltacak şekilde […]

Lenz Kanunu

Lenz Kanunu

Lenz Kanunu Lenz kanununa göre indüksiyon akımının yönü kendini oluşturan sebebe karşı koyacak yöndedir. Tel çerçeve şekildeki I nolu halka magnetik alan içine giriyorsa magnetik akı artıyor demektir. Lenz kanununa göre indüksiyon akımı halkada magnetik akımı azaltacak yönde olacaktır. Halkanın magnetik alanı Bı, B ile zıt yönde oluşacak şekilde dışa doğru alınır. Sağ başparmak Bı […]

İndüksiyon Elektromotor Kuvveti

İndüksiyon Elektromotor Kuvveti

İndüksiyon Elektromotor Kuvveti l uzunluğunda KL teli düzgün magnetik alan içinde sabit V hızıyla çekildiğinde 1 konumundan 2 konumuna gelene kadar x yolunu alıyor. Telin V hızı sabit olduğundan teli V hızıyla çekmek için uygulandığımız F kuvvetine eşit ve zıt yönlü magnetik kuvvet olmalıdır. F kuvvetinin yaptığı iş

İndüksiyon Akımı

İndüksiyon Akımı

İndüksiyon Akımı q yüklü bir tanecik v hızıyla düzgün magnetik alan içine girdiğinde magnetik alan içindeki l uzunluğunda bir tel V hızıyla magnetik alana dik olarak hareket ettirilirse tel içindeki yüklere magnetik kuvvet etki eder. Bu magnetik kuvvet etkisiyle (+) ve (–) yükler telin faklı uçlarında topanır ve böylece telin iki ucu arasında potansiyel fark oluşur. Magnetik kuvvet etkisiyle […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)