Doğrunun Analitik İncelemesi

Alıştırmalar

Alıştırmalar

1. (m – 2)x + (m + 2)y + 4 = 0 doğrularından biri y = ax + 4 ise a kaçtır? Yanıt : – 5 2. a.(x – 1) + b.(y – 2) = (y – 2x) + m(y – x)

Doğru Demeti

Doğru Demeti

Düzlemde verilen sabit bir noktadan sonsuz tane doğru geçer. Bu doğruların tümüne doğru demeti denir. Örnek; (m – 1)x + (m – 2)y – 4 = 0 doğrularının geçtiği sabit noktayı bulunuz.

Açıortay Denklemleri

Açıortay Denklemleri

İki doğru kesiştiğinde bir dar açı bir geniş açı oluştururlar. Dolayısıyla da iki açıortay doğrusu vardır. Açıortay doğruları birbirine diktir. Noktanın doğruya uzaklığından açıortay denklemleri elde edilir.

Alıştırmalar

Alıştırmalar

1. d : y = x + 1 doğrusunun A(2,5) noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. Yanıt : (3, 4) 2. Düzlemde A(2,7), B(3,1), C(7,5) noktaları veriliyor. A noktasından geçen ve [BC] ye dik olan doğrunun denklemini bulunuz. Yanıt : y = –x+9

Dik Kesişen Doğrular

Dik Kesişen Doğrular

Dik kesişen iki doğrunun eğimleri çarpımı (–1) dir.

Kesişen İki Doğru Arasındaki Açı

Kesişen İki Doğru Arasındaki Açı

Dar açıların tanjantı pozitif, geniş açıların tanjantı negatiftir. d : y = 2x – 2 doğrusunu, A = (2,2) noktasını merkez olarak pozitif yönde 45° döndürdüğümüzde, elde edeceğimiz yeni doğrunun denklemini bulunuz.

Kesişen Doğrular

Kesişen Doğrular

Düzlemde paralel olmayan iki doğru bir noktada kesişir. İki doğrunun kesim noktası her iki doğru denkleminide sağlar. Doğruların kesim noktası bulunurken yok etme ya da yerine koyma metodu uygulanır.

Paralel Doğrular

Paralel Doğrular

Paralel iki doğrunun eğimleri eşittir. Paralel iki doğrunun arasındaki uzaklık her zaman sabittir. (Paralel doğruların çözüm kümesi boş kümedir.)

Doğru Doğru İlişkileri

Doğru Doğru İlişkileri

Çakışık Doğrular Analitik düzlemde y = 2x doğrusunun denklemini 2y = 4x, 3y = 6x …. biçiminde de gösterebiliriz. Bu doğrulara çakışık doğrular denir. Çakışık doğrular eş doğrulardır.

Alıştırmalar

Alıştırmalar

1. d : y = 2x – 2 doğrusunun A(0, 1) noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. 2. d : 4x + 3y = 12 doğrusunun A(0, 0) noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. 3. d : y = x doğrsunun A(–2,2) noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. Yanıt : (0, 0)

Doğrunun Noktaya En Yakın Noktasına Koordinatları

Doğrunun Noktaya En Yakın Noktasına Koordinatları

Bir d doğrunun bir A noktasına en yakın noktalarını bulabilmek için A noktasından d doğrusuna dik çizilir. Çizilen bu dik d doğrusunu nerede keserse aranılan en yakın nokta bu noktadır. d: y = 5x + 1 doğrusunun A(1, 1) noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz.

Noktanın Doğruya Uzaklığı

Noktanın Doğruya Uzaklığı

Örnek; A(4, 5) noktasının 3x + 4y = 12 doğrusuna uzaklığı kaç br dir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

Nokta İle Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Nokta İle Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Nokta Doğrunun Üzerinde ise; Doğrunun üzerindeki noktaların koordinatları doğru denklemini sağlar. Örnek; A(2, a) noktası y = 3x – 5 doğrusu üzerinde ise a kaçtır? A) – 1 B)0 C)1 D)2 E)3

Alıştırmalar

Alıştırmalar

1. A(–1, 4), B(2, 19) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız. Yanıt : y = 5x + 9 2. A(–3, 4), B(–5, 0) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız. Yanıt : y = 2x + 10 3. A(–2, 1), B(1, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız. 4. A(3, 5) noktasından geçen ve m = 2 olan doğrunun […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)