Dik Üçgen

Eşkenar Üçgen

Eşkenar Üçgen

Kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Kenar uzunlukları eşit olduğu için bütün iç açılarının ölçüleri ve bütün dış açılarının ölçüleri eşittir. Yukarıda verilenlere göre, ABC eşkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 40 Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan kenarlara çizilen diklerin toplamı, eşkenar üçgenin bir […]

İkizkenar Üçgen

İkizkenar Üçgen

NOT; Daha önceki konularda ikizkenar üçgenin temel özellikleri anlatılmıştır. Burada uzunluk hesabıyla ilgili özellikler anlatılacakır. ABC ikizkenar üçgeninde yan kenarlara çizilen yükseklikler eşittir. ABC ikizkenar üçgeninde taban açılarına ait açıortay uzunlukları eşittir. ABC ikizkenar üçgeninde yan kenarlara çizilen kenarortay uzunlukları eşittir. İkizkenar üçgende; taban üzerinden yan kenarlara çizilen paralel doğruların uzunlukları toplamı yan kenarlardan birine […]

Özellik 7

Özellik 7

30° – 30° – 120°  Üçgeni 120° nin karşısındaki kenar, 30° nin karşısındaki kenarın katıdır. Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir?

Özellik 6

Özellik 6

15° – 75° – 90° Dik Üçgeni Yukarıda verilenlere göre, |AC| kaç cm dir? A)8 B)6 C)5 D)4 E)3

Özellik 5

Özellik 5

45° – 45° – 90° Dik Üçgeni Bu üçgen ikizkenar dik üçgendir. Hipotenüs uzunluğu dik kenar uzunluğunun katıdır. 16 metre uzunluğundaki bir merdiven, 45° lik açı yapacak şekilde yere dik, bir duvara dayandırılıyor. Buna göre, merdiven ayağının duvara olan uzaklığı kaç metredir? Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A) 5 B) 12 C) 13 […]

Özellik 4

Özellik 4

ÖZEL AÇILI DİK ÜÇGENLER  30° – 60° – 90° Dik Üçgeni 30° nin karşısındaki dik kenarın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısıdır. 60° nin karşısındaki dik kenarın uzunluğu, 30° nin karşısındaki dik kenarın uzunluğunun katıdır. Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A) 3 B)5 C)7 D) 9 E) 11

Özellik 3

Özellik 3

Köşegenleri dik kesiflen dörtgenlerin karfl›l›kl› kenarlar›n›n kareleri toplam› birbirine eflittir.

Özellik 2

Özellik 2

Muhteşem Üçlü Yukarıda verilenlere göre, a kaç cm dir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 1998 ÖSS Özellik Öklid Teoremleri Bir dik üçgende hipotenüse ait yükseklik dik üçgeni birbirine benzer üç dik üçgene ayırır. Bu benzerliklerden öklid bağıntıları elde edilir. Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) […]

Özellik

Özellik

Kenar uzunlukları tamsayı olan bazı dik üçgenler aşağıda verilmiştir. Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A) 5 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 ABC üçgeni (3 – 4 – 5) üçgenidir. |BC| = 5cm olur. BCD üçgeni (5 – 12 – 13) üçgenidir. |BD| = x = 13cm olur. Yanıt B ABC […]

Özellik (Pisagor Teoremi)

Özellik (Pisagor Teoremi)

Bir dik üçgende; dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A) 10 B) 11 C)12 D) 13 E) 14 Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir?

Dik Üçgen

Dik Üçgen

Bir açısı 90° olan üçgenlere dik üçgen denir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)